Chu*o*ng 22: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 22: Cn Cht G Nh


Nhng d Qunh c gi b hay khng th chuyn ca ti v Qunh vn din tin ngy cng thun li, d ci iu kh ni nht vn cha ai ni vi ai . Nhng ti ngh, so vi mi quan h gn gi v su m trn thc t th ci iu kia khng c g quan trng. N s ܮc ni ra vo thi im thch hp v cn thit nht.
u nm th ba, ti mua mt chic xe mi, v vy ti khng cn ch Qunh i hc na . Tuy nhin iu chng nh hܪng g ljn mi tnh ca ti . Hng ngy, ti vn p xe chy bn cnh Qunh, a c b ljn trܩng. Bui tra, chng ti li chy xe song song bn nhau trn ܩng v.
Lc ny Qunh l c n sinh lp mܩi hai, trng chng cn b bng nh ln u ti gp. Qunh tr nn p hn, quyn r hn v c b bt u thc ܮc iu v t im cho n bng nhng c ch duyn dng bt ng. Mc d quen nhau lu , mi ln trng thy Qunh lc u ht m tc qua vai mt cch nghch ngm hoc cn ngn tay trn ming Nj che giu mt s bi ri no , ti vn cm thy bi hi kh t.
Trm sau khi thi vo trܩng i hc y khoa khng u, nh ph vi m trong vic bun bn. N chng c v g bun b v chuyn ngh hc. N bo ti :
- Hnh nh ci s ti l s tht hc. Lc trܧc, khi ba ti i t, ti b hc mt my nm. By gi, va ngp ngh v i hc, rt bch nh mt rng.
Ti an i n :
- Thi rt th sang nm thi li, lo g !
Trm chp ming :
- Nm nay hc hnh ng hong cn thi khng u, ni g nm ti ! C khi s ti hp vi chuyn bn chc hn hc hnh !
Ti cܩi :
- S g li s bun bn !
Trm ht mt :
- Ti ni thit ! Cn nh anh l s hc hnh. M anh phi rng hc gp i ngܩi khc ka !
N lm ti m ra thc mc :
- Ti sao ti phi rng gp i ngܩi khc ?
Trm nhy mt, v tinh qui :
- Ch g na ! M ti chng bo Ǯi anh ra trܩng ri mi tnh chuyn con Qunh l g !
Ti ǧ ngܩi . Cu chuyn trao ǰi gia d ti v bc Tm gi tܪng l chuyn b mt gia hai ngܩi ln vi nhau, ai d Trm li bit.
Trong khi ti ang lng tng ng ǿc mt ra th Trm cܩi h h :
- Lm g m anh ng ng ngn ngn nh ngܩi mt hn vy ? ti v ku m ti ra ni chuyn vi anh !
Ti hong hn cha kp ln ting th n chy tt v nh.
Khng bit n ni tht hay ni chi nhng nghe vy, ti vi vng co gi vt mt. Qu tht !
Do ny ti nhn ܮc th m ti kh thܩng xuyn. M ti t lo lng cho ba ti v tnh hnh chin s min Trung ngy cng c lit.
Ti džc th, thy m ti lo ti cng lo . Nhng v chin tranh th xa, cn Si Gn quanh nm yn tnh, li c Qunh bn cnh nn ti mi lo hc v lo ... yu nn chng my chc qun khuy mt ni lo kia .
Tuy vy, d khng Nj ti vn nhn thy chung qunah xy ra mt s hin tܮng khc thܩng. Nh bn nh bc Tm thnh thong li xut hin nhng ngܩi l mt. H ljn v i NJu lng l.
Ngu nhin gp, ti hi th bc Tm gi bo l nhng ngܩi b con dܧi qu ln chi . Nghe vy, ti chng nghi ng g mc d ti thy h chng ging cht no vi ch Su v cu Ch ca Qunh, nhng ngܩi thܩng xuyn ln Si Gn.
Mt hm, ti ra ngoi u hm mua thuc l th bng c mt ngܩi n ng ng tui bܧc li bt chuyn vi ti . Ti chng bit ngܩi ny l ai nhng thy ng ta hi chuyn thn mt, ti cng tr li t t.
Ni chuyn vng vo mt hi, hi thm ht ngܩi ny ljn ngܩi khc, ng ta bt qua hi thm gia nh Qunh. ng ta khen bc Tm l ngܩi vui v, giao du rng, ri hi ti do ny nh bc Tm c khch kha nhiu khng. Thy ng ta hi han lung tung, ti m cht d, lin chi pht :
- Bc Tm i lm sut ngy chng thy trong nh c khch bao gi. Ch c my a nh.
Ti , ti k li vi bc Tm trai . Bc v vai ti, khen :
- Chu kh lm ! Mai mt c ai hi, chu c tr li nh vy !
Ti lc , ti mi on ra ngܩi kia l cnh st chm.
Qunh ngi bn cnh mm cܩi v nhn ti bng nh mt long lanh tru mn.
Bc Tm khen, ti khoi mt, Qunh nhn ti nh vy, ti khoi gp trm ln.
Ti mong c ai tip tc ti d hi, ti s "kh lm" thm vi ln na Nj ܮc Qunh nhn ti u ym . Nhng ln ny, ti ch hoi m chng thy ma no xut hin.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 23
Created & Maintained by Thanh H