Chu*o*ng 12: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Cn Cht G Nh


Ti khng Ǯi ljn chiu mi gp d ti .
Trn ܩng t trܩng v, ti gh qua ch lm ca d.
Nghe ti bo tin thi u, ch Kim khen :
- Gii qu hn !
Cn d ti th cung qut ln :
- Vy d phi i nh in cho m chu ngay by gi !
Ti cܩi :
- Lm g m d qunh ln vy ! Hi no nh in chng ܮc !
D ti trn mt la :
- Chuyn vy m Nj t t !
Ni xong, d ti nh ch Kim coi gim t thuc ri vi v p xe ra bu in.
Ti chy v nh, gp Lan Anh, cha kp khoe, n hi :
- Anh thi u ri phi khng ?
Ti tr mt :
- Sao em bit ?
N cܩi :
- Dm nt mt ti ri ca anh l em bit lin !
Ti cc n mt ci :
- Qu !
Lan Anh cha tay ra:
- Anh thܪng cng em i ch !
- Cng g ?
- Cng em phc v anh trong thi gian n thi .
Ti v vai n :
- Ti anh s dn em ra Ng Su n bnh cun, chu khng ?
- Khng !
Ti ngc nhin :
- Sao khng chu ?
Lan Anh nheo mt :
- Bit anh thi u, ti nay th no m cng khao c nh, lm sao n bnh cun ܮc na !
Ti gi u :
- Vy th ti mai .
Lan Anh lc u :
- Ti mai lu qu !
Ti chp ming :
- Ch em mun g ? Hay l anh mua cho em mܩi lm cy ko da nh ba trܧc ?
Lan Anh du mi :
- Thi, em khng n ko da na u ! Em n yaourt !
Ti th pho :
- Tܪng g ch yaourt anh s mua cho em mܩi h !
N sng mt ln :
- Chc khng ?
Nghe n hi li, ti hi ngp ngng :
- Kh... kh... ng chc lm ! Anh s mua cho em nm h !
Lan Anh cܩi khc khch :
- Ni vy ch em ch n mt h thi . Nhng em n ngay by gi !
Ti lin chy ra ܩng mua mt h yaourt.
Lan Anh mt tay cm h yaourt, tay kia th sn ci mung. N hi ti :
- Anh khng n h ?
- Khng ! Anh cn phi qua nh bc Tm !
N vt ming :
- Ch Qunh i mt ri !
Ti mt :
- Anh u c tm ch Qunh !
- Ch Trm cng i lun !
Ti ng ngc :
- i u m i ht ro vy ?
- i bn ht vt dܧi ch ch u !
- Vy th anh i xung ch.
Ch gn, ti th b mt lt ti ni .
Khng bit Trm v Qunh ngi bn u, ti va len li gia cc hng qun va do dc tm.
i gn sut chiu di ch, ti mi nhn thy Trm v Qunh ngi trܧc my thng ht vt by trn mt sp g nh.
Chen vo gia nhng b i ch, ti ci xung hi :
- Ht vt mui bao nhiu mt chc, ch ?
Hai ch em git mnh ngng u ln.
Thy ti, i mt Qunh dܩng nh sng ln :
- Anh Chng i u vy ?
Trm cܩi :
- nh i bo tin thi u cho tao vi my ch i u !
Qunh ng Trm :
- Sao ch bit ?
Trm li cܩi :
- Sao khng bit ! Nu thi rt nh nm khoo trn gc ch l d xung y chi ?
Qunh quay sang ti :
- ng vy khng anh Chng ?
Ti gt u m mt bng.
Trm chng Nj ljn iu . Thy ti ng l ng, n xch v, ni :
- Anh ngi xung y n ! ng x r cn ܩng thin h, ngܩi ta ry cht !
Ti va ngi xung nghe Qunh nhc :
- Anh cn thn ko ht vt mui dnh d qun o ht.
Trm tnh b :
- D th git ch lo g ! Phi tp nh lm quen lao Ƕng Nj mai mt nh cn xung y bn ph vi hai a mnh ch !
N ni y nh ti l cha lm bing khng bng ! Nhng Ƕ ry nghe nhng cu ni "b ci" ca Trm, ti khng cn thy ngn ngm nh trܧc na . T khi pht hin ra Trm c "b trong" rt tt, khc hn vi "b ngoi" ngang ngnh ca n, ti cm thy mn n nhiu hn. V li nhng iu Trm ni, d l ni a, li rt hp vi mong mun ca ti . ܮc ngi sut ngy bn cnh Qunh, d l ngi bn ht vt gia ch, i vi ti l mt hnh phc v bin. V vy, Trm va ni xong, ti h hng gt u :
- , mai mt anh xung y bn ph cho !
Qunh nheo mt :
- Tht khng ?
Ti qu quyt:
- Tht ch !
Trn thc t, sut ba nm rng r sau , nhng khi rnh ri ti thܩng xung ch ngi chi vi Trm v Qunh. i vi ti , l nhng ngy p ng nh m mi hng chc nm sau mi khi hi tܪng li ti NJu cm thy nh mi hm qua .
Ngi tr chuyn mt hi, Ƕt nhin Trm ni :
- By gi ti mua bn riu i anh hn ?
Ti cha kp tr li th Qunh nhn mt, can :
- Ai li n gia ch !
Trm nhn ti :
- C anh, con Qunh n lm b lm tch ch mi khi n n mt lo ti ba t, ti ui theo tri cht khng kp. Hng ln, n cn "chi" lin t t mܩi ci bnh gi...
Qunh cu Trm :
- Ch k qu !
Trm vn khng tha :
- n nhiu mau ln, mai mt cn ly chng, c g u m my giu !
R khng Ǯi ti c bng lng hay khng, Trm chy i ku ba t bn riu .
Chng bit lm sao, ti nh phi bng t bn ngi hp s sp gia ch. Qunh cng n tnh, va n c b va cܩi vi ti bng mt. T nhin, ti chng thy xu h cht no . Ngi n nh th ny, vi Qunh, k cng vui !
Ngi chi ljn tra, ti ph Trm v Qunh y chic xe con bn bnh ch ht vt v.
Ba ngܩi y mt chic xe, Qunh i gia, Trm bn tri, ti bn phi . C bui ngoi ch b Trm ngi cn mi k , by gi ܮc i bn cnh Qunh, ti khoi lm.
Nhng ti va h ging ni nh bn tai Qunh :
- Ngy mai anh li ra ch chi na hn ?
Qunh cha kp tr li, Trm lic xo :
- y khng chi ni chuyn th thm nghen !Bit Trm ph "cho vui" nhng th tht k t lc ljn khi v tn nh, ti chng cn dm "h ging" thm mt ln no na .

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 13
Created & Maintained by Thanh H