Chu*o*ng 3: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Cn Cht G Nh


Gi l hm nhng con ܩng dn v nh d BA l mt khonh sn trng xi-mng ca mt cn nh nm tht su bn trong. Khonh sn chy dc theo hng ca mt dy nh b th v rng cho xe -t i lt.
i ht khonh sn di Ƕ ba chc mt, ng phi cn nh pha trong, quo phi l ti nh d ti.
Khc vi nhng ta nh lng ly ti va thy ngoi ph, cn nh ca d ti trng c v n s, mi tn, vch g, cc phng trong nh ngn bng vn p. Sau ny ti mi bit d khng c nh ring. Cn nh hin l cn nh d thu ca ch ta bit th b th Ǣng trܧc.
Sau khi nhn k bin s nh gn trܧc ca, bit chc l mnh khng lm, ti rt r bܧc chn qua ngܩng ca .
Ngi trn i-vng Ǣng trܧc l mt ngܩi n b ng tui, mt my c v phc hu . Ti ng khng bit c phi l d Ba khng.
Thy iu b l ng ca ti, ngܩi n b hi :
- Chu tm ai ?
Ti ǥt ti xch v va-li xung t, l php tha :
- D tha d Ba ...
Ngܩi n b mm cܩi ngt li ti :
- , tm d Ba h ? Bc khng phi l d Ba ! Bc l bc Tm nh hng xm !
Ni xong, bc Tm quay v trong, ku ln :
- D Ba i ! C khch tm d n !
Lt sau, d Ba i ra . Mc d lu khng gp d nhng khng hiu v sao va trng thy d ti nhn ra ngay nhng nt quen thuc. D c khun mt trn, y ǥn, n cܩi ci m. So vi hnh nh trܧc y ca d trong u ti th d mp ra nhiu .
Ti cha kp cho, d ln ting :
- Chu l Chng phi khng ?
Ti tr mt :
- D ! a sao d bit ?D cܩi :
- Ba chu c nh in cho d, ni l chu sp vo .
Ri d nm ly tay ti :
- Chu mau ln qu. Mi m gn mܩi lm nm ri ! Nu ba chu khng bo trܧc, chc d khng nhn ra chu u !
Bc Tm hi xen vo :
- Chu d ngoi qu mi vo h ?
- D n vo thi i hc , ch Tm ! - D ti p vi v hnh din.
Bc Tm chp ming :
- Gii qu hn ! Nh xu m hc ti i hc ri !
Ti chng hiu bc Tm khen thit hay khen chi . Thanh nin c tui ti, a no m chng thi i hc. Hay l ti v bc Tm thy ti nh con, tܪng ti mi mܩi lm tui . Sau ny ti mi bit bc c mt a con gi trc tui ti nhng mi hc ti lp mܩi mt.
Sau khi hi thm tin tc b con ngoi qu, d Ba gic ti i ngh :
- Chu i ܩng xa chc mt. Ra Ǣng sau tm mt ci cho mt ri ln gc nm ngh.
Ti sc nh ti dܮng Ba :
- Dܮng u ri d ?
- , dܮng i lm mi tn G Vp chiu ti mi v.
Phng tm ch c ci lu snh hng nܧc t ܩng ng. Sau hai ngy i ܩng mt mi, ngܩi nga ngy v y bi, ti mc nܧc di o o mt cch sng khoi .
Khi ti tm xong, d Ba dn ti ln gc.
l mt cn gc g, rng chng su, by mt vung, sn lt vn mng, bܧc mnh mt ci l n ku "rc, rc," nghe pht n. Nm ng, tr mnh cng phi tr mnh nh nh nu khng mun gy ra ting Ƕng.
- Nghe tin chu sp vo, d dn sn cn gc ny cho chu . Ti chu ng trn ny . Bui tra hi nng, chu c th xung dܧi nh nm ! - D ti hܧng d n cn k - Hc bi chu ra Ǣng trܧc ngi hc. Ba nay d hi nhc u nn nh ch thܩng ngy d dܮng NJu i lm ht, nh khng c ai, tha h m hc. Cn mun hc trn ny th ngi y ...
Ci bn hc d ti va ch trng tht tc cܩi . l mt ming g rng bn nm song song v cao hn mt sn chng bn tc, c l trܧc y dng lm ch cha c. Trn mt "bn", d ti gn sn mt bng n n-ng ba tc, chng Nj ti hc bi ban m.
Cng c i iu cn phi ni thm v ci bn hc ny . N song song vi mt sn nhng khng nm ngay trn mt sn m nm lch ra ngoi, pha dܧi l li i thng nh trܧc vi nh sau . Do khi ngi hc, nu xp chn li th khng sao, cn nh mun thoi mi, a chn ra khi mp sn, thng xung dܧi nh, th no cng p trng u nhng ngܩi i qua i li . Kt mt ni, tnh ti li hay qun, lc hc bi, ngi lu mi cng, ti li tht chn xung dܧi . T khi vo i hc ljn lc tt nghip ra trܩng, th tht l ti p trng d dܮng ti khng bit my trm ln. D ti la hoi m ti khng ti no sa ܮc.
Lc d ti dn d, hܧng dn u xong xui, ti bt u li c ra sp xp. Qun o, sch v, ti Nj mt bn. Phn qu cp ngoi qu gi v, ti trao cho d.
Thy ti li bnh tri trong ti xch ra, d ti trn mt :
- a, ci g vy chu ?- D, cc th ny l ca cu Nm vi d By ...
- Khng phi ! D hi l hi ci ti ca chu ka ! Sao n tt mt ܩng vy ?
T khi vo nh ljn gi, ti c che ci ti rch. T nhin lc ny ti li qun khuy i mt, cha ci b rch v pha d. Th l ti nh phi k li chuyn xui xo bn xe .
D ti khng ku ti "kh kh" m bo :
- Chu mi v y cn l nܧc l ci, ln sau i u phi cn thn.
Ni xong, d ti cm ci ti xung nh :
- lt ti d nh dܮng Ba may li cho .
Dܮng ti lm trung tm tip huyt bn G Vp. C quan cch nh khong mܩi lm cy s, sng sm nm gi dܮng dy p xe i lm. Nh c honda nhng dܮng khng i, dܮng bo i xe p cho khe ngܩi, coi nh tp th dc bui sng.
Dܮng ti cng to con nh d ti, tnh tnh cng ci m, thm ch c phn d di .
Bui chiu i lm v, gp ti, dܮng hi lin :
- My l thng Chng y h ?
Ti gt u . Dܮng v vai ti, bn tay dܮng nng chch :
- Tao nghe d my nhc my hoi ! Sao, my v y mt mnh hay i vi ai ?
Khi nghe ti ni i mt mnh, dܮng ti khen :
- i Si Gn ln u m dm i mt mnh l chu chi lm !
Ti chng thy ti chu chi cht no. Nhng ti khng dm k chuyn b rch ti cho dܮng nghe.
n cm ti xong, dܮng ti ly honda ch ti i chi, i mt vng cho "bit Si Gn", nh li dܮng ti ni.
Si Gn ban m tht l lng ly. Xe c nܩm nܮp, n in sng choang. Y nh nhng thnh ph nܧc ngoi ti xem trong sch bo, nht l khu L Li v ch Bn Thnh lp lnh mun mu . Ngi trn xe, ti c mi m džc hng ch chy vn vt trn bng tin in trn ta nh i din vi cng vin Quch Th Trang. Khi xe qua khi, ti c tic hi hi.
Chy ht ph ht phܩng, dܮng ti ch ti v. Trܧc khi v nh, hai dܮng chu gh Ng Su n bnh cun v n kem. Ln u tin trong ǩi ti bit th no l bnh cun v kem ly . K t giy pht , hai mn "Ƕc a" ny ܮc ti lit vo danh sch nhng mn ngon nht th gii.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 4
Created & Maintained by Thanh H