Chu*o*ng 13: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Cn Cht G Nh


Ngi trܩng ti hc nm trn mt con ܩng tht p. Hng cy ip chy di hai bn, c ti ma khai trܩng, bng ip rc y trn li i nh mt cn ma mu vng, bm c vo o, vo tc ca bn sinh vin chng ti .
Trܩng trng c v c knh nhng khng km phn th mng. Mi ngi xm ph y ru lu cu nm np dܧi nhng tng c th xanh um vi nhng cnh nhnh rm rp nh mun lp kn c bu tri . ng trܧc dy phng hc l mt sn c mm, ti mt ni chng ti thܩng chia phe chi cu lng hoc ng lng gi u trn c ngm tri xanh qua k l vo nhng tra bic.
Ngay t nhng ngy u i hc, ti yu mn ngi trܩng ca ti v ti rt t ho v v p lng l ca n.
Ba v gim kho trong k thi vn p hm trܧc ha ra l gio s ca trܩng v nm nay NJu dy chng ti . ng mp ngi trong ba ngܩi, ti yu thy dy ch Hn nht, bi thy rt hin lnh, nho nh v nhn hu .
Trong lp, Kim Dung ngi k bn ti .
Hm u tin vo lp, ti khng quen mt ai nn ngi thui thi mt mnh dܧi gc lp. S sinh vin Si Gn hu ht NJu hc chung vi nhau t thi trung hc nn by gi tm li ni chuyn tu tt. Chng ai thm Nj ljn ti .
Trong khi ti ang ngi ng ng ngc ngc gia mt m ng xa l th Kim Dung bܧc vo . Tp vo m bn c ni chuyn dm ba cu, cht thy ti trong "x" lp, Kim Dung i thng xung :
- Sao ngi bun thiu vy ?
Ti p ng :
- C bun g u ! Ti ti khng bit ni chuyn vi ai !
Kim Dung ngi xung chic gh cnh ti :
- D thi ! T nay ti s ngi ch ny cho ng c ngܩi ni chuyn !
N tuyn b nh vy v ngi l sut bn nm rng r, t khi nhp hc cho ljn luc' tt nghip ra trܩng.
Nh Kim Dung rt giu . Ba n l mt thng gia c ln trong khi m n l mt ngh s piano, dy trܩng quc gia m nhc. S kt hp l lng gia hai con ngܩi ny nh hܪng ljn cuc sng Kim Dung r rt. N va c v ti t tr thc li va c v tay chi bt mng.
Kim Dung i hc bng xe honda . N c th i hc bng -t ring, c ti x a rܧc, nh mt s a nh giu khc nhng n khng mun. N bo i honda t do hn, c th i chi lng bng ty thch.
i hc chng vi ngy, Kim Dung thc hin ci phng chm "i chi lng bng" kia lin. N r ti :
- Chiu nay ng i chi vi ti khng ?
- i u ?
- i xi-n .
Nh ljn phim "Thng kh ra tnh" ba trܧc, ti m ngn :
- Thi, ti khng i coi phim u !
Kim Dung nhn vai :
- Xi-n m khng i ! Vy ch ng mun i u ?
Ti ngp ngng mt lt ri p :
- i s th.
N nhn mt :
- Ai li i s th ! ng l nh qu cha !
Ti mt :
- Hi nh ljn gi ti cha thy s t, c su, iu ln no . Ch ton xem trong sch !
N th di :
- Thi ܮc ! Lt hc xong ti ch ng i !
Ti tr mt :
- Cn chic xe p ca ti !
- Th c Nj trܩng, chiu v ly .
- Ri mt sao ?
- Chic xe c tng ca ng ai ly m mt !
Chic xe ti mi sn pht lng cong m n dm bo xe c tng. Ti gin thm trong bng nhng khng ni ra .
Thy ti c v cha yn tm, Kim Dung li ni :
- ng c yn ch i ! Mt mt chic ti NJn cho hai chic !
- Nhng...
- Cn nhng vi nh g na ?
- Tra ti cn phi v nh n cm ri mi i ܮc.
Kim Dung pht tay :
- Khi n cm ! Mua bnh m em theo . V s th va coi s t va gm bnh m. Gn chn !
N gii quyt mi chuyn mt cch dt khot, gn gng.
Khi Kim Dung dt xe ra, ti ginh ch.
N khng chu :
- Thi, Nj ti ch ! ng u c rnh ܩng s trong ny !
Ti nhn nh :
- Ai li ngi sau lng con gi ! K lm !
- C g u m k !
- Thi, Nj ti ch cho ! - Ti khng khng.
Kim Dung nhܩng tay li cho ti vi v nghi ng :
- ng chy ܮc khng ?
Ti mm cܩi :
- n nhm g ! Nh ti ngoi qu cng c honda !
Ti ch Kim Dung chy chm chm. ܩng ph nhn nhp, xe c an qua an li nh mc ci, ti va chy va do dc dm chng, khng dm phng nhanh.
Kim Dung ngi pha sau chc chc li tht ln :
- n !
- Quo tri !
- Ti lun !
Ti ch vic ngm ming lm theo .
Chng ti i chi ljn x chiu mi quay v trܩng.
Thy ti l d v ly xe, ng gi gc cng chi om sm. Bit mnh li, ti vui v a u chu trn. i co lm chi, min cn chic xe p l qu lm ri !
Trܧc khi chia tay, Kim Dung cn ko ti i ung c ph .
Ln ny rt kinh nghim, thy Kim Dung va a iu thuc ln mi, ti vi rt chic Zippo ra chm la lin.
Kim Dung nheo mt, khen :
- Thuc bi lm !
V nh, va th u qua khi ca, ti thy Qunh ang ngi chi vi Lan Anh.
Qunh nhn ti cܩi :
- Ba nay anh Chng i chi b cm tra hn !
Lan Anh phng phu :
- Hi tra em Ǯi anh di c lun !
Ti gi u :
- Hi tra anh i s th.
Lan Anh lm mt gin :
- Anh khng r em vi ch Qunh i m i mt mnh hn !
- Anh u c i mt mnh.
- Ch anh i vi ai ?
Ti bi ri :
- Anh i vi ... anh bn trong lp.
Ni vi Lan Anh nhng mt ti li nhn Qunh.
Nhng Qunh chng Nj ljn iu . C b day qua Lan Anh, ni :
- Vy ti nay ch vi Lan Anh i coi ht, ng r anh Chng i hn !

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 14
Created & Maintained by Thanh H