Chu*o*ng 9: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Cn Cht G Nh


K t ba , ti qua chi nh bc Tm kh thܩng xuyn. Chng bao lu ti nghim nhin thnh mt ngܩi thn trong gia nh.
Trm gi li ha. N bt n hip ti hn. Thnh thong ti mi b n sai vt.
Nu khi ang ngi hc bi trn gc, ti nghe n ku om sm ngoi ca:
_ Anh Chng i anh Chng !
Ti th u xung:
_ G vy Trm ?
_ Anh ang lm g ?
_ Hc bi.
N ra lnh:
_ Anh em sch v qua nh ti ngi hc ri trng nh cho ti i ch cht ! Nh ti i ht tri ri!
Th l ti phi lm cm leo xung khi gc, i trng nh cho n.
C nhng ngy Lan Anh theo d ti ra chi ngoi tim thuc ty, bui tra ti phi t mnh thi cm.
Mt hm, Qunh qua chi, thy ti lui cui nhm bp, khi bay m mt, nܧc mt rng rng, lin hi:
_ Ch Lan Anh u ri ?
Ti nhp nhp cp mt cay x:
_ N i chi ngoi tim thuc, tra khng v.
Qunh nu tay ti:
_ Vy anh qua n cm vi ti em i!
ang i bng, ti chu lin. Li khi nh vt vi my thanh ci cht tit, l u khng thy, ch thy ton khi!
Bui tra nh bc Tm ch c Trm, Qunh v To. Khng c ngܩi ln, ti n lin t t mt hi bn bt cm. Nhng ti cha kp nut xong ming cui cng, Trm "phn cng":
_ Lt na, anh Chng ra chn nghen!
Khng l t chi, ti nh gt u, ming cm trong ming ǡng nght.
Qunh lic Trm:
_ Ch ch gii ti n hip anh Chng !
Trm rt c:
_ Tao u c n hip! Khng tin my hi nh coi!
Ti ng Qunh:
_ lt anh ra cho! Ba ci chn n nhm g! Hi nh anh ra hoi!
Ni xong, ti git tht ngܩi v ci thi ba hoa ca mnh. Qunh cܩi:
_ Ni vy ch anh Nj em ra !
Ti khng chu:
_ Anh ra.
Qunh ging ha:
_ Thi, anh v em ra!
Ti cha kp ni ng th ci u gt ri. Th tht l ti cha ai trn ǩi thng minh sng to nh Qunh. Lc ra chn, v c ngi ngh mi ljn ci "thng minh sng to" , ti tut tay nh ri ci da xung sn nh ku "xong" mt ting, nghe bt lnh xng sng.
Trong khi Qunh cܩi khch khch th ti ing hn ra sau lng. T trn giܩng, khng bit Trm tt xung t hi no v ang ng chng nnh gia nh.
_ Anh c bit ci da bao nhiu tin khng ? - Ging Trm lnh nh bng.
Ti mt v ngܮng:
_ Khng bit! Chc khong, nm, su trm, Nj ti mua NJn.
t nhin Trm ǰi ging, n cܩi h h:
_ Ci da c hai chc bc h! Anh khi NJn, mai mt qua ph ra chn cho ch em ti l ܮc ri.
Ti th pho. N ni n bt n hip ti nhng n h kiu chc c ngy ti ng tim ti cht.
Ti , ti ang ngi hc bi bng nghe ting g cp cp vo vch pha nh bc Tm. Lc ny khong mܩi gi, d dܮng ti v Lan Anh ng, nh dܧi tt n ti om, ca kha cht.
Thot u, khng Nj , ti c ngi tnh. Lt sau, li nghe ting g vang ln. Ti thn trng b li st vch. Pht hin Qunh ang ng dܧi khonh sn, tri tim ti nh mun rt ra khi lng ngc.
C b vn cha thy ti, li tip tc g vo vch.
Ti ku kh:
_ Qunh !
Qunh git mnh ng ln. Thy ti, Qunh n mt n cܩi tht ti.
_ Em ku anh h ? - Ti hi, ging hi hp.
Qunh gi cao hai cc g trng trng:
_ Cho anh ci ny n !
_ G vy ?
_ Yaourt.
_ u vy ?
_ Mua ch u ! Em vi ch Trm i chi v, mua cho anh !
Ti cܩi:
_ Thܪng cng anh ra chn hi tra h ?
Qunh chun mi:
_ Anh lm b da, khng pht anh l may ch m thܪng !
Ti th tay qua l hng nhng lm sao vi ti h yaourt.
_ Anh khng ly ti u! - Qunh ni - Phi kim si dy !
Ti nhn quanh cn gc, khng thy mt si dy no c th gip ti ܮc. Cht ti ngh ra mt cch. Ti tho nguyn ci mng, thng mt u dy xung.
Si dy ngn, u dy vn cn cch tm tay Qunh khong bn tc. Ti nh phi tun thm mt phn ci mng qua l hng cho si dy di thm ra.
Qunh ngc nhin:
_ Ci g trn kia vy ?
_ Ci mng.
Qunh va ct hai h yaourt va cܩi khch khch.
Lt sau, Qunh git si dy:
_ Xong ri, anh ko ln i ! Em v nh y !
_ Cm n Qunh nghen !
Va ni ti va thn trng ko hai h yaourt ln.
Ti cm hai h yaourt trong tay, quay li bn hc, tnh m si dy ra. Bng ti sng ngܩi khi thy mt cp mt ang nhn ti mt cch k d. Khng bit t hi no, Lan Anh ng th u ln gc lng l quan st nhng hnh Ƕng qui g ca ti.
N ng ngc hi:
_ Anh th ci mng ra ngoi chi vy ?
Ti tr li bng cch mt tay cm si dy mng, cn tay kia bung ra. Hai h yaourt treo tong teng trong khong khng.
Lan Anh reo kh:
_ Hay qu hn ! Anh "cu" n u vy ?
Ti ܫn ngc:
_ Ch Qunh mua cho anh !
Lan Anh chp mt:
_ Ch ng dܧi sn phi khng ?
_ .
Lan Anh c v khoi tr "cu c" ny lm. N g ti:
_ Hm no ch ku anh, anh Nj em "cu" gim cho nghen !
_ .
Ni xong, ti bng git mnh;
_ Sao em bit ch Qunh ku anh ?
N rn c:
_ Sao khng bit ! Em nm cha kp ng bng nghe ting g cp cp, lt sau c ting ni chuyn u trn ny. Th l em leo ln coi th chuyn g.
Ha ra l vy. Ti tho si dy, a cho n mt h yaourt:
_ Em n i ! Em h, anh h !
Lan Anh tt xung t i ly mung ri leo ln ngi cnh ti. Hai anh em va n va r r ni chuyn.
Xa nay ti khng n ܮc cc mn c mi sa. Yaourt ti li ght nht hng. Vy m lc ny ti n tng mung mt cch ngon lnh. Bi l tng vt ca Qunh. ng l ti phi xp hai h yaourt ny vo loi... mn n tnh cm, ch Nj trng by ch khng ܮc n. Nhng kh mt ni, ti tnh cm ch my con chut khn nn kia u c tnh cm. Ti trng ra mt ci, my h yaourt lp tc chy theo ci bnh ba n lin !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 10
Created & Maintained by Thanh H