Chu*o*ng 15: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 15: Cn Cht G Nh


lp, Kim Dung "dnh" vi ti nh hnh vi bng. Gn sut nm hc u tin, ti chng chi thn vi ai ngoi n. Tuy nhin ci tnh bt mng ca n vn lm ti n n.Thnh thong, n li r ti :
- Ngy mai "cp cua" i !
n xi ti trn hc. Ti hi :
- Chi vy ?
- i chi !
- Bui sng i hc, bui chiu i chi cng ܮc vy ?
N trit l :
- "Cp cua" i chi mi th !
Ti lc u :
- Thi, ti khng i u !
N "x" mt ting, v khi d :
- ng ng l con mt !
Mc cho n khch, ti ngi yn cm ci chp bi .
Khng r ܮc ti, Kim Dung b hc mt mnh.
N ngh ba ngy, ti ngy th t li m tp v lp ng hong.
- i u lu vy ? - Ti hi .
N cܩi :
- Leo ni .
- Leo ni m ti ba ngy ?
N y gng king trn sng mi, p tnh :
- Mt ngy leo ni cng thm hai ngy ngh ngi .
Ri n khu ti :
- Lt v ng cho ti mܮn tp nghen ?
- .
Mܮn tp chp bi l ngh ca n trܧc nay .
Kim Dung hc hnh rt ti t. Ni hng ln, n ngh lin t t hai, ba ngy . Nhng ngy ljn lp, n cng ch ghi bi qua loa . V nh, n mܮn tp ca ti chp li . Nhng b li, Kim Dung rt thng minh. Ch cn xem bi qua mt ln, n nm vng nhng iu ct yu v nh kh k.
V vy, k thi cui nm, Kim Dung xp hng ba . Cn ti hc ht cm ht go cng ch xp hng tm, km n nm bc. i vi bn b trong lp, ti vi Kim Dung chi thn vi nhau l mt hin tܮng l. Thng Bo, mt a chi kh thn vi ti sau ny, nhn xt : "Mt a hin sinh cha , mt a nh qu chay, ng l mt cp l tܪng khng hiu ni !".
Ti chng thy c g l khng hiu ni . Tuy nhin nghe ti bn x xo ti cng hi nht.
Ti "mc" vi Kim Dung. N phy tay :
- K ti n ! Con ngܩi c bn lnh phi bit ng cao hn d lun !
Ti chng c bn lnh, ti cng chng mun ng cao hn d lun lm g nhng xt v quan h bn b ti thy Kim Dung chng c im no xu Nj khng chi vi n. Th l ti nghe li Kim Dung "k ti n". Ti chng dm bt chܧc Kim Dung "cp cua" i chi nhng khi tan trܩng ra, n r ti "i lng bng" (ni theo ngn ng ca n) l ti i lin. Nhng ln "i lng bng" sau ny, ti khng cn dm Nj xe p trܩng na . Ti p xe v nh ct. Kim Dung chy honda t t theo v ng Ǯi ti ngoi u hm. Th tht l ti rt thch i chi vi Kim Dung. N bit rt nhiu ni, nhiu th.
Kim Dung li rt tt vi ti . N c v khinh bc, pht ǩi nhng i vi ti li rt chu o . c bit, khng bao gi Kim Dung Nj ti tr tin mt th g. Lc u ti khng chu . N gt :
- Ti l con nh giu, chuyn tin bc ng Nj ti lo !
S n gin, ti khng dm ci .
Nhng ln u, ti rt kh chu v cm thy v cng ngܮng ngp. Nhng ri thy n tnh b, ti cng quen dn. By gi th ti mc xc n : con ngܩi c bn lnh phi bit ng cao hn... chuyn tin bc !
Nhng i chi vi Kim Dung khng phi ch gp ton nhng iu th v.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 16
Created & Maintained by Thanh H