Chu*o*ng 31: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 31: Cn Cht G Nh


C h chc nm tri qua k t ngy Trm mt. Nhng ngy, nhng thng, nhng nm lng l v lnh lng lܧt qua nhng cuc ǩi, nhng s phn.
Ti by gi trn ba mi tui v t lu chuyn v dy hc thnh ph. Ngy ngy ti vn p xe ljn trܩng trn chic xe p thi cn i hc.
Thi gian v ni lo toan cuc sng ph nhng lp bi m ln tr nh ngy cng chm chp ca ti . Ring hnh nh Trm vn lun ta sng, rc r v du dng, khng g che khut ni .
Hng nm, c ljn ngy gi, ti li ra ǥt hoa trܧc m Trm. C ln ti em ljn cho Trm mt cm lan rng xin ܮc ca mt a bn thanh nin xung phong. Nhng lc , ti thܩng ngi vn v hng gi ngoi ngha trang, trong lng cn ln bao k nim. Thi, Trm hy ngh ngi, sang nm ti s li ljn thm Trm ! Trܧc khi ra v, bao gi ti cng ni thm vi Trm nh th.
Thng Bo by gi cm r lun Long An. N lm hiu trܪng trܩng trung hc v c mt v, hai con. Gp ti, n thܩng cht lܫi ht h :
- Чc chi tao ܮc nh my !
Ti cܩi :
- c thn kh thy m ch sung sܧng g m ham !
N li xuy^'t xoa :
- Nhng m sܧng lu qu ri, by gi tao ang mun kh !
Ci thng lm ti hiu trܪng ri m ging lܫi vn cn bt mng nh thi sinh vin.
Thnh thong n vn ln thnh ph i chi vi ti v Kim Dung.
Kim Dung ngh dy, chuyn sang lm bo . Ci ngh phng vin coi b hp vi n hn l ngh s phm. Cng nh ti, Kim Dung cha chu lp gia nh. Ti v thng Bo thc n, n nheo mt :
- Qu v c yn ch ! Khi no mun, ti s moi ra mt ng ng chng ngay tc khc !
Chng m n lm nh cc t khng bng ! Nhng nghe n bo vy, ti v thng Bo cng khng gic na, Nj khi no mun "moi" th n "moi".
Thng Bo by gi vn cn khoi lm th . Lu lu n li cha ra mt bi th, nn n Kim Dung :
- B lm bo, b coi th c ܮc th ng gim ti !
Kim Dung džc xong bi th lin gt g :
- ng ܮc nhng khng th ng trang vn ngh !
Thng Bo mt sng trng :
- ng trang no cng ܮc !
- Ti ng trang bn džc, mc "th cy ng" !
Ni xong, Kim Dung nhe rng cܩi h h. Cn thng Bo th git pht bi th li :
- B ng c chc qu ti ! Bo b khng bit pht hin ti nng th Nj ti ng bo khc !
Nhng sut mt thi gian di, khng t bo no chu "pht hin ti nng" ca n c khin mi ln gp ti v Kim Dung, n "x x-pp" bng cch bt hai a ti phi ngi nghe th ca n. Thy chng ti ngi nghe vi v nng rut, n trn mt :
- Khng ai in th tao th lu lu ti my cng phi cho tao xut bn bng... ming mt ba ch !
Ba a chng ti hin vn thܩng xuyn gp g v chuyn tr vi nhau vui nhn nh vy, chng khc g hi trܧc.
Lan Anh th sau khi thi rt i hc, xin vo lm mt nh my dt. N c chng v hin ang nh chng, tun no cng gh v thm ti v d dܮng Ba .
mܩi nm tri qua nhng mi khi nhc ljn Trm, Lan Anh vn thܩng rm rm nܧc mt.
V cui cng l Qunh, nim vui v ni kh mt thi ca ti . C b ly chng, nhng khng phi ly Phong. Phong l ngܩi Hoa, trong thi gian xy ra ci gi l "nn kiu", anh ta b v nܧc.
Ti khng bit tn ngܩi chng mi ca Qunh, ch bit anh ta l ch mt tim may ln. Hai v chng Qunh c mt con, cuc sng c v sung tc.
i khi chy ngang tim may, ti vn nhn thy Qunh. C mt ln, vng, ch c mt ln thi, ti dng xe li ng ni chuyn dm ba cu vi Qunh trܧc ca . Th tht l nhng cu chuyn nht pho, chn ngt nhng chng hiu sao khi nhn vo mt Qunh, ti bng cm thy bi hi, xao xuyn l lng chng khc no ti ang ng trܧc Qunh mܩi lm nm v trܧc. ng l l lng, bi v ti bit chc rng tnh yu ca ti i vi Qunh thc s cht t lu .
Khi p xe i, bng dng ti bng khung t hi, rng khng bit trong v vn nhng k nim ti p ngy xa, i vi Qunh by gi c cn mt cht g Nj nh hay khng.

Thnh Ph H Ch Minh 1988
Nguyn Nht nh

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 1
Created & Maintained by Thanh H