Chu*o*ng 23: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 23: Cn Cht G Nh


Sau Tt, Qun Gii Phng gy p lc mnh. Bo ch v ra di- hu nh ngy no cng a tin v tnh hnh chin s. Trong vng hai tun l, Pleiku, Bun M Thut, Kontum v Qung Tr b tht th. Ngܩi Si Gn trܧc nay vn xa l vi bom n bt' u cm thy hi th nng hi ca chin tranh thi ti sau gy mnh.
m sinh vin min Trung lo st v, nht l nhng a c ngܩi thn tham gia qun Ƕi . Ti khng bit tnh trng gia nh ngoi ra sao, nht l khi qu ti b tht th mܩi ngy sau .
Trong nhng ngy ny, Si Gn ng nght nhng ngܩi t min Trung chy vo . Ti c gp mt s ngܩi quen ngoi qu nhng h chng bit g v tnh hnh gia nh ti .
Trong khi , gia nh bc Tm t ra rt bnh tnh. C d dܮng ti cng vy . iu khin ti an tm ܮc phn no .
Lc ny, cc trܩng hc vn hot Ƕng bnh thܩng. Nhng chng ti ljn lp Nj chi hn l Nj hc. Cc thy c ngi trn bc ging bnh lun thi s thay v ging bi . Mt s t ra lo lng rt r. Mt s phn khi ra mt, chi M v chnh quyn cng khai .
Hc tr a no mun nghe th ngi trong lp, a no mun i chi th tt ra ngoi .
Kim Dung hi ti :
- ng c bit tin g v gia nh khng ?
Ti bun b lc u .
- Con` nh Kim Dung th sao ? - Ti hi li .
N nhn vai :
- ng gi s xanh mt, ang chun b v !
- V i u ?
- Ra nܧc ngoi .
Ti thc thm :
- Kim Dung c i khng ?
N li nhn vai :
- Cha bit ! Vui i, bun !
N ty hng kiu , ti chng bit n i hay n . Trong thm tm, ti khng mun Kim Dung i . Ti khng mun xa mt ngܩi bn tuyt vi nh n.
Ngoi ni lo mt Kim Dung, ti cn mt ni lo khc. T ngy t lin lc vi gia nh, ti b t lun c ngun cung cp ti chnh. Trܧc y, tin cm v tin tiu vt hng thng m ti NJu gi v . By gi, mi th ti phi t xoay x ly . D ti chng hi han g ljn chuyn tin nong nhng thy gia nh d chng sung tc g, ti chng mun to thm gnh nng cho d.
Ti ku thng Bo ti nh, hai a ch sch i bn ngoi ch sch c ܩng Cng L. T sch ca ti c ljn gn ngn cun, ti gom gp mua trong my nm nay . Ti la mt s cun gi tr tng cho Qunh v Lan Anh, cn bao nhiu ti v thng Bo em bn ro .
S d ti ngn cn, ti Ǯi d i lm ri mi em sch ra khi nh.
Bui ti nghe Lan Anh mc, d ti ku ti ry . Ti cܩi h h v hm sau li tip tc ch sch i bn.
Ti tng sch cho Qunh, Qunh thch lm. C b Nj sch trong mt ngn t ring, kha k.
Trm bit, lin chy qua gp ti, can :
- Anh ng bn sch na ! Ung lm !
Ti cܩi :
- Th mai mt mnh mua li, lo g !
T nhin, n nm tay ti, ni :
- Ngy mai anh qua n cm vi ti v con Qunh cho vui !
ang ni chuyn sch bng nhin nquo sang chuyn cm khin ti git ny ngܩi . C l Trm on ra l do bn sch ca ti . Ngh vy, ti sܮng sng p :
- coi ! Nu rnh th ti qua !
Ni xong, ti vi vng lng i ch khc.
Trong vng bn ngy u thng t, Qui Nhn, Nha Trang, Lt lin tip lt vo tay qun gii phng. Si Gn lc ny ch cn bit ngi ch s phn ca mnh.
Mt hm, ang ngi trong lp, chng ti bng nghe ting "m m" vng ti . C bn do dc dm ra ca ...
- Lu n ! - Mt a ni .
- Lu n lm g n ln vy ! Chc l bom ! - Mt a khc nhn nh.
- Bom u m bom !
- Bom m ! Tao nghe c ting my bay .
C bn nhao nhao xm vo tranh ci .
Sau nghe i, chng ti mi bit l Nguyn Thnh Trung nm bom dinh c Lp.
K t hm , trܩng ti ging nh ci ch. a no mun ljn th ljn , khng mun th nh. Mt vi gio s khng cn thy xut hin trܩng, chng bit i u . Sinh vin dn dn b lp. S tan r bt u .
Ti, Bo v Kim Dung thuc vo s sinh vin vn cn lui ti trܩng thܩng xuyn. S bin Ƕng trong thi gian gn y t nhin gn ba a ti li vi nhau, mc d trܧc nay Kim Dung khng a Bo .
Ba a ti ljn trܩng ch yu l ko nhau i ung c ph v ngi tn dc Nj git th gi. Ung c ph , chng bit lm g, chng ti p xe chy lang thang trn ph. Chy mi cng, chng ti li tp vo qun c ph . Ri li p xe i . Trong mt tm trng ch Ǯi m h.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 24
Created & Maintained by Thanh H