Chu*o*ng 9: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Bui Chiu Windows


Nhng tra li, ch c Vn ngh trong phng vi tnh. Anh k nhng chic gh st vo nhau, ri nm ln . p mt cun sch ln mt, anh ng
mt cch d sng.
 Thiu th nm trn b xa-lng ngoi phng khch, k chic bn Mai Hng thܩng ngi.
 Xuyn, Thc, v Cc Hng ܮc u tin ngh trn chic i-vng trong cn phng nh pha sau.
 Nhng Xuyn t khi vo trong phng cng lc vi cc bn. n tra xong, bao gi n cng vo phng vi tnh, ngi trܧc my nh nh g g mt
lt mi lt tt vo sau. C khi n vo ljn ni th Thc v Cc Hng ng khoo t ǩi no kip no ri.
 - Lm g my c nn n hoi ngoi vy? - C ln Thc hi.
 Xuyn vut tc:
 - C mt bi ang nhp d, cn mt cht xu tao rng g cho xong!
 L do xa Xuyn hon ton chnh ng nn thot u Thc khng nghi ng g. Nhng ri thy tra no Xuyn cng lc c vi chic my ljn
mܩi, mܩi lm pht mi chu i ngh, Thc bt u thc mc.
 Mt ba, khng nhn ܮc Thc khu Cc Hng:
 - Tao nghi qu my!
 - Nghi chuyn g?
 - Con Xuyn !
 - Con Xuyn sao?
 Thc qut mi:
 - N lm g m tra no cng loay hoay c bui vi chic my vy?
 Cc Hng ngp di:
 - Th n nhp tin.
 - Khng phi u!
 Cu ni ca Thc khin Cc Hng tnh ng ngay lp tc. N nhn Thc lom lom:
 - Ch theo my th n ang lm g ngoi ?
 Thc nhn vai:
 - Tao khng bit! Nhng chc chn khng phi l ang nhp tin!
 Cc Hng mt cng thng:
 - Sao my bit?
 - Tao on vy! - Thc lim mi - Ch nhp tin g m tra no cng nhp!
 Cc Hng nhu my:
 - , ng nghi tht!
 Ri n ko tay Thc:
 - Tao vi my chy ra coi th!
 Lc ny ting g phm ngng bt.
 Thc v Cc Hng h ca th u ra, thy Xuyn ang cm con chut r qua r li trn tm n.
 Hai a rn rn bܧc ti sau lng Xuyn.
 Xuyn vn cha hay bit mnh ang b rnh rp. N ang nh ng ca s li th ting Cc Hng dng dc vang ln:
 - Khoan !
 S xut hin thnh lnh ca Thc v Cc Hng khin Xuyn git bn ngܩi. N quay li, nhn nh:
 - Ti my lm tr g vy?
 Cc Hng h ging:
 - Chnh my mi phi tr li cu hi ! Ti tao ang mun bit my ang lm tr g ngoi ny!
 Xuyn kht mi:
 - Tr g u!
 Cc Hng quc mt:
 - Khng lm tr g m m th bung tay ra!
 Xuyn ngoan ngon bung tay ra!
 - Ngoan lm! - Cc Hng va gt g va o mt nhn ln mn hnh, ging ǡc thng - ti tao coi th ....
 ang ni, Cc Hng bng h hc ming. Trn mn hnh trܧc mt, chng c mt ch no, ch ton l nhng ܩng ngon ngho nh giun b,
xen ln nhng hnh vung, hnh thoi v cc mi tn ch xui ch ngܮc ... xp thnh tng dy di.
 - Ci g vy n?
 Cc Hng sng st ku ln. N hi Xuyn nhng mt li nhn Thc d hi. Nhng Thc cng lc u, t v khng hiu.
 - C g u! - Xuyn ung dung - y ch l nhng hnh v tao mi khm ph ra!
 Thc chp mt, nghi hoc:
 - Tra no my cng ngi y my m my ci hnh v ny y h?
 - , ti tao thy n ng ng!
 - Vy sao my bo my nhp tin?
 Xuyn nhn vai:
 - Th hm nao nhp tin xong sm, tao li ngi chi vi my tm hnh ny!
 Xuyn tr li sun s, r rng, khng bt b vo u ܮc. Thc v Cc Hng a mt nhn nhau, bn tn bn nghi. Nhng khng tm ra cu
no Nj cht vn thm, c hai nh gi u ng ng.
 Xuyn cܩi, ging ch nho:
 - Ti ng file ny li ܮc cha, tha hai ngi thm t?
 Cc Hng lu bu:
 - ng i!
 Xuyn ng ca s, thot khi Windows, tt my v thn nhin rt a B trong a ra cho vo ngn ko.
 Sau ln "bt qu tang" ht , Cc Hng cn nhn Thc:
 - My a nghi ht To Tho! Lm con Xuyn ܮc dp cܩi vo mi ti mnh!
 B bn trch, Thc khng ni g, ch ci u ngm ngh. Mt lt, n d dt hi li:
 - B my tin con Xuyn ni tht h?
 - Cn tht vi gi g na! - Cc Hng h mi - Nhng hnh v hin s s trܧc 
 mt, ai m khng thy!
 Thc cn mi:
 - Nhng tao nghi khng phi l nhng hnh v thng thܩng nh con Xuyn gii thch!
 - Khng l hnh v thng thܩng ch l g?
 Thc chm ri p:
 - Nhng hnh v khng th sp ngay hng thng li nh vy ܮc! c th l mt kiu ch tܮng hnh, mt kiu c t no !
 Lp lun ca Thc lm Cc Hng trn mt:
 - my mun ni l con Xuyn chi tr "mt m"?
 Thc gt u:
 - i khi l vy!
 Cc Hng v v trn:
 - , c th lm! Ch nhng hnh v c g ǥc sc u m tra no n cng ngi loay hoay hng bui vi chng! - ang ni, Cc Hng cht
nhn Thc, ging bn khon - Nhng lm sao mnh khm ph ra th "mt m" ny ܮc?
 Thc mm cܩi:
 - Tao c cch.
 - Cch g?
 - Tao s v nhng k hiu ra giy ri my i hi anh Vn!
 Cc Hng sng mt ln:
 - , hay y! My nh ht cc hnh v khng?
 Thc gt g:
 - Nh ܮc mt s!
 Ni xong, Thc ly giy ra v li nhng k hiu m n cn nh ܮc.
 Cc Hng xp t giy li, nht vo ti xch. Bui chiu lc ra v, n lm b lc lc tm tm g trong ngn bn, Ǯi cho Xuyn v Thc ra
trܧc.
 n khi cn li mt mnh, n ro li ch Vn ngi:
 - Anh Vn i! Cho hi ci ny cht!
 - G Cc Hng? Li chuyn mn hnh na h?
 - Mn hnh u m mn hnh! Anh ng c chc qu ti!
 Va ni, Cc Hng va cha t giy trong tay ra:
 - Anh bit ci g y khng?
 Vn nhn vo nhng hnh v:
 - Bit!
Cc Hng mng r:
 - G vy?
 - y l font ch Wingdings.
 - Font ch?
 - .
 Cc Hng hi hp:
 - Vy anh c džc ܮc kiu ch ny khng?
 - Khng.
 Cu tr li ca Vn khin Cc Hng tht vng v cng. N th di mt hi thܩn thܮt:
 - Anh m khng džc ܮc th ai džc cho ra?
 - C g u m džc khng ra! - Vn mm cܩi trn an - C m nhng files d liu no c font ch Wingdings, chuyn tt c qua font ch Vit l
džc ܮc ngay thi ch kh g u!
 - ! - Cc Hng reo ln - n gin vy thi h?
 - Th vy ch sao! Nhng m n! - Vn nheo mt - C chp u ra nhng hnh v ny vy?
 - Chp ca mt ngܩi bn!
 Cc Hng pha ra mt cu p ri vi vng lng mt. N s nu c nn n, Vn d hi thm th khn.
 Xuyn ngi Ǯi trn xe, n Cc Hng vi b mt cau c:
 - My lm g cht d trong vy?
 Cc Hng lp lim:
 - Tao hi anh Vn ci ny cht!
 - Ch khng phi my lu luyn khng n quit nh h?
 Gp lc khc, nghe Xuyn c kha kiu , Cc Hng ngoc ming c li ri. Nhng ang hn h v sp lt ty ܮc Xuyn, n ch cܩi h h:
 - ng ngh xu bn b, my!
 Ri gic Thc leo ln yn sa n co chn p l.
 - My lm g nh b ma ui vy?
 Xuyn ht hi ui theo, ming ht om.
 Cc Hng ang nng lng tch ra khi Xuyn Nj b mt quay tr li cng ty nn c nhm mt nhm mi phng thc mng, mc Xuyn ku ro
om sm pha sau.
 Thc khng bit k hoch ca Cc Hng. N m cng eo ch ca bn:
 - Ba nay my lm sao vy?
 Cc Hng th hn hn:
 - Lt na my s bit!
 - Bit g?
 - B mt ca con Xuyn.
 Thc v l:
 - Anh Vn by cch cho my ri h?
 - , d lm!
 Cc Hng va p xe va ni chuyn vi Thc nn chng my chc Xuyn ui kp. N th tay pht ln vai Cc Hng mt ci tht mnh:
 - Con qu ny n! Ba nay my lm sao vy?
 Xuyn hi Cc Hng ht cu Thc va hi. Cc Hng tot ming cܩi:
 - Tao i bng qu! Tnh chy l v nh lc cm ngui!
 - Tri t! - Xuyn ku ln - Hi tra my mi nch hai ci i g y m!
 - Nhng by gi n chy i u mt ri!
 Xuyn khng nghi ng g Cc Hng. Sut ܩng v nh, n lun ming tru chc tt tham n ca bn.
 Cc Hng lm li nghe, thnh thong gi v chng ch vi cu. i ljn khi Xuyn r sang ܩng khc, n kn o ch Thc vng tr li cng ty
Vit Anh.
 Lc ny, mi ngܩi trong cng ty ra v gn ht. Ch tp dch ang qut phng, thy Thc v Cc Hng l d i v, lin tr mt ngc nhin:
 - My c b qun ci g h?
 Cc Hng hin lnh:
 - D, ti em v mt cht ri ra lin!
 Thc khng ni g, ch lo o i theo Cc Hng, mt c lm ra v bnh thn.
 Va y ca phng vi tnh, Cc Hng nhy x li ch lm vic ca Xuyn, th tay ko ngn bn mt ci "rt":
 - a no nh khng Thc?
 - N ct trong a B.
 Cc Hng nhn mt:
 - Trong ny c bn, nm ci a B, bit a no?
 - Ci a xanh xanh y!
 Cc Hng tm thy ngay chic a B mu xanh nm ln trong xp bn a ton en. N lt t nht chic a "bi" mt" vo my. Trong a B
ca Xuyn ch c mt file duy nht, tn l "Letters".
 Va nhn thy tn file, Thc reo ln:
 - ng file ny ri!
 - Sao my bit?
 - Letters l th tn. y chnh l "hp th mt" ca con Xuyn!
 Mt Cc Hng sng r:
 - tao m ra xem!
 Qu nhin khi file "Letters" ܮc m ra, trn mn hnh lp tc xut hin nhng dy hnh v l lng m hm trܧc Thc v Cc Hng c ln
nhn thy.
 Cc Hng lm bm:
 - Vy l ng n ri!
 Thc hi hp:
 - Gi lm sao na?
 - Chuyn qua font ch Vit!
 Va p, Cc Hng va cm ci chuyn ton b nhng hnh v sang font ch Vit VNI-Times.
 Ch trong chp mt, nhng hnh v k qui bin mt. Thay vo l nhng hng ch ngay ngn v r mn mt. Thc v Cc Hng chm u
t m džc:
 - Hm qua Xuyn b nhc u phi khng? Ln sau i lm nh mang theo nn nh!
 - Lm g m sng nay anh c v bun bun vy? Anh cng khng thm ni chuyn vi ti na. Anh gin g ti phi khng?
 - Ch! - Cc Hng tc lܫi - Ha ra y l tit mc "nh to tm s" ca con Xuyn! Gh tht!
 Thc cܩi:
 - Pha dܧi mi tnh ka!
 Cc Hng lt t džc tip:
 - Ti khng bao gi gin Xuyn. By gi cng vy v mi mi sau ny cng vy.
 - Anh l cha xo! Ai m ni xo khi xung a ngc s b qu s rt lܫi cho coi!
 Khng nn ܮc, Cc Hng li tm tm bnh lun:
 - Khng ng c nng Xuyn nh mnh cng c lc ng o chng thua g my!
 Thc chun mi:
 Tao ng o hi no?
 Cc Hng chp ming, n khng bun i co vi Thc:
 - Cn anh chng Thiu ng tm ngm tm ngm vy ai ng tn gi cn gii hn c Don Juan!
 Thc li cܩi:
 - Ngܩi ta bo "l vc ci lu chy" kia m!
 Cc Hng nhn vai:
 - Anh chng ny khng ch mun vc ci lu thi u! Anh ta cn mun vc c con Xuyn chy nhong nhong ngoi ph na ka.
 Thc rt c:
 - My ni g nghe gh!
 Cc Hng ch tay vo mn hnh:
 - Th my xem y n! Tao ni c oan cho anh ta u!
 By gi Thc mi Nj ljn hai cu "i p" dܧi cng:
 - Xuyn c thch i xem kch khng?
 - Kch g vy? C hay khng?
 Thc nhu my. Cuc i thoi ljn y b ct ngang nn n khng bit ܮc Thiu nh r Xuyn i xem kch u. Nhng iu i vi
Thc khng quan trng bng vic khm ph ra "hp th mt" ca Xuyn. Ha ra nhng nghi ng ca Thc hon ton chnh xc. Vy m trܧc nay n
vi Cc Hng c ng ng ngo ngo, tܪng bui tra Xuyn ngi nn ngoi phng Nj nhp tin tht. Li cn nhng "hnh v ng ng" na ch! Sm
t na, nu khng cnh gic, n v Cc Hng b Xuyn cho vo xic na ri! Ngh ljn , Thc bt gic bt cܩi thnh ting.
- Cܩi g my? - Cc Hng lic Thc.
 - Cܩi ti mnh!
 - Ti mnh sao?
 - Ngu i l ngu!
 Cc Hng th di:
 - Ai ng con Xuyn li tung ha m nh vy!
 ang ni, Cc Hng Ƕt nhin ܫn ngܩi ln, ging hm h:
 - Nhng by gi th ti mnh khn ra ri! Ti mnh s cho hai anh ch ny vo trng!
 - Cho vo trng! - Thc trn mt.
 - . Tao ngh ra cch ri!
 - Cch sao?
 Cc Hng g g trn:
 - Theo nh nhng g ti mnh nhn thy th r rng mi bui tra con Xuyn NJu "vit th" cho "ngܩi yu ca n", ng khng?
 Thc nhanh nhu:
 - ng.
 Cc Hng tip tc:
 - V u gi mi sng hm sau, bao gi anh chng Thiu cng vo cng ty tht sm Nj "džc th" v "phc p", ng khng?
 - ng.
 Cc Hng gt g:
 - Nh vy l sng mai, anh chng Thiu s tr li cho con Xuyn bit anh ta s r n i xem v kch g, ti u, v ljn tra, sau khi n cm xong,
n buc phi ngi vo my Nj tr li l mnh c i hay khng, ng khng?
 Trܧc nhng suy lun hp l ca Cc Hng, Thc ch bit gt u:
 - Hon ton chnh xc! My qu l Khng Minh ti th!
 Cc Hng phng mi:
 - Cn hn c Khng Minh y ch!
 Ri n cܩi h h:
 - V by gi mnh s "tng k tu k" Nj ph bnh chi!
 Thc chp mt:
 - Ph sao?
 Cc Hng b mt:
 - Tra mai my s bit!
 Ni xong, n cn thn chuyn ton b "nhng bc th tnh" trong a B ca Xuyn sang font ch Wingdings nh c, ri tt my, rt a ra b v
ngn ko. Xong, n ng dy ko Thc ra v.
 Xuyn d nhin chng h hay bit b mt ca mnh b hai bn pht hin.
 C Thiu cng vy. Sng vo c quan, anh thn nhin ly chic a B mu xanh trong ngn bn Xuyn, b vo my mnh, bt ln. Nhn thy font
ch Wingdings quen thuc, anh nn nng chuyn sang font ch Vit ri ung dung ngi džc, chc chc li mm cܩi v no nc g nhng li h hn.
 Thiu v Vn vo mt lt th ba c gi theo vo. Nhn thy Thiu ngi g lc cc trܧc my, Cc Hng ranh mnh nu tay Thc v c hai mm
cܩi trao nhau mt tia nhn y ng .
 n tra, ng nh thܩng l, n cm xong, Xuyn khng vo phng ng ngay m nn li bn ngoi.
 Thc v Cc Hng nm trn i-vng, mt m thao lo. Ting bn phm lch cch t ngoi phng vi tnh vng vo khin Thc bn chn. N
khu Cc Hng:
 - Gi sao my?
 - C bnh tnh! - Cc Hng th thm - Lt n vo, ti mnh v nhm mt li. i n ng say, tao v my chy ra xem n vit g.
 Thc cha ht hi hp:
 - Ri sao na?
 - Lc s ty c ng bin!
 Cc Hng ni va dt cu, ting bn phm bng ngng bt. Ri c ting cng-tc tt nh "tch" mt ci. Tip theo, ting x gh ri ting chn
Xuyn ng nh bܧc vo.
 Thc v Cc Hng lp tc nhm tt mt, v nh ang ng m mt.
 Xuyn chng nghi ng g. N ǥt lng nm cnh hai bn, thao thc mt lt ri t t thip i.
 i mt hi, Cc Hng kh he h mt lic sang bn cnh. n khi bit chc Xuyn ng say, n ln ln khu Thc v thn trng leo xung
i-vng. Thc nn th, rn rn i theo.
 Vn vn nm trn dy gh k st tm vch ngn vi phng khch bn ngoi, mt 
 giu dܧi cun sch.
 Thc nut nܧc bt:
 - Tao s qu my?
 - S g?
 - S anh Vn thy.
 - Khng c u! - Cc Hng h ging trn an - nh ng ti hai gi ln!
 Ri s Thc Ƕt ngt ǰi , Cc Hng hm h bܧc li ch chic my ca Xuyn, nhanh nhn ly chic a B ǥc bit trong ngn bn cho vo
a v bt cng-tc my.
 File "Letters" ܮc m ra, v khi nhng hnh v b him ca kiu ch Wingdings ܮc gii m, Thc v Cc Hng vi v v t m dn mt vo
cu i p mi
 nht va hin ra trn mn hnh:
 - V "Tnh 281". Hay lm. Tm gi ti nay ti Ǯi Xuyn 5B V Vn Tn nh!
 - Ti nay ti khng i ܮc. Hn li tun sau i!
 Cc Hng lu lnh nhn Thc ri khng ni khng rng, n xa sch cu tr li ca Xuyn v tinh qui g vo mt cu tr li vi ni dung
hon ton khc:
 - Ti s ti!
 Xong, n chuyn tt c tr v font Wingdings nh c.
 Thc run run:
 - H pht gic ra th cht!
 - Lm sao pht gic ܮc! - Cc Hng kht mi - T gi cho ljn lc ra v, con Xuyn s khng r ti chic a ny na u!
 - Th cn anh Thiu?
 - Chiu nay chc chn anh ta s nn n li y Nj bt my xem con Xuyn hi m nh th no!
 Thc tc lܫi:
 - My chi vy c qu! Bt anh ta ng Ǯi mt mnh sut my ting ng h!
 - Sao li mt mnh? - Cc Hng nheo mt - Cn tao vi my na chi!

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 10