Chu*o*ng 5: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Bui Chiu Windows


Ngy hm sau, Thiu a cho Xuyn, Thc , Cc Hng mt xp bn tho chi cht ch:
-Ba nay cc bn c th bt tay vo cng vic ܮc ri ! y l cun sch khch hng mi a ti!
Cc Hng tr mt:
-Cn ci v TT ti ny tp cha xong m!
-Ci cc bn c th tranh th tp thm trong nhng gi rnh !
Xuyn lic xp tho trn tay Thiu :
-Cun g vy ? Truyn trinh thm ca J.H Chase h ?
Thiu mm cܩi :
-y l cun "K thut nu nܧng".
-Tri t ! - Xuyn bt ku - Vy th tiu ri!
Thiu ng ngc :
-G m tiu ?
Xuyn th di :
-Con Cc Hng l mt a c tm hn n ung ! Anh a cun ny cho n , sut ngy n lo vi u nghin cu , cn nh vi g g na !
Cc Hng cܩi cܩi ng Thiu :
-Anh ng c nghe li n ! Ti c tm hn n ung ch chng tm hn nu nܧng u ! Trܧc nay ton ngܩi ta nu sn ti n khng !
-Are you sure ? - Thiu Ƕt ngt hi li .
Thot u Cc Hng khng hiu Thiu ni g. N tܪng mnh nghe ln. Mi mt lc n mi sc nh ra bi hc hm qua , lin ri rt :
-No, no... khng , yes, yes!
V qunh quu ca Cc Hng khin Thc v Xuyn cܩi gp c ngܩi .
Thiu tm tm ǥt xp bn tho xung bn:
-Cch son tho trn VNI cc bn bit ri ! Tp bn tho ny ti tch ra lm nhiu files , by gi cc bn chia ra nh !
Ch Ǯi c vy , ba c gi hi h ginh git nhau tng xp giy , ming la ch che. Thiu phi vi vng can thip:
-T t thi ! Coi chng rch by gi !
Vn ngi Ǣng gc phng, thy vy ch lng l mm cܩi .
K t giy pht , Xuyn, Thc v Cc Hng tr thnh nhng "chuyn gia vi tnh" thc th ca phng sp ch in t thuc cng ty Vit Anh .
V trong ci phng vi tnh xinh xn , chc chc li nghe ting cc "chuyn gia" hong ht v lo lng ku ln :
-Anh Thiu i , ci dng ny rt xung lm sao ko ln ,ti qun mt ri ?
-Nhn phm backspace.
-Backspace l phm no h ?
-Phm c hnh mi tn ngܮc .
-Anh Thiu i , ti sao ch no ti nh cng thnh ch hoa ht vy n?
- l do bn ng phi phm CapsLock. Nhn li phm ln na !
Phng vi tnh l ra l ni lm vic yn tnh nhng vi nhng nh tin hc mi toanh ny li m ra no nhit n o nh mt ci ch.
D nhin , mi mt ngy qua i nhng thc mt ng ngh dn dn t i , thay vo l ting bn phm lch cch cng lc cng nhp nhng, thun thc .
Mt hm , Xuyn h hng khoe vi Thc v Cc Hng :
-By gi Nj vo VNI , tao khng cn phi tn cng ln theo cy th mc na !
-Ch my lm sao ?
Xuyn ǡc :
-M my ln , tao ch nh ch "Xuyn" l mn hnh VNI lp tc hin ra !
Thc trn mt :
-Tht khng ?
Cn Cc Hng th bu mi :
-Xo i my ! Lm g c chuyn !
-Coi y n !
Va ni Xuyn va g tn mnh ln mn hnh ri nhn enter. Qu nhin, mn hnh VNI hin ra trong chp mt.
i mi Cc Hng lp tc cong thnh hnh ch O . Cn Thc th khng ngt xut xoa :
-Ch , ch , hay qu hn !
Xuyn vnh mt :
-Hay ch sao khng ?
Thc lay tay Xuyn :
-My lm sao hay vy , ch tao i !
Xuyn lm b nghim trang :
-Tao c ch , my cng khng hiu ܮc ! Mun bit ܮc b quyt ny , phi hc ht cm ht go ch my tܪng .
-Ht cm ht go ci mc x - Cc Hng ngi bn h mi - V ny chc chn khng phi do my m do ci anh chng Thiu Ǣng sau lng my ka!
Thc nh v l . N quay sang Thiu :
-Anh Thiu i anh lm dm ti mt ci ging nh vy i !
Cu ni khng u khng ui ca Thc khin Thiu phi bi ri hi li :
-Thc nh nh chuyn g vy ?
Thc ch tay ln mn hnh trܧc mt Xuyn :
-Anh lm sao cho ti vo VNI nhanh gn nh con Xuyn vy n!
Xuyn vt ming gii thch :
-Tc l n mun my n mi khi bt ln, nh ch "Xuyn" th mn hnh VNI cng lp tc hin ra y nh my ti vy !
-V duyn ! - Thc lܩm Xuyn - Tao nh tn tao ch tao nh tn my lm g !
Xuyn cܩi h h :
-Ch sao va ri my bo lm cho my my ging y nh my tao ?
Bit khng ni li Xuyn , Thc chng bun i co. N nhn Thiu :
-Sao ? ܮc khng ni li Xuyn, Thc chng bun i co. N nhn Thiu :
-Sao ? ܮc khng anh Thiu ?
-Tt nhin l ܮc ! - Thiu d di .
-Ging nh my con Xuyn ch ?
- .
-Nhng mi khi vo VNI th nh tn "Thc" ch ? - Thc vn cha ht lo lng sau khi b Xuyn h .
Thiu cܩi :
-D nhin ri:
Ni xong , anh bܧc li trܧc chic my ca Thc . Thc lt t ng dy nhܩng ch .
-Thc c ngi i !
Thiu khot tay v ng gh ngܩi bn chic my , anh loay hoay nh nh g g Mt lt , anh ng thng ngܩi ln :
-Xong ri ! By gi Thc th coi !
Mt my sng r , Thc nn nao g tn mnh vo my , ri nhn phm enter . Lp tc mn hnh VNI hin ra nh c php mu.
-Cm n anh nhiu nghen ! - Thc hn h - T nay cho con Xuyn ht lm tng !
Ri quay sang Cc Hng , Thc phn khi gic :
-My nh anh Thiu lm gim cho my i !
Khng ng Cc Hng bu mi :
-Khi! My lm nh trn ǩi ny ch c mi anh Thiu ca con Xuyn l ti gii khng bng !
T dng b Cc Hng "nho ngang hng", Thiu bi ri quay u i ch khc, gi b ta y lng tai chng nghe thy g . Cn Thc th thun mt ra:
-My ni vy ngha l sao ?
Nh Nj tr li Thc , Cc Hng ngonh li pha gc phng , hng ging ku :
-Anh Vn i Anh Vn !
-G vy Cc Hng ? Vn ngng tay , nhn sang .
-Anh li y ti nh ci ny mt cht !
Cc Hng ni nh ra lnh khin Thc nghe bng mnh git thon tht. N khng hiu sao trong khi n v Xuyn khng bao gi dm gin mt vi anh chng Vn th con nh Cc Hng liu mng ny chng t v g ngn s anh ta c. N c lm nh n l ch hai ngܩi ta Vy m anh chng Vn kia li khng h ly lm bc bi . Nh lc ny y , anh l d bܧc li :
-Cc Hng nh g vy ?
Cc Hng nheo nheo mt :
-Anh bit chuyn c tch "Vng i, hy m ra!" khng ?
Vn chng hng :
-Bit m sao ?
Cc Hng hi li :
-Chuyn sao ?
-Th mi khi c ngܩi nim ch "Vng i, hy m ra!" th ca hang lin m ra !
-ng ri! - Cc Hng cܩi lu lnh - Anh lm dm ti ging trong chuyn c tch vy ܮc khng ? nhng cu thn ch ca ti l "Cc Hng hy m ra!"
Nghe Cc Hng vng vo mt hi, Thc khng nhn ܮc c che ming cܩi khc khch. Cn Vn th thy nhc c u:
-"Cc Hng hy m ra" l sao ?
Cc Hng tm tm :
-Vy m cng khng hiu ! ngha l anh lm sao mi khi ti nh ch "Cc Hng" th mn hnh VNI hin ra , khi phi theo ܩng dn lu lc , li thi kia na !
-Tri t ! - Vn cܩi kh - Mun lm tp tin BAT th ni i ngay t u cho ri, c c by ǥt lng vng !
Tuy nhn nh nhng Vn vn chiu theo Cc Hng. Trong nhy mt, my Cc Hng ܮc ci ǥt cu "Thn ch" ng nh n mun .
Nhng tr nhng nho ca Cc Hng khng lt khi mt Xuyn . Thc nhn s kin ny bng cp mt thnh nhin nhng Xuyn th tc lm . , n n c anh chng Vn , dm cng khai coi thܩng "Thiu ca mnh" !
-Ri khng bit Xuyn to nh r rm g vi Thiu m ngy hm sao khi Xuyn bt my ln , n v cng khoi ch khi nhn thy trn nh mn hnh chp nhy mt dng ch trng trn nn tm : "Chc Xuyn mt ngy lm vic vui v".
Xuyn cha kp khoe, Thc thy. N tm tc :
- li mt tr mi ! Hay qu hn !
Xuyn ht mt:
-D nhin ri !
Thc nu tay Xuyn :
-My nh anh Thiu lm dm tao i!
Vn nh hm qua, Cc Hng chng mng ti Thiu. V cng nh hm qua, n hng dng ngoc ming :
-Anh Vn i anh Vn !
Vn ng qua :
-Li "Vng i, hy m ra" na h?
-Khng, ci ny khc ! Anh li y i !
Vn bܧc sang :
-G ?
Cc Hng ch tay ln mn hnh trܧc mt Xuyn:
-Anh lm gim ti ging nh vy ka ? Vn nhn theo tay ch ca Cc Hng :
- , l chng trnh iu khin bn phm v mn hnh !
Cc Hng chng bun quan tm l chng trnh g. N st rut hi :
-Anh lm ging vy ܮc khng ?
-ܮc ! C ng dy i!
Sau mt hi nh nh g g, Vn lic Cc Hng :
-Nhng m c mun ci cu g vo my ? "Chc Cc Hng mt ngy lm vic vui v" nh ?
-Ai li bt chܧc ngܩi ta! - Cc Hng ngng nguy - Anh son ra cu khc i !
Vn th ra :
-Cu g by gi ?
-Cu g hay hay y !
Xuyn im lng theo di ny gi , bng vt ming :
-Ci ci cu m my hay ni nht y !
ang bn bu suy ngh, Cc Hng qun bng mt cnh gic . N ng Xuyn :
-Cu g vy?
-Th cu "Anh Vn i anh Vn!" ch cu g! Ngy no m my chng ht m ln cu !
Ni xong , Xuyn tot ming cܩi h h nhng khi chm phi nh mt khng hi lng ca Vn, n hong hn ngm ming li .
Sau khi nghim khc nhn Xuyn nh Nj cnh co, Vn quay sang Cc Hng nh hi n ngh ra cu no ǡc cha nhng anh bng ngn ngܩi ra khi thy Cc Hng ang ng np vo cnh bn, tay bi ri mn m vt o ht nh a hc tr b mt tn bn xu em nhng b mt ca mnh ra t co vi thy gio.
Ngn ng mt thong, anh hng ging hi :
-Sao ? nh cu g by gi ?
Cc Hng nh bng tnh . N gܮng ly li v hot bt :
-Cu g cng ܮc ! Min l phi hay hn my ca con Xuyn !
Vn mm cܩi :
-nh cu ca Legouv vy nh ! "Lm vic s gip lau kh nhng git l"
Nu nh thܩng ngy, Cc Hng quyt lit phn i ci cu danh ngn nhum y v ci lng ܧt t ny ri, nhng lc ny cha thot ra khi ni ngܮng ngng v cu chng gho "c ming" va ri ca Xuyn, n bn "" i .
Cc Hng rt ly lm l v mnh. Trܧc nay cha bao gi n ri vo mt tnh trng lng ngng thn tha nh vy . Xuyn v Thc c ngi vi nhau l "cp i" n vi ht ngܩi ny ljn ngܩi khc . Nhng n chng bao gi Nj tm , ch nhe rng cܩi h h, thm ch cn cao hng gp li nhn xt , bnh phm khi hi v "i tܮng" ht nh l chuyn tiu lm hoc chuyn tri i ca ai , chng dnh dng g ti mnh. Vy m ba nay Xuyn mi tru n qua loa trܧc mt Vn kp li sang chuyn khc, ch nu anh c m m nhn n , chng bit n s cn xu h ljn u .
Ti sao li nh vy, Cc Hng cng khng r . N ch l m nhn ra so vi chuyn Hng qun tn tnh n trܧc y, chuyn ny khc l i nhiu. Trܧc y, n chng bao gi Nj Hng qun vo mt , gp Hng qun n ch mun trnh xa. Nhng vi Vn , chng hiu sao n c hay ngh v anh . Anh cng ung dung bnh thn, cng ra v pht l , n cng mun anh phi Nj ljn n , phi chiu chung n . "Hnh h" ܮc anh, n sung sܧng lm , mt s sung sܧng ngt ngo n cha tng nm tri bao gi . Lc u c tܪng y l nim vui ca s tr th ,v ci chuyn anh chc qu n hm trܧc . Nhng dn dn , n nhn ra mi s khng n gin nh vy . Nu l tr th th ch tr mt ln thi . ng ny , n c mun "tr th" anh hoi hoi . n khi no cht thi . Chng l n l mt a th dai gh dm ljn vy ?
Khng phi ch c Cc Hng mi ngc nhin v tnh tnh ngy mt thay ǰi ca mnh.
Mt hm trn ܩng v , Xuyn bng cao hng "pht pho":
-Thc n, lu nay my c thy trn th gii va xy ra mt chuyn l khng ?
-Chuyn g?
Thc hi li , tha bit l Xuyn nh ni ljn NJ ti g.
Xuyn gt g :
-T hi ba a chi chung ljn gi ,my c thy con Cc Hng gin hn ai ljn mc dm chn thnh thch v quit thng mt mch khng ?
Thc nn cܩi :
-Khng .
Xuyn kht mi :
-Vy m by gi li c.
Xuyn lic Cc Hng , thy Cc Hng vn tng l p xe , lin tip tc :
-My c bao gi thy con Cc Hng bun b u su c bui ch v mt ngܩi no Ƕt nhin vng mt ch lm khng ?
Thy Xuyn cng lc cng "ln ti", Thc bt u hong .
-Khng !
N rt r p v lm lt nhn vo lng Cc Hng NJ phng Cc Hng ni cu ht n xung xe , nhng Cc Hng chng t phn ng g.
Trong khi , Xuyn vn tnh b:
-Vy m m by gi li c ! Ri my c bao gi thy con Cc Hng khi b "cp i" vi ngܩi khc li m ra lng nga lng ngng nh gi v nh chng khng ?
Ln ny , Thc cha kp tr li th Cc Hng h mi:
-Qu ri nghen ! Tao khng thch gin !
Thy bn ni quu , Thc xanh mt ngi im. Ngܮc li Xuyn chng h l v nao nng.
-Tri i l tri ! - Xuyn cܩi gp ngܩi trn xe - Mt a ni ting l cha gin t dng li khng thch gin , nghe c nh l chuyn l bn phng ! Hi hi !
- tnh tao vy ! - Cc hng vn gm g .
-Thi , thi, cho tao xin ! - Xuyn ku ln - My ng c ni na ܮc khng ! B my khng bit ba nay quai hm tao b au h ?
Nghe Xuyn ni vy , Thc lin nhܧm c dm sang :
-Tao c thy quai lm my sng ch no u !
Xuyn qut qut tay ln m :
-Sng bn trong lm sao my thy ܮc Thc vn thc mc :
-Nhng nu quai hm my sng th ti sao my khng cho con Cc Hng ni ? Chnh my khng nn ni nhiu mi ng !
Xuyn nhn vai :
-Tao khng ng mt a thng minh nh my m thnh thong cng ngc Ƕt xut !
Ri trܧc cp mt thao lo ca Thc, Xuyn chm ri gii thch :
-Nu nh bnh thܩng th con Cc Hng n mun ni g mc n . Nhng ba nay n ni chuyn nghe tc cܩi qu . Nu n khng ngm ming, tao cܩi rit s tro quai hm mt , my hiu khng ?
Thc rt c quay li dm Cc Hng , khng dm ni hiu cng chng ni khng.
Xuyn lܩm Thc :
-N c tt , n khng s my th thi , mc m g my phi s n !
Cc Hng bng hng ging :
-Khng bit ai c tt nghen !
Xuyn git mnh :
-Vu khng g my ?
Cc Hng vn ni trng rng :
-Khng bit ai r r r r vi ai sut t sng ljn chiu , t m ljn sng !
-T m dn sng hi no ? - n phn cng ca Cc Hng khin Xuyn cau my sng s .
Cc Hng cܩi h h :
- qun , tao ln ! Ch t sng ljn chiu thi !
-T sng ljn chiu cng khng c !
Cc Hng nhch mp :
-X ! Tao u c ui !
Nhn v ung dung ǡc thng ca Cc Hng , bit c chi cng v ch , Xuyn nh ni thng :
-Nhng Tao vi Thiu d sao cng ch l bn thi !
Cc Hng bu mi:
-Bn m my ku g Thiu lm ny ?
-Ch my vi anh Vn th sao? My cng "" anh ta si trn vy !
-Ti tao khc !
-Khc sao?
Cc Hng ng ngܩi :
-Tao cng chng bit khc sao! Nhng m khc !
Xuyn cܩi mi :
-Khc ci mc x !
-Thi, thi ! - Thc ku ln - Ti ny delete ba chuyn gim tao i ! Nghe sao nhc u qu !
S can thip bt ng ca Thc gip Xuyn v Cc Hng thot khi cuc "t kh" ln nhau mt cch kp thi, nu khng trn khu chin s c nguy c ko di ljn ti m vn khng phn bit ܮc ngܩi thua k thng .

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 6