Chu*o*ng 16: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 16: Cn Cht G Nh


Mt bui ti, ti qua nh bc Tm dy km nh thܩng l, khng thy Qunh u .
Ti hi, ch Kim ni :
- N nhc u, nm trn gc.
Trm nhn vai :
- N xo ch nhc u g ! N au tim th c !
Hai ch em ni hai kiu, ti hoang mang chng bit Qunh b bnh g. Ti rt mun ln thm Qunh nhng cn gc nh bc Tm l ch ng ca ba ch em, n ng con trai ln khng tin, d l... con nui ht trong nh.
Khng c Qunh, ti ging bi mt cch l ng, chng hng th cht no .
Dy xong, ti u oi gp sch ra v, khng ngi li nh mi ln.
Ti hm sau, Qunh vn l trn gc.
Ti hm sau na cng vy .
Thy c b ngh hc lin mt mch ba hm, ti bt u cht d. Ti nhn Trm :
- Qunh cha ht bnh h ?
Trm tc lܫi :
- i do, con Qunh n hng bt t, mun bnh th bnh, mun ht th ht, chng bit ܩng no m ln !
Trm tr li lp lng kiu , nghe xong ti cng "chng bit ܩng no m ln".
Ti , ti v hi Lan Anh :
- Ch Qunh bnh sao vy em ?
Lan Anh tr mt :
- Ch c bnh g u !
Ti ngc nhin :
- Sao l vy ? Ch Trm ni vi anh l Qunh bnh m !
N lc mi tc :
- Ch Trm xo ! Em thy sng no ch Qunh cng i hc, c bnh tt g u !
Tra hm sau, ti "Ƕt nhp" qua nh Qunh v bt gp c b ang ngi ra chn.
Thy ti, Qunh ngonh mt i .
Ti rn rn li gn, hi :
- Em ht bnh cha ?
Ti hi l hi vy thi ch theo tin tnh bo ca "ip vin" Lan Anh th y l mt s kin tht thit.
Qunh cm ci ra chn, khng tr li .
Thi Ƕ ca Qunh khin ti cm thy hoang mang d s, chng hiu lm sao thi tit li thay ǰ i bt thܩng nh vy khng bit. Ti ngi tr mt ch mt hi ri li nh nh hi, ln ny ti hi thng :
- My ba nay ti sao em ngh hc vy, Qunh ?
Qunh vn mt mc gi ic, khng thm lic ti ly mt ci . Lm nh my ci chn kia d thng hn bn mt ca ti hay sao y ! Trong khi ti ang tin thoi lܫng nan, khng bit nn rt lui c trt t hay nn ngi l ti ch ra v ta y l cc th Trm, ang ngi ljm ht vt gc nh, vt ming "gii p tm tnh" :
- Con Qunh n gin anh !
Ti ng ngc :
- Ti lm g m gin ?
Trm ni huch tot :
- N thy anh i vi b !
Ti v u :
- Tri i, ti i chi vi b hi no ?
Qunh vn im lng Nj Trm tn cng ti :
- Anh ng c xo ! Ch ci c g hay n anh ngoi u hm ?
Ha ra, Trm v Qunh thy ti i chi vi Kim Dung. Ti th di :
- B u m b ! C l bn cng lp vi anh.
By gi Qunh mi chu ln ting :
- Ch tn g vy ?
Qunh hi m tay vn tip tc ra chn, u khng ngng ln. Ra v ta y cha chu lm ha u, nh ngܩi ng c tܪng b !
- Tn Kim Dung !
Ti p kh, khng dm th mnh, mt vn lic chng v pha Qunh.
Qunh li hi, vn khng ngng u ln :
- C phi ch Kim Dung l "anh bn" ba trܧc i s th vi anh khng ?
Ging Qunh nh nhng m ti nghe nh st n bn tai, sng lng lnh tot. C b mi ngy hin lnh, ngy th sao ba nay hi cu Ƕc qu vy khng bit !
Trong nhy mt, ti cn nhc li hi v quyt nh chi pht :
- u c ! Em ng ni oan cho anh ! Anh bn ba trܧc l anh Bo !
Ri chng nh thy li thanh minh cha trng lܮng, ti lj thm :
- Anh Bo trong lp chi thn vi anh lm !
- Tht khng ? - Qunh c v nghi ng.
- Tht ch ! - Ti qu quyt.
Qunh thc mc :
- Bn thn sao em khng thy anh dn v nh chi ?
Ti tnh ni l ti c dn bn v nh my ln m Qunh khng gp. Nhng sc nh Qunh c th kim tra iu qua Lan Anh, ti bn ni quanh :
- Anh c r. nh ni hm no rnh nh ti .
Ti nghip thng Bo . Ti cha bao gi m ming r n i ung c ph mt ln ch ng ni r v nh.
Ti tܪng sng gi qua, khng ng Qunh vn cha qun ch NJ chnh :
- Cn ch Kim Dung th sao ?
Ti git tht :
- Sao l sao ?
- Anh c chi thn khng ?
Ti p ng :
- Thn nhng m... khc !
Qunh khng hiu :
- Khc ci g ?
Ti ni mt cch kh khn :
- Khc... anh vi em !
Qunh vn ng ngc :
- Anh ni g em khng hiu .
Ti nh bng : anh ni anh cn khng hiu lm sao em hiu ܮc ! Nhng bit lm th no ܮc, ti cng rt mun ni mt cch d hiu, bng th ngn ng n gin v trc tip m nhng ngܩi c bn lnh a dng. Nhng mc d ܮc Kim Dung rn gia kh k lܫng, trong trܩng hp ny ti chng t r bn lnh ܮc cht xu no . Ti vn ni bng th ngn ng quanh co, b him rt ra t kho tng cu dn gian :
- C g u m khng hiu ! Anh thn vi ch Kim Dung kiu bn b, cn anh thn vi em kiu khc, kiu ... gia nh !
"Gia nh" trong "cu " ca ti l gia nh khi thy, ch c... hai ngܩi, ging nh ng Adam v b Eva, nu Qunh hiu gia nh theo ci kiu anh ch em nui th nguy to .
Chng hiu Qunh hiu th no, ch thy c b mm cܩi ci xung... ra chn tip. C my ci chn m ra lu d s !
Ti cha kp th pho th Trm gi git :
- Anh Chng !
G na y ! Ti thp thm quay li .
Trm nhܧng mt :
- Kiu gia nh vi kiu bn b, kiu no thn hn ?
Ti cܩi cu ti :
- Tt nhin l kiu gia nh !
Trm cܩi toe :
- Vy mai mt i chi, anh nh i vi gia nh ch ng i vi bn b na ! C i vi bn b th i t thi !
Trong khi ti ang lng tng cha bit tr li nh th no th Trm "d" tip :
- Anh i vi gia nh, ti ch con Lan Anh gim cho !
n mun nhc ti chuyn i chi Nh B ln trܧc.
Trong bng ti thm cm n n qu x nhng ngoi mt ti vn lm b tnh :
- Ai ch Lan Anh chng ܮc !
Trm ln ging lin :
- , anh ni v^y th mai mt i u, ti Nj anh ch Lan Anh cn ti ch con Qunh.
N ni nng l liu qu mc khin ti ngܮng chn ngܩi .
Khng dm "tm s" thm na, s mang ha, ti kim c chy v nh.
Sut bui chiu, ti l trn gc. Bi v vt qua mt bn, ti nm nghin ngm, phn li v nh gi nhng cu ni v thi Ƕ ca Qunh.
n khi d dܮng ti i lm v, ti rt ra ܮc mt kt lun cc k ti sng.
Ri dܩng nh Nj cho ci ti sng tng thm phn sng ti, bui ti ti va bܧc qua nh Qunh thy c b ngi sn bn bn hc v n ti bng mt n cܩi duyn dng v thn thin kiu ... gia nh !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 17
Created & Maintained by Thanh H