Chu*o*ng 8: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Bui Chiu Windows


Ngܩi n ng tn Bng li ti. Cho hi xong, ng rt ra t trong ti xch ba t bo Tui Hoa cn thm mi mc in.
 - Qu tng cho cc c y!
 ng ni v ǥt ba t bo xung bn.
 - i! Cm n ch! - Xuyn xut xoa - Ch tt qu!
 Cc Hng v Thc cng lp tc xm li.
 Cc Hng hi:
 - Lm sao t bo ca ch c th in nhanh th? Ti ny mi giao bn nh cho ch cch y nm, su ngy kia m!
 - , tܪng g ch in th nhanh thi! My in ch chy vo mt ci l xong c vn t! Ch c khu ng xn l lu. Hin nay ch mi xong ܮc vi
trm t.
 - ! - Thc reo ln - Ha ra y l nhng t bo u tin!
 Ngܩi n ng mm cܩi:
 - Th phi u tin cho cc c ch!
 - Nhng cn chuyn kia th sao? - Thc cht hi.
 - Chuyn g?
 Cc Hng nhy mt:
 - Con Thc m hi th ch c chuyn nh th Tc My thi ch chuyn g!
 - Nh th Tc My h? - Ngܩi n ng l v bi ri - n ba nay ti cng cha
 gp ng!
 Cc Hng kht mi:
 - ng i cng tc g m lu d vy?
 Ngܩi n ng gi trn:
 - ng i hp cng tc vin tut ngoi min Trung ln! Nhng cc c c yn tm, ti ha ri, h ng v l ti nhc ngay!
 - Thi, ܮc ri! - Cc Hng chp ming - Chuyn save li i, t t tnh sau!
 Ri nhn ci ti xch cng phng ca ngܩi khch, n tinh qui hi:
 - Cn by gi ch ni tht i! Ch b bnh tri g trong ti xch m ng nng vy?
 Thy Cc Hng "trc li" mt cch trng trn, Thc hong hn thc khuu tay v hng bn. Nhng Cc Hng vn tng l. N nhn ngܩi n
ng, cܩi cܩi:
 - Sao ch cn cha ly ra?
 - Bnh tri g u! - Ngܩi n ng lng tng - y l xp bn tho ca cun Tui Hoa s ti, ti em ljn cho cc c nh!
 - Tri t! - Cc Hng ku ln, ging tnh ri - Nu l bn tho th ly ra ngay t u cho ri! Ch Nj trong lm chi cho ti ny... hiu lm!
 Ngܩi n ng khng bit i p lm sao, nh nhn nh rt xp bn tho ra ǥt ln bn.
 Thc vi tay cm xp bn tho. N lt lt hai, ba t, mm cܩi hi:
 - S bo ny hay khng ch?
 Ngܩi n ng tc lܫi:
 - Ci l ty ngܩi džc, ch ti lm sao tr li ܮc!
 Thc khng hi na. N ci xung xp giy, t m džc lܧt qua vi trang.
 Ngay lc , n khng ng trong xp bn tho n ang cm trn tay c mt bi th mi ca thi s Tc My v v bi th m n b Xuyn v
Cc Hng tru ti my
 ti mt.
 Ngܩi pht hin ra bi th cng l Xuyn.
 Chiu hm sau, ang ngi nhp tin, Xuyn bng la ln:
 - C ci ny l lm ti my i!
 - G na vy? - Cc Hng ng qua.
 - Th.
 - Li "con mt , con mt xanh" na h?
 - Khng! Bi ny khc! Bi ny lin quan ljn con Thc nh mnh!
 Nghe nhc ljn tn mnh, Thc lt t chm ngܩi sang:
 - Li ba chuyn na i!
 - Tao ba my lm g! - Xuyn ch tay vo bi th trong xp bn tho - Thi s Tc My lm th tng my ng hong y n!
 Thc nhn lܧt qua bi th Xuyn ch. Bi th c tn l "Gp nhau lm chi vi". Ngay dܧi NJ bi, c li NJ tng Th.
 Thc "x" mt ting:
 - Vy m dm ni tng cho tao.
 Xuyn ci:
 - Th. l my ch cn ai!
 Thc chun mi:
 - Thiu g ngܩi tn Th. Thanh n, Thy n, Thu n, Thy n....
 - Thi, thi, my tp gim i! - Xuyn xua tay - tao džc bi th ln, my xem c phi l nh th Tc My tng cho my hay khng!
 Ri khng Ǯi Thc c kin, Xuyn hng ging džc:
 Xin ng bun em nh
 Ma xun xanh qua ri
 Xin em ng ta ca
 L vng no khng ri
 Ma thu no khng vng
 Bng chiu no khng tri
 Gp nhau lm chi vi
  mai ngܩi xa ti.....
 - ng chc ri! - Xuyn va džc dt, Cc Hng lin ku ln - ng l bi th ny vit tng con Thc ri!
 Ri nheo nheo mt nhn Thc, Cc Hng tru:
 - K ny ܮc ng ln bo, sܧng hn!
 Thc mt:
 - Ti my ch ton ni by!
 - Ch cn g na! - Cc Hng vn khng bung tha - Ngy no my cng nng 
 nc i gp nh th, nh th bn nhn "Gp nhau lm chi vi, Nj mai ngܩi xa ti". y l nh th s mi tnh gia my vi nh th cha kp
xy ln ǰ sp xung....
 - Thi, thi, ri nghen! - Thc m thm thp vo lng Cc Hng - Chnh my l ngܩi u tin i gp nh th Tc My, t dng by gi
li ǰ vy cho tao!
 Cc Hng gt g:
 - Th tao l ngܩi u tin. Nhng tao ch ni chi thi. Cn my khng phi l ngܩi u tin nhng my "nh thng" ng tht!
 - ng c xo! Tao nh thng hi no!
 - Khng nh thng m khi nghe ngܩi n ng u hi bo Tui Hoa bo khng gp nh th Tc My, my lo cung ln, hi han lung
tung, no l ng bnh h ch, ng c mt lm khng, ng c cn ti ti co gi gim khng ch, ng c....
 - Dp my i! Tao khng nghe na u!
 Thc vng vng a tay ln bt tai li. Nhng va a tay ln, n vi bung xung, ming ku "a" mt ting.
 Cc Hng cܩi h h:
 - "a" g m "a"! Tha nhn ri phi khng?
 Thc cha ci ch:
 - Tha nhn ci ny n! ng c ham!
 Cc Hng gi u:
 - Ch my "a" chuyn g?
 Thc cܩi ti:
 - Tao sc ngh ra mt chuyn! V vy tao c th chng minh bi th khng phi tng tao!
 Cc Hng ht mt:
 - Chng minh th coi!
 Thc chm ri:
 - Theo nh li ngܩi n ng tn Bng ni th t khi quen bit ti mnh ljn nay, ng ta vn cha gp li nh th Tc My, do ......
 - Thi khi "do " na! Tao hiu ri!
 Cc Hng ct ngang li Thc. Nhng ming ni "hiu ri" m mt n li l v ngn ng. , l nh, ci ng Tc My g g u bit ti mnh
m lm th tng con Thc mt ܧt?
 Thc nhn v mt ng ngng ca Cc Hng, ǡc ch hi:
 - Sao, tao ni ng khng?
 Cc Hng khng tr li Thc m li chm sang Xuyn:
 - L qu my?
 - Chng c g l ht!
Xuyn im nhin p. T ny ljn gi, nghe Thc v Cc Hng i p, n ch ngi cܩi cܩi khng ln ting:
 - Khng l? - Cc Hng trn mt.
 - .
 - Ngha l my cng tha nhn l my on sai? Bi th khng phi vit tng con Thc?
 Xuyn tm tm:
 - My lm ri! Bi th ܮc vit ra chnh l Nj tng con Thc nh mnh!
 Cc Hng ng ngc:
 - Nhng ng thi s Tc My kia u c bit ti mnh?
 - Bit! - Xuyn vn p bng ging m .
 - Lm sao bit?
 - Nghe ngܩi n ng tn Bng ni!
 Thc vt ming:
 - Hai ngܩi cha gp nhau kia m!
 Xuyn thng thng:
 - Gp ri!
 n y th Cc Hng v l. N gt g:
 - Ngha l ngܩi n ng tn Bng kia ni di ti mnh?
 - ng vy!
 Cc Hng lc u:
 - V l! Chng c l do g Nj ng ta phi ni di c.
 - Th m c y! - Xuyn nhn vai - V nh th Tc My khng mun gp ti mnh, ng ta buc phi ni di!
 Nhn nh "ph phng" ca Xuyn khin Thc v Cc Hng bt gic a mt nhn nhau.
 Mi mt lc, Thc kh hi Xuyn, n h ging tht thp Nj Thiu ng nghe thy:
 - Nhng theo my th ti sao nh th Tc My khng mun gp ti mnh?
 - Tao khng bit! - Ging Xuyn trm ngm.
 Cc Hng lim mi:
 - Hay ti v hm trܧc ti mnh l ming ch th ng kh hiu?
 Xuyn cܩi:
 - Khng phi u!
 - Th th ti sao?
 Xuyn chp ming:
 - Mun hiu ܮc l do ch c cch duy nht l "nghin cu" tht k ni dung bi th ng gi tng con Thc!
 - Hay y!
 But ming xong, Cc Hng cm xp bn tho ln, a bi th vo tn mt, sm soi. C cm tܪng khng phi n džc th m ging nh n
ang tm kim mt con "vi trng" no trn trong vy!
 Cho ljn lc ny, Thc vn bn tn bn nghi khng r c phi thi s Tc My vit bi th l Nj tng n khng, nhng thy hai bn mnh qu
st sng, n cng hm h chm u vo.... "nghin cu".
 Cc Hng va lm nhm džc, va gt g:
 - Hiu ri! Hiu ri!
 Thi Ƕ ca Cc Hng khin Thc st rut:
 - Hiu sao ni i ra cho ri, c by ǥt "hiu ri, hiu ri" hoi!
 Cc Hng lic xo Thc:
 - My c bnh tnh! Chuyn tnh cm khng th nng vi ܮc!
 Thc bu mi:
 - Tnh cm ci mc x!
 Cc Hng h mi:
 - ng c t di lng mnh! Nhn cp mt chp chp ca my l tao bit tng ht ri!
 Thy Cc Hng t ging, Thc lin ngm tm. N bit n cng ci, Cc Hng li cng tru gi. Tt nht l ngi im quch.
 Qu vy, thy Thc chu lp, Cc Hng khng bun chc gho na. N vung vy 
 xp bn tho trn tay, mt ra v nghim ngh:
 - My lng tai nghe tao hi n!
 B tch trnh trng ca Cc Hng khin Thc bun cܩi. Nhng n khng dm cܩ
 - Hi g hi i! - Thc c gi ging bnh thn.
 Cc Hng hng ging:
 - Mt nm c my ma?
 Thc nhn nh:
 - ng nhin l bn ma!
 - Khng c "ng nhin ng nhic" g ht! Tao hi my ma th p my ma thi! - Sau khi "ln lp" mt trng, Cc Hng khoan thai hi
tip - Trong bn ma th hay ma no ܮc coi l p nht?
 Thc chp ming:
 - ng nhin l... qun, ma xun v ma thu ܮc coi l p nht!
 Cc Hng kht mi:
 - Cn hin nay ang l ma g?
 - Ma h.
 - , thy cha?
 Thc ng ngc:
 - Thy g?
 - Th thy tnh ca nh th Tc My gi cho my ch thy g!
 - Tnh g u?
 - My ngc qu! Nghe y n! - Ging Cc Hng chm ri - Ma Xun v ma thu l hai ma ti p nht trong nm. cng l thi im
thch hp cho tnh yu ny n. Cn ma h l ma nng nc, tnh yu m l mt ra l b mt tri t ri lin. Do , nh th mi than "ma xun
xanh qua ri", cn ma thu th cha ljn, v vy mi dn my "gp nhau lm chi vi", l bo my rng Ǯi ma thu hy... t tnh...
 Thc "x" mt ting:
 - C my t tnh th c!
 Cc Hng vn pht l v thn nhin bnh lun tip:
 - Ri s my thy lu qu, Ǯi khng ni m em tri tim trao cho ngܩi khc, nh th bn Ƕng vin bng cu "bng chiu no khng tri",
ni thi gian tri nhanh lm, my ng nn st rut....
 Thc bu mi:
 - Khng bit ai st rut!
 Cc Hng trng mt:
 - My ch ai! My "n c" cho ri by gi bt tao "ǰ v" h?
 Trܧc mm mp lanh li ca Cc Hng, Thc nh ngi tr nh phng, chng bit phi p tr nh th no.
 Xuyn thy ti ti, lin cܩi cܩi ln ting "gii vy":
 - Bi th ny ch th l thi s Tc My vit tng con Thc ri! Nhng ni cho cng bng th con Thc cng cha n ܮc "con c" no u!
 Cc Hng chun mi:
 - N len ln n n, lm sao tao v my bit ܮc?
 Thc ang nh chm ngܩi qua ngt vo lng Cc Hng th Thiu va b ra ngoi li Ƕt ngt y ca bܧc vo khin n ng ngi ngay
ngܩi li.
 Thiu ǥt mt xp tin trܧc mt Xuyn, cha kp m ming th Xuyn hi:
 - Tin g vy anh Thiu?
 - Tin lng thng ny ca cc bn !
 Xuyn tr mt:
 - Tri t, lm n bt bt nh ti ny m cng ܮc lnh lng na sao?
 Thiu mm cܩi:
 - Cc bn lm gii thy m ch bt bt g!
 - Ci l ng nhin ri! - Xuyn qut mi, lm lnh - Khi ny ti gi b khim tn ti ni vy ch b anh tܪng ti ngh vy tht h!
 Kiu n ni ranh mnh ca Xuyn khin Thiu ch bit nhe rng cܩi tr.
 - Mi ngܩi lnh ܮc bao nhiu vy? - Cc Hng hi.
 - Khong hai trm ngn.
 - Cha m i, sao nhiu d vy? - Cc Hng ku ln - Kiu ny th giu to ri!
 - Chng m nhiu g! - Thiu gi c - Vi thng na, khi cc bn quen vic, chc tin lng s cao hn!
 Thc mm cܩi:
 - Nhng ljn lc ܮc tng lng th ti ny ngh mt ri!
 - Sao li ngh?
 Thiu hi Thc m mt li nhn Xuyn.
 - Sao anh mau qun qu vy! - Xuyn lܩm Thiu - Ht h th ti ny phi ngh lm Nj v i hc ch cn sao!
 Thiu ngp ngng:
 - Cn hai thng na mi nhp hc kia m!
Xuyn tc lܫi:
 - Nhng ti ny ch cn lm y mt thng na thi. Thng sau phi nh lo n tp.
 Ri thy Thiu l v bun bun, Xuyn r:
 - Tra nay ti ny mi anh vi anh Vn i n cm hn?
 Trܧc li mi bt ng ca Xuyn, Thiu khng khi ngc nhin. T trܧc ljn nay, anh cha thy ba c gi i n ngoi bao gi. Ngy no cng
vy, h c ljn khong mܩi mt gi rܫi l ba c p xe v nh, u gi chiu li p v. V vy, anh bt gic but ming hi mt cu ng ngn:
 - i n cm u?
 Cc Hng nn cܩi, p:
 - Th nh con Xuyn ch u! Mnh v , vo go, bc ln bp, thi cho chn ri...... xm v n!
 Trong khi Thc che ming cܩi khc khch th Xuyn quay li nt Cc Hng:
 - Ci con yu qui Ƕng Bn t ny, my c tp bt ci ming li gim tao khng!
 Cc Hng lm b s hi rt c li nhng mt vn nheo nheo nhn Thiu, v tru chc.
 Bit mnh ni h, Thiu mt ng l ra ngoi.
 - i nghen? - Xuyn li nhc.
 Thiu cn ang ngn ng, Cc Hng vt ming:
 - Hm nay ti ny lnh lng nn c nh i anh vi anh Vn ch khng bt my anh tr tin u m lo!
 - Ti c lo g u! - Thiu p ng phn bua - Hm nay ti cng mi lnh lng ch b!
 Cc Hng nhon ming cܩi duyn:
 - Tin lng ca anh th anh c ct , mai mt i li ti ny! Ti ny lc no cng sn sng to iu kin cho anh chng t s rng ri ca
mnh m!
 Bit cng i p vi cc c gi lanh li ny ch cng t thua thit, Thiu nh gܮng go gt u:
 - i th i!
 Tra , bn Xuyn i Thiu v Vn qun cm k bn cng ty. Thot u, Xuyn nh ko xung qun cm B C i. Cc Hng th mun
i n ph ܩng Pasteur. Nhng Vn th i n qun cm quen thuc st vch.
  l qun cm "nh" ca Vn v Thiu. Tra no li, Vn v Thiu cng qua n cm . C nhng tra d vic khng i n ܮc th ch
qun cho ngܩi bng cm sang tn phng.
 Vn bo:
 - Qun ny ngon v r, vic g phi i xa!
 S d Vn nng nc i nh vy chnh v anh khng mun cc c gi phi tn km. Nhng nhng iu anh "qung co" v qun cm khng phi
l nhng li ni ngoa. Bn Xuyn phi cng nhn cm y kh ngon. Cm g, cm tm, cm tht kho... khng thiu mn g, n rt va ming, m
gi cao nht ch c ba ngn rܫi mt a.
 Hm , ln u tin ba c gi ngh tra ti cng ty, trong mt cn phng nh pha sau phng vi tnh.
 Cc Hng leo ln i-vng nm gia hai bn nhng khng chu ng, m c xut xoa lun ming:
 - Ngon qu! Ngon qu!
 - G ngon? - Thc h
 - Ci i g khi ny ch ci g!
 - Vy chy qua n mt a na!
 Cc Hng pht l li chm chc ca Thc, quay sang Xuyn:
 - Xuyn n!
 - G?
 - Tao thy hay l bui tra ti mnh li y quch!
 Xuyn chp ming:
 - My thm i g ljn mc vy sao?
 - Dp my i! Tao ni tht ! Tra nng m chy ti chy lui ngoi ܩng, nng ni bi bm lm!
 Xuyn tip tc tru:
 - Nhng ti sao trܧc y my khng NJ ngh v ny, by gi va xc xong mt ci i g li ny ra "sng kin" hay ho vy?
 - My ng c ngh l tao b ci i g "lnh o"! - Cc Hng nhn mt - S d trܧc y tao khng ngh ljn chuyn li tra bi v lc ti
mnh cha c tin. My thy sao?
 Xuyn cܩi:
 - Th thy ging nh my ch sao!
 Cc Hng mng rn:
 - Vy l my ng ri hn?
 - .
 - Cn con Thc?
 Thc d di:
 - Ti my sao, tao vy! Tao cng thy tra nng m chy v ri chy v, cc qu!
 Cc Hng gt g:
 - My ngi Ǣng sau nh b hong con m cn la cc, hung g tao vi con Xuyn!
 Th l k t hm , ba c gi khng v nh bui tra na, m ngh lun ti ch lm.
 Cng vic ca ba c cng ngy cng tri chy. Xuyn, Thc, Cc Hng by gi khng ch nhp d liu m cn thay phin nhau ph Thiu dn
trang. Ngoi chng trnh Page Maker, cc c cn s dng thnh tho c phn mm Corel Draw trong vic trnh by cc tt, ta.
 Cng nh cng ty sut c ngy m quan h gia Xuyn v Thiu ngy thm khng kht. Cc Hng cng cm thy Vn gn gi hn nhng ci
khong cch v hnh gia hai ngܩi vn khng sao lp i ܮc, ci khong cch m Cc Hng linh cm l do Vn c tnh to ra mc d n khng
hiu ti sao.
 Trong ba c gi, ch c Thc l v t nht. Thnh thong n cng ngh ti nh th Tc My m n cha h bit mt. N hnh dung l mt
ngܩi ho hoa, phong nh, c i mt m mng v mi tc bng bnh v trong nhng lc ngh ngi vn v nh vy, n bn khon khng hiu ngܩi
con gi tn Th. m nh th Nj tng c phi l chnh n khng. Nhng thܩng th Thc chng thc mc lu. N nh, nu Th. ng l tn n th sm
mun g n cng khm ph ra.
 Nhng trܧc khi khm ph ra iu , Thc bng tnh c khm ph ra mt iu b mt khc, mt b mt m Xuyn c tnh giu Cc Hng v
n lu nay.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 9