Chu*o*ng 21: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 21: Cn Cht G Nh


Th l quan h gia ti vi Qunh chuyn sang mt thi k mi . By gi, ngy ngy chng ti NJu i hc chung vi nhau .
Trܩng Qunh hc cch trܩng ti gn mt cy s. Mi sng, bng chic xe p ca Qunh, ti ch c b ljn trܩng ri mi quay li lp hc. Bui tra tan hc, ti li ljn trܩng Qunh n c b v.
Tnh ti hay thc hc bi ljn khuya, hm sau thܩng dy tr. Hi trܧc, i vi Kim Dung, dy tr cng khng sao . Xe honda chy v mt ci l ljn ni . V li, ti vi Kim Dung hc chung trܩng, xe chy mt mch. i vi Qunh, hai trܩng khc nhau, xe p li chy t t, dy tr Ǣng no cng l m v lp sau thin h.
Bit th bit vy nhng quen tt "ng nܧng" lu nay, ti khng ti no dy sm ܮc.
Sng no cng vy, trong khi Qunh qun a ng hong, sch v xong xui th ti cn trm mn ngy kh kh trn gc, bo hi c b phi tro ln gi .
Thot u Qunh cn ku kh :
- Anh Chng ! Dy i hc !
Thy khng n thua, Qunh thu nm tay m bnh bic.h vo chn ti :
- Dy i ! Tr gi ri !
Ti rt chn li, ng tip. Trong cn m ti thy thng Bo ang cm ci chn bn gy nh vo chn ti, ming h :
- Cho my cha ci tt ch th ca ng !
Qunh u c bit ti ang b thng Bo n hip, c b cm gc mn git mnh mt ci . Ti nghe lnh khp ngܩi lin m chong mt dy .
Thy Qunh ang ng th u ln gc, mt my b x, ti vi vng tt xung t, hp tp chy i ra mt.
- Ln sau em cho anh nh lun ! - Qunh ni .
Ti dt xe ra u hm, ming phn bua :
- Ti ti hm qua anh thc khuya .
- Em cng thc khuya hc bi nhng u c tr nh anh !
Ti nh cܩi gi l v cm ci p xe .
Khong mt tun sau, ti tin b ܮc cht cht. Khi Qunh dt xe ra, ti xong dxui u . n ni Qunh phi khen :
- Do ny anh dy ng gi gh !
Ti gi ging nnh nt :
- Nh c em !
Qunh cܩi :
- Ch g na ! Em phi rn anh t t mi ܮc !
Cu ni ca Qunh y ngha . Ti sung sܧng ljn mt, tim nhy lon co co .
Trong thi gian ny, cuc sng i vi ti tht p , ng yu . Gn nh ti v Qunh gp nhau sut ngy . Bui sng i hc chung. Bui chiu ti thܩng xung ch ngi chi vi Qunh v Trm. Bui ti ti qua nh dy my ch em Qunh hc.
Nhng bui tra n Qunh v, chng ti thܩng gh ung nܧc cc qun dc ܩng. Qunh thch ung nܧc da hoc nܧc chanh mui, l hai th trܧc nay ti rt ght. Nhng t lc , ti nhanh chng thay ǰi khu v v lp tc lit k hai loi nܧc ny vo danh mc nhng thc n ung ngon nht trn ǩi . Thnh thong, chng ti i n ph. Ti vn khoi ph ti . Nhng Qunh li thch ph chn. V l , bng nhin ti pht hin ra khng c mn n no d hn... ph ti . V khi pht hin ra iu , ti lin chuyn sang thch ph chn.
Thy vy , Qunh cܩi khc khch :
- Anh bun cܩi gh !
Ti cng cܩi v li ni mt cu ng ngn :
- , bun cܩi tht !
Do ny, ti thܩng m ra ng ngn nh vy . Dܩng nh trong tnh yu, con ngܩi ta i khi ging tr con, c v ngc nghch lm sao ! Ti vn kh kho, li ang ǡm chm trong tnh yu nn cng t ra ngc nghch tn.
Ti i hc chung vi Qunh mt tun, ti trong lp bit ht. Thng Bo ko ti i ung c ph, khen :
- My kh lm ! Cng trnh tao lm d phn u th my hon tt phn cui !
N nng ly ln :
- Nhit lit chc mng !
Khng bit n mng ti tht hay n ni x, ti chi pht :
- Tao vi Qunh c g u ! Ch l bn thi !
N cܩi :
- Bn ci mc x ! My lm nh tao l tr con khng bng !
Ti khng khng :
- Bn tht m !
N nheo mt :
- My lm g m chi lia vy ? B my s tao ginh li h ?
Khng bit tr li sao, ti nh nhe rng cܩi h h.
Bo nhn vai :
- Vy l trܧc nay tao hiu lm my !
Ti git mnh :
- Hiu lm g ?
- Tao tܪng my "kt" Kim Dung.
- Khng c u ! Hai a tao coi nhau nh bn !
Bo gt g :
- Ln ny my ni bn th tao tin !
Ti yn tm khi thy n khng h t ra m c g v chuyn ti vi Qunh. N ch bnh lun :
- My k bn Qunh, tt nhin li th hn tao !
Kim Dung th khng h nhc ljn Qunh mt ting no . Tuy nhin n vn tr chuyn vi ti nh thܩng l. Thnh thong, hai a ti vn i chi vi nhau thn mt v vui v. Nt bun thong qua hm no Kim Dung giu n u trong lng, ti khng ti no bit ܮc. D sao, ti cng thm cm n n.
Trong khi ti bn ti chng Nj g my ljn chuyn tnh cm ca ti th m bn ca Qunh nhao nhao ng pht ght. Mi ln ti ljn n Qunh, nguyn mt m ng tm tm li vi nhau, ch ch ch ch khin ti ngܮng chn ngܩi .
Mt hm, ti hi Qunh :
- Ti bn em ch ch g anh vy ?
Qunh cܩi :
- Ti n ni anh l b em.
Ti hi hp :
- Em tr li sao ?
Ti hy vng y l dp Nj Qunh chnh thc tha nhn mi quan h tnh cm gia hai a m t trܧc ljn nay c ti ln Qunh cha ai dm ln ting trܧc.
Ai d Qunh lm ti ct hng :
- Em bo anh l anh nui ca em !
Ti th mt hi di thܩn thܮt, chn p xe ht mun ni . Ci vai "anh nui" cht tit trܧc y ti mt mc t chi v quyt tm qun bng n i, khng d by gi Qunh li em ra gn ghp cho ti . Anh nui vi chng anh nui ! Ti lm bm trong bng v nng tit gt ln :
- Th anh cht cn hn l lm anh nui ca em !
Qunh ngc nhin :
- Sao k vy ?
Nghe Qunh hi, ti ng ngܩi ra, khng bit lm sao gii thch cho c b hiu nhng iu ngot ngoo bn trong. Ngh ngi mt hi, ti p lp lng :
- Bi v lm anh nui th u c lm... ci khc ܮc !
Qunh cܩi khc khch :
- Anh ni g m kh hiu qu tri !
Ti ni "d hiu qu tri" vy m Qunh ku kh hiu . Thit ngc ! Hay l Qunh gi b cng nn !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 22
Created & Maintained by Thanh H