Chu*o*ng 5: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Cn Cht G Nh


Mt bui tra, ti ang nm ng m m mng mng trn chic i-vng trܧc nh bng nghe c ting ni chuyn th thm sau lng. Ch l ti nm quay mt vo vch nn khi ti git mnh m mt ra cng chng ai hay bit.
l hai a con gi ang "phn tch" ti .
Mt a hi:
- Ai nm vy c?
a kia tr li:
- Anh Chng !
- Anh Chng no ?
- Anh Chng chu d Ba!
- Thng ch u mc ra vy ?
Con nh t nhin ǰi "tng" khin ti sut cht na git ny ngܩi .
a kia c v nh quen vi kiu n ni ca a ny nn n chng bt b g, ch nh nhng gii thch:
- nh ngoi qu v thi i hc.
- Thi i hc?
- , nh bng tui vi ch m thi i hc ri!
- Sao my bit thng ch bng tui tao ?
- M ni .
Nghe ti y, ti l m on ra hai nhn vt ny l hai ch em, con ca bc Tm nh bn cnh.
a ch c v khng a ci chuyn ti bng tui n m dm thi i hc. Ti nghe n "x" mt ting:
- Thng ch thi chc g u!
Ti nm nge, gin mun a gan. Mi chn ܧt chn ro v Si Gn, cha kp thi c g, b con nh "Ƕc ming" tr o, khng ni in sao ܮc! Nhng ti c p mnh nm im Nj... nghin cu tnh hnh.
Trܧc thi Ƕ khiu khch ca b ch, a em vn nh nh:
- Em khng bit! Nhng em mong cho nh thi u! a ch "p" li ngay:
- Thng ch dnh g ti my m my mong! B my "mt" thng ch ri h ?
- Ch ng c ni by! - a em phn ng - nh ngoi qu ln li v y, nu thi rt khn gi tr v, thy ti ti lm sao!
- Hc d th thi rt, c g u m ti! - a ch vn ni ging ngang ph.
a em cha kp p th c ting ku:
- Trm i Trm!
a em ni:
- M ku ch k!
a ch - by gi tc l Trm - chy v nh. Cn a em th i ra sau nh chi vi Lan Anh.
i hai "ngܩi p" i khut, ti nhm mnh ngi dy, m hi m k nh nhi . H va, may m bc Tm ku v kp thi ch con nh Trm kia cn ngi li, khng bit n "tr" ti ti nhng chuyn g.
Ngi ngh ti ngh lui mt hi, ti qu ci gi, leo ln gc. Nn li y, ri lt na nh Trm qua c kha li thi, ti nng tit "chong" li, mt mt c m.
Cu thang ln gc nm k ci ca thng ra nh sau . Va leo ln bc thang, ti va lic qua cnh ca . Ngi cnh Lan Anh l mt con nh tc di d thng ht bit. Hai a ang lui cui lt rau .
Thnh lnh con nh quay li v bt gp ti ang nhn trm n. Trong khi ti mt ta tai, cha bit trn i u th n gt u cho ti v nhon ming cܩi . Cha bao gi ti thy mt n cܩi xinh nh vy . Tim ti p thon-tht trong lng ngc, hai tay bu cht cu thang, bi trong nhng trܩng hp Ƕt xut nh th ny ngܩi ta t gy c nh chi . Khi ti kp nh thn tr li, tnh cܩi p l n th n day mt i ch khc t ǩi n. Chng l tt xung chy li khu n, ti nh mm mi leo thng ln gc, trong bng gin ci thi "mm yu" ca mnh kinh khng.
Ti gi sch ra tnh džc nhng khng ti no džc ܮc. Ci n cܩi xinh xn, thn thin v hn nhin kia ca nhy nht trong u ti .
Lt sau, Ǯi con nh d thng v ri, ti l m ra nh sau, "phng vn" Lan Anh:
- N em, c b khi ny l em ch Trm phi khng?
Lan Anh th lܫi:
- Hay qa ta! Sao anh bit ch Trm ti qa vƛ
Nghe n khen "ti", ti khoi ch phng mi ba hoa:
- Sao khng bit! Trm l con u ca bc Tm ch g?
Lan Anh cܩi khi d:
- Bit vy m cng bit! Ch Trm l th b Trn ch Trm cn c ch Kim na!
Ti trn mt:
- Nh g m ton con gi khng vy!
- Cn thng To na chi! Thng To l em t.
Ti nut nܧc bt:
- Th ch k thng To tn g?
Ti tnh i ܩng vng ai d Lan Anh cn tinh qui hn t N nhn mi:
- Anh mun hi tn ch Qunh th hi i cho ri, cn by ǥt hi ch k thng To!
B Lan Anh ni trng ngay tim en, ti nh cܩi kh. T ra con nh tn Qunh. Ngܩi d thng m tn cng d thng c!
Qua Lan Anh, ti bit gia nh bc Tm c ba ngܩi con gi v mt a con trai . Qunh, mܩi lm tui, hc lp chn, ht h ny ln lp mܩi . Ch Kim ln hn ti ba tui, ngh hc my nm any, hin ang bn tim thuc ty, chung ch vi d ti . Thng To, tm tui, hc lp ba . Cn nh Trm, cng tui ti, hc lp mܩi mt. Trm hc tr v b ngh hc my nm trong thi gian bc Tm trai i t. Sau ny, hi dܮng Ba, ti mi bit bc Tm trai hot Ƕng cch mng b bt, t my nm ri ܮc th ra, by gi lm ngh mc kim sng qua ngy .
Ni chung, gia nh bc Tm sng tng i kh khn. Bc Tm gi i bun ht vt, mi tun v min Ty mt ln. Ht vt na b s, na bn l. Phn bn l do Trm v Qunh ph trch. Hng ngy, hai ch em i hc mt bui, mt bui y xe ra ch ngi bn ht vt.
Nh li chuyn khi ny, ti hi Lan Anh:
- B ch Trm ght anh lm h ?
- Ai ni anh vy ?
- Khi ny anh ng anh nghe hai ch em ni chuyn.
- Ng m nghe ?
- Anh ng m m mng mng.
Ti khng dm ni l ti thc, nm dng tai nghe trm. Lan Anh hi :
- Ch Trm ni sao ?
Ti "mc":
- Ch t anh thi rt i hc.
- Tr sa - N li hi .
- Ch ni chc g anh thi u!
- Ni vy m tr!
Thy khng n thu, ti "mc" thm:
- Ch cn ku anh l "thng ch".
Lan Anh cܩi :
- Tnh ch vy ! nh ku ch l con trai! Ng vy ch ch tt lm!
Ti h mi ?
- "Thng ch" m tt!
Lan Anh lܩm ti :
- Em mc ch Trm cho coi!
Ti nghinh mt:
- Cho mc!
T nhin n reo ln:
- A, em bit ri!
Ti ng ngc:
- Bit ci g?
- Bit anh chng kh cht no! Anh ch gi b kh thi!
Ti cܩi h h. Tht ra ti u c gi b kh. Ti kh tht y ch. Nhng t khi gp Qunh, hnh nh u c ti sng sa ra ܮc mt cht.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 6
Created & Maintained by Thanh H