Chu*o*ng 7: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Bui Chiu Windows


Trong khi Thiu ang lo lng v s tinh nghch qu trn ca cc c nhn vin i vi khch hng th bng xy ra mt chuyn khin anh v cng
phn chn v ngay lp tc qun bng mt ni e ngi canh cnh by nay.
Hm , ang ngi nhp d liu, thnh lnh Thc ku ln:
 - Anh Thiu i anh Thiu!
 - G vy Thc?
 Thc ngp ngng:
 - Hnh nh bn tho ny vit sai hay sao y!
 Thiu ngc nhin ri bn bܧc li:
 - Sai sao?
 Thc ch tay v bi vit trܧc mt:
 - Hai cu th ny ca Hn Mc T m ng tc gi ny ng bo l ca Xun Diu!
 Thiu nhu my nhn vo tp bn tho. C Xuyn v Cc Hng cng t m chm u nhn theo tay Thc ch. Qu l c hai cu th ܮc trch
dn trong bi:
 Ngܩi i, mt na hn ti mt
 Mt na hn kia bng di kh.
 Thiu lm nhm džc i džc li hai, ba ln ri v v trn:
 - Thc nh c chc khng? Sao ti thy hai cu ny ging th Xun Diu qu!
 Cc Hng h mi:
 - Cancel cu ni i nghen! Nh Thc ca ti ny l hc sinh gii vn cp thnh ph ! N ni khng c sai u!
 Cancel l ngng thc hin hoc hu b mt mnh lnh va pht ra. Cch y 
 my ngy, Thiu va ging gii cho Cc Hng v lnh cancel, by gi n em lnh ra k ngay vo trܧc mi anh khin anh d cܩi d mu.
 - u phi l ti khng tin Thc! - Thiu p ng phn trn - Ti ch mun ni chng ta phi thn trng trong nhng trܩng hp nh th ny
thi!
 Thc mm cܩi:
 - Anh Thiu ng lo! Ti chc chn y l hai cu th ca Hn Mc T!
 - Thc c nh tn bi th khng?
 Thiu hi Thc m mt li cnh gic ng Cc Hng, s n ni hng chn hng mnh.
 - l bi "Nhng git l"! - Thc chm ri p - Hai cu ny l cu cui ca kh th hai!
 Ri khng Ǯi Thiu yu cu, Thc džc lun c bn cu:
 - H xa ri khng nu l i 
 Lng thng cha , mn cha ba
 Ngܩi i, mt na hn ti mt
 Mt na hn kia bng di kh.
 n lc ny Thiu mi thc s yn tm. Anh cܩi xa:
 - Nh vy l ng tc gi ny sai t ui i ri!
 Cc Hng tm tm:
 - Bi th no c "thng thng mn mn" l con Thc n thuc k lm!
 Thc pht l cu chm chc ca Cc Hng. N ngܧc nhn Thiu:
 - By gi sao h anh?
 - Sao l sao?
 - Mnh c nn ni cho ci ng g bo Tui Hoa bit khng?
 - -, , ni ch! - Thiu tc lܫi, ri anh ni tip, v ngn ngi - Ch r khi b mnh pht hin ra sai st, h c t i g khng!
 - Anh ch gii ti lo xa! - Cc Hng bu mi - Mnh ch cho h thy ci sai Nj h kp sa trܧc khi in ra hng vn bn, l ra h phi kh n
khing c ni bnh tri ljn t n mnh y ch!
 - My na! - Thc lܩm Cc Hng - My khng m ming th thi, cn h m ming th no cng dnh ljn chuyn n ung!
 Cc Hng cܩi h h:
 - Th tri sinh ci ming l Nj n m! Nu m ming m khng dnh ljn n ung th m lm g cho n... mi!
 Thc ra ci ming ca Cc Hng khng ch dng Nj n. Ngy hm n cn dng Nj ni nhng li tin tri na.
 Bi v hai ngy sau, ngܩi n ng tn Bng ca to son bo Tui Hoa gh li v tri vi s e ngi ca Thiu, khi ܮc anh bo li nhng sai st
ca bi vit, ng ta chng h t i hay kh chu. Ngܮc li, ng cn lun ming cm n ri rt.
 V khi bit ngܩi c cng ln trong chuyn ny l Thc, mt trong ba c gi nh my tinh nghch kia, ng lin chy ra ngoi mua mt bc bnh
tri em vo.
 ng ǥt bc bnh xung trܧc mt ba c gi, vui v:
 - Mi cc c! y coi nh l mn qu t n ca ti! Nu c Thc khng kp thi pht hin ra s lm ln kia th tht l tai ha khng bit u m
lܩng!
 Cc Hng nhn mt ming bnh, cܩi cܩi:
 - Trnh ܮc mt "tai ha khng bit u m lܩng" m t n nh th ny th ng l cn thiu nhiu qu!
 Ngܩi n ng bi ri a tay vut tc, ng ra l vut ci trn hi:
 - Cn thiu ci g h c Cc Hng?
 - a, sao ch bit tn ti? - Cc Hng ngc nhin.
 - , khi ny anh Thiu c gii thiu tn ca cc c! Thiu ci g, c c ni! Nu ti ti c kh nng.....
 - Ci ny th dt khot l ch c d tha kh nng ri! - Cc Hng nhanh nhu ngt li - l... l.....
 - l sao? - Ngܩi n ng hi hp.
 Cc Hng nheo mt:
 - l khi bo in ra, ch phi... tng ti ny mi a mt cun!
 - Tri t, tܪng g! - Ngܩi n ng th pho - Chuyn ng nhin ti phi ngh ljn ri, khng cn cc c phi nhc!
 Xuyn ny gi ngi im nhai bnh, bng vt ming:
 - Nhng c mt chuyn quan trng khc chc ch qun "ngh ljn"!
 Ngܩi n ng git tht:
 - Chuyn g vy c Xuyn?
 - Chuyn ti ny nh ch ba trܧc !
 Ngܩi n ng bp trn:
 - Chuyn g vy c?
 - ng l ch qun tht ri! - Xuyn kh nhn vai - Chuyn ti ny nh ch gii thiu gp g lm quen vi nh th Tc My !
 - , , - Ngܩi n ng gt g - Khng phi l ti qun! - Nhng my ba nay ti khng gp ng!
 Thc chp mt:
 - ng bnh h ch?
 - Khng phi! ng i cng tc xa!
 Cc Hng lim mi:
 - Nh th m cng i cng tc? Ti c tܪng l nh th th ch c ngi lm th thi ch!
 - u c suy ngh n gin nh c ܮc! - Ngܩi n ng ph cܩi - Nhng cc c
 c yn ch, khi no nh th Tc My tr v, ti s chuyn li gim cc c!
 - Ch rng nh gim nghen! - Cc Hng mm cܩi tinh qui! - Ch con Thc nh ny m cha gp ܮc thi s Tc My l n n khng ngon
ng khng yn u!
 Trong khi ngܩi n ng ngn ngܩi ra trܧc cu ni ca Cc Hng th Thc th tay ngt vo lng bn:
 - Ni by n!
- By g! - Cc Hng va n ngܩi va cao ging tru - Hc sinh gii vn m gp thi s gii th l ng bn qu ri ch cn g na!
 Cc Hng ni cha dt cu, Thc mt chm ngܩi ti khin Cc Hng phi x gh ng dy. Hai c mi rܮt chy lng vng ljn ni
ng khch bo Tui Hoa co t ra v t lc no cng chng hay bit. Nu lc Thiu khng kp thi can thip, phng vi tnh ca cng ty Vit
Anh c nguy c s bin thnh ci ch mt.
 Thiu ǥt xp bn tho mi trܧc mt Xuyn, hng ging:
 - Chiu nay nh xong bo Tui Hoa, cc bn nhp tip gim cun ny. l chuyn th nht. Th hai l bt u t ngy mai ti s hܧng dn
cc bn s dng chng trnh Page Maker Nj sp ti cc bn s thay phin nhau ph ti dn trang.
 - Trܧc nay anh v anh Vn vn dn ܮc kia m? - Xuyn thc mc.
 - Hin nay anh Vn ang phi son mt s biu mu thng k cho cng ty nn ch cn mnh ti lo phn ny!
 Cc Hng v Thc lc ny xm xt quanh Thiu. Nghe ni Vn khng cn ph trch cng vic xp ch, Cc Hng thng tht but ming:
 - Vy anh Vn khng cn y na h?
 - Th vn y ch u! - Thiu nheo mt cܩi cܩi y ng .
 - Lm g m my cung ln th!
 Xuyn ngut Cc Hng. N nh m ming tru thm mt cu na nhng sc nh Cc Hng c th phn cng li n bt c lc no nn rt
cuc n nh nn lng ngi im.
 Thc ra lc Cc Hng chng cn bng d no Nj ljn nhng li chc gho ca Xuyn. Khi ny, tܪng Vn sp chuyn khi phng vi tnh,
n nghe tim mnh nh b ai bp mnh. n khi Thiu ln ting ci chnh, n mi hon hn. Ch trong mt thong, lng n thot bun thot vui,
tri ln hp xung ht nh xe ti i qua g, la. gh!
 Lng nghe ting p ca tri tim vn cn "bnh bch" trong ngc mnh, Cc Hng va ng ngng li va bn ln. N chng r ti sao do ny n
thay ǰi qu x. T nhin n bng ha thnh mt a a cm ht nh nh Thc "mt ܧt", chng cn u v oai phong kiu hnh ca c gi h PAL
ngy no.
 M Vn, ngܩi nh a-xit vo tri tim bng st ca n, lc no cng gi b mt pht tnh ng-l trng pht ght! Vi anh, bao gi Cc Hng cng
cm thy xa cch. Tht ch b vi s thn mt qu ng gia Thiu v Xuyn. Hai ngܩi ny khng bit "tm s" vi nhau nhng g m ln no nhn
qua, Cc Hng cng thy h th th r r.
 Vn li khc. Anh ngi tt Ǣng gc phng, chng khc no ngi trn.... sao Ha, Cc Hng khng bit lm sao bt chuyn. Anh li gi gi t
chng bun bn mng li ch Cc Hng ngi, tr khi c "yu cu ǥc bit".
 Thy vy, Cc Hng cng mun "hnh h" anh cho b tc. N c "Anh Vn i i" lun ming, d ch Nj nh anh mt chuyn nh xu. Bui hc
Windows u tin cng vy.
 Hm , Thiu trc tip hܧng dn cho ba c gi. Cn Vn vn ngi cm ci Ǣng gc phng trܧc chic my ca mnh.
 Thiu va g lnh Win va ging gii:
 - Windows l mt mi trܩng hay l mt h iu hnh do hng Microsoft sn 
 xut.....
 Thiu cng ct ngha, Cc Hng cng ri m. N ri rt:
 - Thi, thi, ni chng l d hiu ri! By gi anh ni cho ti ny nghe ti sao ngܩi ta gi ci chng trnh ny l Windows i!
 ng lc , ca s Program manager xut hin trn mn hnh. Thiu ch tay ln khung ch nht mu trng:
 - Ci khung ny gi l ca s!
 Xuyn ngi cnh Thiu lu nay, tng hiu k lic xem anh dn trang nn chng l g ci "ca s" . Ch c Thc v Cc Hng l ngc nhin.
 Cc Hng trn mt:
 - Tri t, ci khung ny to ng nh ci cng ch Bn Thnh m dm gi l "ca s" h?
 - Ta c th lm cho n nh li!
 Va ni Thiu va cm ly con chut. Anh r con tr ti gc ca s, bm nh mt ci. Khung ca s lp tc thu nh li cn phn na. Anh bm
thm mt ln na, khung ca s ng hn li v bin thnh mt hnh tܮng nh bng con tem nm y mn hnh.
 Trong khi cc c gi ang cn ngc nhin, Thiu bm p hai ci ln hnh tܮng. Ca s Program Manager li m ra.
 - Hay qua hn! - Thc but ming khen.
 Thiu mm cܩi:
 - Windows i khi l vy - l mt h thng phn mm tng hp ܮc iu hnh thng qua cc ca s.
 Ri anh ch tay vo hnh tܮng c ch Aldus trn mn hnh:
 - y l ca s Nj vo chng trnh dn trang Page Maker. Nhng trܧc khi hc ti phn ny, cc bn cn phi hc cch iu khin thnh tho
con chut !
 Theo lnh ca Thiu, ba c gi ai v ch ny. Sau , Thiu i ti tng my hܧng dn cc c cch s dng th thit b l lm ny.
 Trong khi Xuyn v Thc ngi chm ch dܮt ti dܮt lui cc thao tc th Cc Hng sau khi ko con chut chy lng vng trn mn hnh, bng
ngoc ming ku ln:
 - Anh Vn i i!
 - G vy Cc Hng? - Vn quay sang.
 - Anh li y ti nh ci ny cht!
 Vn ri bn bܧc li:
 - G?
 Cc Hng gi u:
 - Anh ch ti cch thot khi ca s ny i!
 - Nhn ESC! B Cc Hng khng nhn thy hng ch dܧi y mn hnh sao?
 Vn ni, chn dm quay li ch ngi. Nhng Cc Hng gi git:
 - Khoan !
 - G na?
 Cc Hng nhng nho:
 - Anh lm sao cho my ti khc vi my ca hai a kia i!
 Vn h mi:
 - 386 th my no cng ging my no, lm sao "lm cho khc" ܮc! Chng l ǰi li cho c chic 286 ba trܧc?
 Thy Vn c v bc bi, Cc Hng lin xung nܧc:
 - ti khng phi vy! Ti mun ni ci mn hnh ka!
 - C th lc no cng mn hnh! - ang lu bu, cht nhn ra mnh qu nghim khc, Vn lin du ging - Mn hnh sao?
 Cc Hng chp mt
 - Sao ci mn hnh Windows no cng trng nh nh ht vy? B khng c mu no ti tn hn sao?
 - C mun ǰi mu th vo y c tha h ǰi!
 Va ni Vn va cm ly con chut trn tay Cc Hng. Va chm vo tay anh, Cc Hng git bn ngܩi, vi rt pht tay li nhng ri thy anh
chng Nj g, n t xu h thm v nghe mt mnh nng ln.
 Vn m hp Color trong ca s Control Panel, du dng bo:
 - Trong ny ngܩi ta ci ǥt sn trn hai mi mu mu, Cc Hng mun chn mu no cng ܮc. y l mu Bordeaux. Cn y l mu
Pastel...
Ni ljn u, Vn nhn phm mi tn cho mu mu hin ra ljn .
 Cc Hng dn mt vo mn hnh, lun ming xut xoa:
 - Tri i, p qu!
 Vn mm cܩi:
 - Nu khng thch nhng mu c sn, Cc Hng c th to ra nhng mu mu nh mun.
 Nghe vy, mt Cc Hng sng trng. N lu tu:
 - u? Cch no u?
 Sau kho hc ܮc cch pha mu, Cc Hng chi mi vo mn hnh say sa "thit k" ht mu ny ljn mu khc. N m mn tr ny ljn ni
Vn b i lc no, n cng chng hay.
 N to mt mu ton mu xanh ngc v cnh sen, ǥt tn l mu "hy vng". Mu "nh nhung" th pha trn gia tm, vng nht v xanh nܧc
bin. Mu "cu knh" gm mu nu v mu sm. Mu "u bun" c vng v xanh l cy......
 Xong xui u , n quay sang khu Thc:
 - Xem ny!
 - G vy?
 - Tao va ch ra cc mu mu l lm!
 Va ni Cc Hng va h hng gii thiu cc mu mu trn my.
 Thc nhn mt:
 - My ǥt tn thy m gh! Ci g m "u bun" vi li "cu knh"?
 Ming tuy ni vy nhng trong bng Thc vn khoi ci tr "to mu" ca bn mnh m ti. V vy, khi Cc Hng sng s:
 - Tao ǥt tn g k tao! My c mun hc khng?
 Thc lin ri rt:
 - Hc, hc! My ch tao i!
 Thc bt chܧc Cc Hng, to mt s mu mu ring cho mnh. Nhng n ch thay ǰi mu mu trn mn hnh Windows mt thi gian ri li
quay tr v vi mu xanh trng ban u. Cc Hng thc mc, n bo:
 - Nhng mu mu kia p th p tht nhng kh nhn thy ch qu!
 Cc Hng "x" mt ting:
 - Ch sao tao džc ܮc?
 Nghe Cc Hng hi vn, Thc h hc mm, chng bit tr li sao nh nhe rng cܩi tr.
 Cc Hng khng ch s dng cc mu nn a sc, m n cn thay ǰi mu m lin tc. Ba no vui vui, n ci mu "hy vng". Hm no chn
chn, n chn mu "u bun".
 Mt ba Vn i ngang qua, thy mn hnh trܧc mt Cc Hng ton nu vi , anh ngc nhin dng li hi:
 - Sao c chn mu g trng nhc mt qu vy?
 Cc Hng lnh lo:
 - Ti thch vy! y l mu "cu knh"!
 Vn bt cܩi:
 - Mu "cu knh"? Tn g ng qu vy?
 - Chng c g l ng ht! - Ging Cc Hng vn lnh bng - Hm no cu knh th ti chn mu ny!
 Li gii thch ca Cc Hng khin Vn khng nn ܮc t m:
 - Vy ba nay c cu lm h?
 - Ch cn g na!
 Vn tm tm:
 - Ai lm g c m c cu th?
 - Anh ch ai!
 - Ti? - Vn chng hng.
 Cc Hng mm mi:
 - Ch cn ai v y!
 Vn bt u bi ri. Anh d dt hi li:
 - Ti c lm g u m c cu?
 Cc Hng vng vng:
 - Ai bo hi sng anh la ti!
 Vn tr mt:
 - Ti la c hi no?
 - Hi ti chi games !
 - Tri t, ci c ny! - Vn lc u - Ti ch s c mi chi qun nhp d liu, ti nhc th thi ch ti la c hi no!
 - Nhc th cng nh la! - Ging Cc Hng bܧng bnh.
 Bit khng th "i thoi" vi c gi "cu knh" ny ܮc, Vn ch bit th mt hi di v lng l b i.
 Nhng cng t ba , Vn bt u ch ljn mn hnh Windows ca Cc Hng. V chng bao lu anh bit ht cc mu sc Cc Hng
thܩng s dng cng nh nhng ngh n sau nhng mu mu k l .
 V cng t , anh tr nn thn trng hn trong cch ng x ca mnh vi cc c gi a cm ny. H hm no thy trn mn hnh ca Cc Hng
xut hin mu nu v sm hoc vng v xanh l cy th hm du c quy ph, vi vnh hoc m mi chi games ljn my, anh cng bm bng
ti cܩi ra v ta y l mt ngܩi d tnh lm lm. Anh khng n lm pht lng c mt khi c lng l bo cho c th gii bit rng c ang "cu
knh" hoc ang rt LJi "u bun"......

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 8