Chu*o*ng 10: Co`n Chu't Gi` -De^? Nho+'
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Cn Cht G Nh


Hm i thi i hc, NJ bi hi nm cu, ti tr li ܮc bn cu rܫi. Trn ܩng v, bng ti c thp tha thp thm. D thi ti mt ngn hai trm th sinh, nh trܩng ch tuyn c nm mi mng, ti khng lo sao ܮc!
D ti trn an ti:
- Chu ng lo ! Chu lm ܮc bn cu rܫi, bit u my a khc ch lm ܮc ba cu rܩi, bn cu th sao !
Ti cng mong mi chuyn xy ra ng nh d ti ni. Ti kh, bit u c ngܩi kh hn!
Ngh th ngh vy, lng ti cng chng vui v hn cht no. Thy ti bun bun, Trm hi:
- My ba nay anh lm sao vy ? B i thi lm bi khng ܮc h ?
Ti chi pht:
- u c ! Ti my ba nay ti nh nh !
Trm nheo mt:
- Con trai g m yu xu vy !
Ti cܩi cܩi khng p. Chng th Nj n ch ti "yu xu" v nh nh cn hn Nj n bit ti s thi rt.
Vi Qunh th ti chng giu cht g.
Khi Qunh hi:
- Anh i thi lm bi ܮc khng ?
Ti th di:
- Ngܩi ta ra nm cu, anh lm ܮc c bn cu rܫi.
Qunh khen ti:
- Vy l gii qu ri cn g ! Gp em, em lm chng ܮc cu no !
Nghe Qunh khen, ti va thinh thch va bun cܩi. Qunh hc lp chn, i thi i hc lm khng ܮc cu no l chuyn ng nhin, snh vi ti sao ܮc m snh !
Ri chng thy ti khng ܮc vui cho lm, Qunh li r:
- Ch nht ny, anh i Nh B chi i !
- i vi ai ?
- i vi em, ch Trm v ch Kim.
- Nh ai bn vy ? - Ti li hi.
- Nh d T em.
Ti tnh nhm trong u: nh Qunh c hai chic xe p, chic ca ti na l ba, bn ngܩi m i ba chic, hn ti phi ch mt ngܩi. Ch ai y ?
Ti lm b n Ƕn:
- Bn ngܩi m c ba chic xe, lm sao i cho ?
- Sao anh ngy th qu vy ? Th ch Kim chy mt chic, ch Trm mt chic, cn mt chic anh ch em !
Tri i, ci cu ti thy kh ni c lit vy m Qunh ni nghe d t, nghe c t nhin nh khng ! Mai mt gp Qunh nhng cu kho kh nh vy, chc ti phi nh Qunh ni gim ti.
Tܪng l mi chuyn thun bum xui gi, ai d sng ch nht ti va dt xe ra, Lan Anh li nng nc i i theo. N i theo cng chng cht ai, cng thm vui, ngt v n c ra r ci "ip khc":
- Anh Chng ch em i vi nghen !
Khin ti tc ln rut. Anh Chng ch em i th ly ai ch ch Qunh h em ?
Ti than thm mt cu thng thit. Tuy nhin ngoi mt ti vn lm b tnh, thm ch ti cn nhe rng cܩi rui mt ci.
Ch Kim nhn ti:
- Chng cho n i theo cho vui.
Ti ang phn vn cha bit tnh sao, Trm nhanh chng phn cng:
- Ti ch con Qunh, anh Chng ch nh Lan Anh, b Kim gi ri ܮc quyn chy mt mnh !
Ti cha kp h h, n h:
- Thi khi hnh ! Tr gi ri !
Th l mi ngܩi lc tc ln yn. Qunh ngi sau lng Trm, quay sang ti cܩi mt ci, khng bit l c phi Nj chia bun cng ti ! Ti cܩi ht mun ni nhng Nj p li, ti rng nhe rng, cܩi nh kh. Cn Trm th pht tnh, n khunh tay, dn bn p, dn u. Ch Kim i gia, sau cng l ti.
Lan Anh nh tnh m ti cm gic nh ch mt hn ni. u c trng rng, ti chy t t chng cht ho hng.
Ti Ng By, thnh lnh Trm ngng xe li.
Ch Kim tr ti hi:
- G vy ?
Trm tc lܫi:
- Con Qunh nng qu, qua anh Chng ch i ! Ti ch nh Lan Anh, khe hn !
Va ni, Trm va nhy mt vi ti. Ti mt ng l ch khc.
Ti lc , ti mi bit Trm l mt a rt d thng. Ha ra n bit tnh cm ca ti t lu. Khi ny n c tnh phn cng tri "nguyn vng" ca ti chc l Nj chc ti "cho vui", ni theo kiu ca n.
Qunh nng gn gp i Lan Anh m sao t khi Qunh qua ngi sau lng ti, chic xe bng nh hng, lc no cng nh mun bay tut ln my.
Ti khng bit Nh B nm u. Hi nh nghe cu ht:
Nh B nܧc chy chia hai
Ai v Gia nh, ng Nai th v ! Ti khoi Nh B. By gi c Qunh ngi sau lng, ti cng khoi Nh B gp bi.
Ti on chng Nh B xa lm. Xe ra ti ngoi ri m ch Kim bo cn i na. C xa na i, Nh B i ! Xa tha h, xa mc sc, Nj ti c th ch Qunh i ljn cui t cng tri !
Nhng dܩng nh Qunh khng tin vo kh nng i dn "cui t cng tri" ca ti cho lm, c b ngi pha sau c hi cm chng:
- Anh Chng mt cha ?
Ti va th hn hn va p:
- Cha.
Vt o m m hi sau lng ti hnh nh ang ni iu ngܮc li. Cho nn Qunh li ln ting:
- Khi no anh mt th ngng li, em qua ngi xe ch Kim.
Ti khng khng:
- Anh bo cha mt m !
Ni xong, ti cong lng nhn mnh bn p. Chic xe chy v v. Ti phi chng minh cho Qunh thy li ni ca ti lc no cng i i vi vic lm.
t nhin, Qunh p kh vo lng ti:
- Anh ngng li i !
Ti bm mi p rit, ming gm g:
- Anh bo l anh cha mt kia m !
Qunh li git o ti:
- Khng phi ! Anh ngng li em ni ci ny cho nghe !
Ti thng xe ci "rt" v quay u li:
- C chuyn g vy ?
- Anh quanh xe li ch khi ny i !
B mc ch Kim v Trm i t t pha trܧc, ti quay xe ch Qunh i ngܮc li hܧng c.
i dܮc mt on, Qunh li bo:
- Ngng li i !
Ti ngng xe li.
Qunh hi:
- Anh thy g khng ?
Ti dm do dc:
- Thy g u ?
Qunh ch tay vo khu vܩn bn kia ܩng:
- Cy s kia ka !
Ti nheo mt dm cy s, ging khi d:
- Th cy s ch sao ! Ngoi qu anh thiu g !
Qunh dm chn:
- Nhng m anh c thy chm hoa trn kia khng ?
Ti y, ti bt u hiu ra:
- Em mun anh hi xung cho em ch g ?
Qunh cܩi.
Ti p tay ln ngc, th mt hi di:
- Hi hoa th ni i l hi hoa ngay t u ! Em lm anh hi hp mun ng tim !
Qunh du mi:
- Em ku anh ngng li, ai bo anh cong lng chy thc mng chi !
Giao xe cho Qunh gi, ti nhanh nhn bng qua ܩng.
Cy s nm trong mt khu vܩn rng bao quanh mt cn nh ca ng im lm. Chc l ch nhn i vng. Hai cnh cng ܮc kha bng dy xch. Ro quanh khu vܩn l mt hng dui xanh um.
Ti loay hoay mt hi mi vt ܮc mt l hng, lm cm chui vo. Nh ny khng nui ch. Nu c, chng x xc ti t ǩi no.
Ti gc s, ti cm ci tro ln. Chm hoa mc tt trn cao. Cnh s dn, d gy, ti ǥt chn mt cch thn trng. Tro khng kho t ln u xung t nh chi.
Tro ܮc na chng, ti dm sang bn kia ܩng, thy Qunh ang ng sang. C b v tay Ƕng vin ti. Ti cng khoi ch tro nhanh nh sc.
B ܮc chm hoa, ti h hng ngm ngang ming. Nhng ti cha kp tt xung bng nghe ting xe my n m m trܧc cng. Ti ing hn khi nhn ra l mt cp v chng ng tui, chc l ch nhn cn nh.
Ngܩi v bܧc li m cng, ngܩi chng dt xe vo, khng ai nhn thy ti ang eo tong teo trn cy.
inh ninh thot nn, ch hai v chng va qua khi, ti vi v tt xung t.
No ng nghe ting st sot, ngܩi v quay li. Nhc thy ti, b ta ht hong la ln:
- i tri i ! n trm !
Ngܩi chng nhanh chng bt chng xe nh "tch" mt ci v nhy b li pha ti:
- ng li ! ng li !
Ti ng chn chn ti ch, mt xanh l. Khng hiu sao ngay lc ti chng c nh chy trn.
Ngܩi chng bp cht vai ti:
- Cu l ai ? Cu n trm g y ?
Nu lc , ti c tnh vng ra, ti vng ra ܮc v chy thot. Nhng cn kt Qunh ngoi. V li, ti khng mun mang ting l n trm. Do , ti c thanh minh:
- Chu khng phi l n trm.
- Ch cu vo y lm g ?
Ti ngܮng ngu ch chm hoa s ri dܧi t:
- Chi hi ci ny.
Nt mt ngܩi chng dn ra, trng c v nh nhm hn khi ny. Tuy nhin, ng ta vn bnh lun mt cu Ƕc a:
- Vy cng c khc g n trm !
Ti bng mt v xu h.
Ngܩi v ch tay ra ܩng:
- Cu i vi c b kia phi khng ?
Ti ng ra. Qunh dn xe qua bn ny ܩng t lc no. C b ang ng st cng, ti tht tht:
Ti gt u:
- Em chu ! N ku chu hi chm hoa ny cho n !
Ngܩi v ht u:
- Thi, cu i i !
Ti ci xung nht chm hoa s a cho b ta:
- Chu tr !
Ngܩi v mm cܩi:
- Tng cu ! Nhng ln sau nh khng ܮc chui vo vܩn ngܩi ta khi ch nhn i vng nghe cha !
Ti cm chm hoa lm li i ra.
Qunh vn cn khc. C b ngܧc nhn ti bng i mt ܧt:
- Ngܩi ta khng lm g anh ch ?
- Khng lm g ht ! Ngܩi ta ch mng anh thi !
Va ni, ti va a chm hoa cho Qunh.
- Em ht thch chm hoa ny ri !
Ti tr mt :
- Sao k vy ?
Qunh st st:
- Ti n m anh b mng !
Ti mm cܩi:
- n nhm g chuyn ! Hi nh anh b...
ang ni, ti tp li kp. Cht xu na l ti khoe ht thnh tch bt ho vi Qunh.
Cm chm hoa ln gi xe Ǣng trܧc, ti ch Qunh phng ht tc lc. Gi ny chc Trm v ch Kim i xa lm ri.
Chy ܮc mt lt, ti thy hau ngܩi ng Ǯi bn ܩng.
Thy ti xut hin, ch Kim hi:
- Chng b pan xe h ?
Ti lc u cha kp tr li nghe ting Qunh tht tht sau lng. C b khc dai d s.
Trm ng Qunh:
- Lm g khc vy ? Anh Chng n hip my phi khng ?
Qunh tm tc:
- Cht xu na l ngܩi ta bt mt anh Chng !
Trm lic ti:
- Sao vy ? B anh i n trm h ?
N ni chi m trng phc. Ti nh phi sܮng sng k li cu chuyn khi ny.
Lan Anh cܩi hch hch, n da ti:
- Em v mc m anh Chng i n trm b ngܩi ta bt !
Ti nhy mt vi n:
- Ti ch Qunh ch b !
Ch Kim bo:
- Con Qunh l cha xi by ! Mai mt Chng ng thm nghe li n !
Trm quay sang Qunh:
- Thi, ng l nh na ! Ngܩi ta d ch gp tao, tao nht anh Chng, bt ra chn ng mt tun mi th !
Xung ti nh d T, mt Qunh vn cn . Cho ljn khi ti tro ln cy mn sau nh (li tro cy!) hi tng chm tri au, chn mng ling xung cho Qunh chp, lc gng mt c b mi bt u ti ln.

Truyn Khc star Cn Cht G Nh star ChÜÖng 11
Created & Maintained by Thanh H