Chu*o*ng 4: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Bui Chiu Windows


Xuyn, Thc v Cc Hng ngi chm u trܧc chic my ca Xuyn. Ngܩi no ngܩi ny cm lm lm cy vit trn tay, mt nhn lom lom ln mn hnh trܧc mt.
Thiu ng bn cnh. Anh lp i lp li nhng thao tc trn my tht chm ri, va lm va ging gii cn k.
Ba c gi va nhn va nghe va li hi ghi chp. Help l gip ǫ, Copy l chp, Rename l ǰi tn, Delete l xa, Quit l ri khi...
C mi ln Thiu ging mt lnh mi, Xuyn li gt g chc lܫi:
-Ch, ch, ci ny ng l mnh hc qua ri!
Cc Hng ngi bn tm tm cܩi khng ni g. i Xuyn "ch, ch" dn ln th ba, n mi but ming:
-Ci ny tao cng hc qua ri!
Xuyn tr mt:
-ng c xo! My hc hi no?
Cc Hng nhy nhy mt:
-Th mi va ri !
Bit Cc Hng chc qu mnh, Xuyn tot ming ra cܩi. Nhng ngay lp tc n ly li v nghim ngh:
-Nhng c mt lnh tao hc t hm qua! Anh Vn ca my ch ring cho tao!
Cc Hng mt:
-Anh Vn ca my th c! v duyn!
Xuyn tnh ri:
-Sao hm qua my bo anh Thiu l ca tao, by gi li bo anh Vn?
Thiu ng ngay bn cnh m Xuyn c b b, chng king d g ht khin Thc ing hn. N kh lic Thiu, thy anh bi ri v nhn ra ca, lm nh chng nghe thy g.
S Xuyn cao hng "ni by" tip, Thc vi hi:
-Hm qua anh Vn ch cho my lnh g u?
- Lnh rename! Hm qua nh "ǰi tn" tao thnh Mai-ka, ti my khng nh sao?
Ri khng Ǯi Cc Hng v Thc kp hܪng ng, Xuyn tip tc oang oang:
-C con Cc Hng na! Hm qua n cng hc ܮc mt lnh mi!
-Anh Thiu ca my ch cho tao h? - Cc Hng tr da.
-Khng! - Xuyn lc u - Khng ai ch cho my ht! My l a thng minh nn t my ngh ra!
Cc Hong khoi ch:
-Hm qua tao ngh ra lnh g vy?
-Lnh quit! Hm qua sau khi lm mnh lm my mt hi, my quit thng mt mch t y ra ca chng cho hi ai ht, cng khng thm see you again ly mt ting!
Cc Hong xu mt:
-My m cn "chi qu" tao, tao quit lun by gi cho coi!
Nghe Cc Hng da b v, Thc hong ht can gin:
-Thi, thi, ti my gi yn lng Nj nghe anh Thiu ging tip ka!
Li nhc nh ca Thc c hiu lc tc thi. Xuyn v Cc Hng lp tc ngng ngay cuc u khu.
Thiu v nh khng Nj . Anh th tay g ln bn phm, kh hng ging:
-Nhng iu c bn, cc bn nm s nh th l tm . Khi no c th gi, cc bn s tm hiu su thm. Cn by gi cc bn s hc cch son tho vn bn ting Vit trn phn mm VNI!
Va ni Thiu va t t nhn phm chuyn vt sng xanh trn mn hnh ljn th mc VNI.
Ging ljn u, Thiu thc hnh ljn . Anh c ra tay mt cch chm chp, khoan thai Nj cc c gi kp theo di.
Thc ni nh vi Cc Hong:
-Ging hc ton qu h my!
Cc Hng rn vai:
-Theo tao th ging trܩng o to ip vin hn! Nghe c nh ang hc mt m!
ang th thm, Cc Hung v Thc bng nghe Xuyn ku ln:
-, , anh va ni F2 l g?
-F2 l lnh save.
-Lnh save l lnh g?
-Save ngha l lu gi! Nu chng ta khng save kp thi, ton b nhng d liu chng ta va nhp vo s bi mt sch nu chng may...in cp thnh lnh!
Cc Hong gt g:
-Nh vy chng t lnh save ny rt quan trng!
-ng! - Thiu gt du - y l lnh rt quan trng, v vy cc bn lun lun phi nh save trong khi lm vic!
Cc Hng nheo mt ng Thiu:
-Vy anh nh save cha?
Cu hi khng u vo u ca Cc Hng khin Thiu chng hng:
-Cc Hng bo ti save chuyn g?
-Save ci cu ti ni khi ny ? - Ging Cc Hong tinh qui.
Thiu cng ng ngc:
-Cu khi ny l cu g?
Cc Hong cܩi cܩi:
-Th ci cu ti "cp i" anh vi con Xuyn !
Cu hi trng trn ca Cc Hung khin mt Thiu ng, mu lan ti tn mang tai. Vn hin lnh, li c thn, Thiu khng quen vi kiu n ni to bo ca cc c gi. Lc ny, nghe Xuyn v Cc Hng mܮn c i p Nj tru mnh, anh cn c th gi tng ng l ch khc. Nhng ln ny, Cc Hng hi thng, anh chng c cch no trnh n.
Khng ngh ra cu g p tr, cng khng th v vt ra v ta y...lng tai, Thiu ng nh chn chn ti ch v nghe mt mnh nng ln.
V lng ngng ti nghip ca Thiu khin Thc bt gic Ƕng lng. N du dng ln ting:
-Hai a nay nghch nh qu, anh hi u Nj ! C delete tt c i l xong!
-Ch, - Cc Hng quay sang Thc - C nng ny ba nay mm mp qu hn! My lng qung, tao delete my ngay ti ch by gi!
-X! Tao cc s!
-, ! - Cc Hng trn mt - My ngon h!
-Thi, thi! - Sau khi ܮc Thc gii vy, Thiu kp ly li bnh tnh, lin hng ging can thip - Cc bn ng a gin na!
Ri anh rt t trong ngn ko ra ba t giy,a cho mi c gi mt t:
-y l phn bi tp! By gi cc bn chia ra mi ngܩi mt my v c vn dng nhng iu va hc ܮc Nj thc hin nhng yu cu ghi trong ny!
Xuyn chp mt:
- C ܮc gi tp ra xem khng?
-Tha h! - Thiu d di - Gi tp hay khng gi tp khng phi l vn NJ! iu quan trng l bit gi ng ch cn thit!
-C ܮc dng lnh copy khng? - Xuyn li hi.
Thc mc k quc ca Xuyn khin Thiu ng ngܩi ra. Mi mt lc, anh mi ngp ngng p:
-Bt c lnh no hc, nu NJ bi yu cu, cc bn c vn dng thoi mi!
- ti khng phi vy! - Xuyn tc lܫi - Ti mun hi l trong khi lm bi ti ny c ܮc vn dng lnh copy Nj hi han hoc dm ng ln nhau hay khng? Lnh ny trong trܪng hc thܩng gi l lnh cp d y m!
Bit khng th i p li c gi tinh nghch ny, Thiu nh cܩi tr:
-Ci ty cc bn!
Xuyn ang nh tru Thiu thm mt cu na, bng nghe Cc Hng la rm:
-Cha m i, sao mn hnh ca con Thc xanh xanh p "b chy" m mn hnh ca ti en thi en thui xu hoc vy n!
Ging h hon ca Cc Hng ln ljn ni Vn va bܧc chn v phng phi git mnh nhܧn mt hi:
-G vy Cc Hng?
Thy Vn xut hin, Cc Hng cng lm gi:
-Anh coi y n! My mc vy lm sao lm vic!
-My b h;ng h? -Va hi Vn va tin li.
- , hng bt ri -Cc Hng hm hc.
Vn nhn ln mn hnh, ngc nhin:
-Hng g? Ti c thy hng g u?
Cc Hng h mi:
-Hng mu ch hng g!
Vn cng sng st:
-Hng mu l sao?
-Vy m anh khng thy h? - Ging Cc Hng ai on - My ca ti ch c hai mu en trng, cn my ca nhng ngܩi khc mu m sc s trng bt ham!
Vn ph cܩi:
-Tri t, vy m ku hng mu, ci c ny! Mn hnh ny l mn hnh monochrome, ch c hai mu den v trng thi!
Cc Hng phng phu:
-Ti khng chu u! - Ri n ch tay sang bn ca Xuyn v Thc, so b - Cn ci cc trng trng kia na! Ti sao my ai cng c cn my ti khng c?
Vn chp ming:
- l con chut, dng cho my 386! Nhng Cc Hng u cn ti n!
Cc Hng nghinh mt:
-Sao anh bit ti khng cn! H con Xuyn v con Thc c ci g, ti cng mun c ci !
Xuyn cܩi cܩi chen ngang:
-Anh m khng chiu n, n s quit ngay lp tc cho anh coi!
-Thi, ܮc ri! - Vn nhn vai - Chiu nay s c my 386 cho c!
Xuyn reo ln:
-Thy cha! Tao bo anh Vn l...ngܩi tt bng nht th gii m!
Thc ra Xuyn nh ni "anh Vn l ca my m" nhng ljn pht cht n thnh lnh ǰi ging. Vn khc Thiu. Thiu hin hu, thm ch hi nht nht, d bt nt. Cn Vn tuy vn i x vi bn Xuyn lch thip nhng r rng khng phi l ngܩi d tnh. B ngoi Vn vn bng a nhng Xuyn nhy cm Nj nhn thy thp thong Ǣng sau v cܩi ct mt tm hn Ƕ lܮng nhng nghim khc. V vy, Xuyn khng dm a vi anh nh a vi Thiu.
Nghe Xuyn khen mnh, Vn nheo nheo mt:
-C ng c bc ti ln my! Ti khng tt bng nh c tܪng u!
S d Vn ni vy bi chic my 386 anh ha vi Cc Hng l chic my cng ty ǥt mua t trܧc, trܧc c khi bn Xuyn v lm. D nhin ch c anh vi Thiu bit iu .
Cc Hng nh khng tin vo tai mnh:
-Anh ni tht ch?
Vn lc ny ngi vo bn mnh. Anh p, mt vn nhn v mn hnh trܧc mt:
-Tt nhin l tht!
Cc Hng khng hi na nhng trong lng rt cm Ƕng. T hm qua ljn nay, n vn gin Vn. Mc d ngoi mt pht tnh, nhng ni m c c m khng ngui. Trܧc nay n ch ton t ging bn n ng con trai. Nhng khi bܧc chn v y, ln u tin trong ǩi n gp "i th". Vn chng ln tui hn ba c l my nhng trng chng chc v im tnh ljn l. Lc no cng ti tnh, nim n nhng h b bn Xuyn "tn cng" l anh "phn kch" ngay tc khc. Nhng n phn kch ca anh li khng phi tm thܩng, ton nhng chiu "st th" khin Xuyn ch bit nhe rng cܩi tr, cn Cc Hng th tc ljn ni hm qua phi dm chn bnh bch v trong cn bi ri n quyt nh lm ci chuyn Ƕng tri l quit thng mt lo ra ca Nj che giu s bt lc ca mnh.
Tuy vy, Cc Hng chng thy ght Vn. N ch tc anh thi. Hm qua ljn nay, khng hiu sao n hay ngh ljn anh v c mi ln nh ljn v ung dung t tn v n cܩi na ming ca anh, lng n li ngp trn gin di.
Lc ny, khi thy mn hnh ca mnh ch c hai mu en trng, n c tnh tru tro v nh lm mnh lm my vi anh cho b ght ch chng phi i hi hay yu sch g. No ng anh nhanh nhu ha ǰi my cho n khin n ngc nhin v khoi ch v k.
Trong khi Cc Hng ang sung sܧng vi bao nhiu ngh p trong u th Xuyn li php phng lo lng. N ngi lm bi m c nhp nha nhp nhm khng yn.
n khi tt my chun b ra v, Xuyn mi bܧc li gn Vn, bn chn hi:
-T hm qua ljn nay, anh c gp thy Gia ca ti ny khng?
-C.
-Vy th cht ti ri! - Xuyn ti mt ku ln.
Vn tr mt:
-Chuyn g vy?
Xuyn khng p m lt t hi tip:
-Th anh c ni chuyn g vi thy Gia khng?
-Chng l gp nhau m khng ni chuyn? Vn hi li, v ch giu.
Xuyn nhn nh:
-Chuyn v ti ny ka! Anh c ni khng?
-Ni.
-Tri t! Anh ni lm chi vy?
Vn thn nhin:
-Anh Gia hi chng l ti lm thinh?
Xuyn chp mt:
-Thy Gia hi sao?
-Hi cc c ljn ch ti cha?
-Anh p sao?
-Ti ni ljn ri.
Xuyn lim mi:
-Thy Gia cn hi g na khng?
-Cn! Hi trnh Ƕ tin hc ca cc c c p ng ܮc cng vic ca cng ty khng?
Xuyn nn th:
-Anh tr li sao?
Vn Ǣng hng:
-Ti bo trnh Ƕ ca cc c c "chuyn gia", tha sc lm vic ch ti!
Xuyn gܮng go:
-Anh ng c chc qu ti ny! Anh ni r tt c vi thy Gia ri phi khng?
-Ti chng vic g phi "ni r"! -Vn nhn vai - ng no cc c cng ܮc nhn vo lm vic y ri!
Nghe vy, Xuyn th mt hi di nh nhm. N nh cm n Vn nhng thy k k nn chi gt u cho anh ri lt t xch ti ui theo Thc v Cc Hng lc ny ra ti ca ngoi.
u gi chiu, ba c gi va bܧc vo phng thy trn bn ca Cc Hng mt chic 386 mi cu.
Xuyn gt g bnh phm:
-Anh chng Vn ca con Cc Hng mc d ni nng th c nh ong chch nhng d sao cng thuc loi ngܩi qun t nht ngn!
Thy Xuyn li gi ging tru ct, Thc kh lic Cc Hng v ngc nhin thy Cc Hng chng phn ng g v cm t "anh chng Vn ca con Cc Hng" nh ba trܧc. Cc Hng trܧc mt n by gi ang ngi m mng mn m chic my, u c ܩng nh ang Nj tn du u.
Xuyn nhy mt vi Thc:
-Con Cc Hng gi b ! N tha bit "lm thinh l ng " nn c tnh ngm ming!
ng lc , Thiu t phng trong i ra. Anh nhn Cc Hng:
-Sao, by gi th bn hi lng ri ch?
Cc Hng mm cܩi. N chp mt:
-Anh Vn u?
-Anh Vn chiu nay khng v?
-a, sao vy?
-nh i cng chuyn!
Xuyn Ƕt ngt ct ging ca:
-Chiu nay khng c anh, ng hn sao hoang vng...
Ting ht ca Xuyn lm Thiu xanh mt. Anh vi a ngn tay ln ming:
-Sut!
V ht hong qu ng ca Thiu khin Xuyn chng hng:
-Anh s g vy?
Thiu lng tng:
-Toi c s g u! Nhng y khng nn lm n.
Xuyn vn cha ht nghi hoc nhng n khng tin hi, nh ni lng sang chuyn khc:
-Chiu nay mnh lm g?
Thiu kht mi:
-Chiu nay tp luyn ngn!
-Tri t!-Xuyn trn mt - Sao anh bit con Thc b gh kinh nin m dy "luyn ngn" hay qu vy!
Con qu ny! - Thc la bi hi - B my khng ni by khng chu ܮc h!
Va la Thc va th tay ra ngt khin Xuyn phi cong ngܩi trnh n.
Thiu cܩi cܩi:
Luyn ngn y tc l luyn cch s dng bn phm cho thnh thc!
-Cn luyn ti luyn lui g na! - Cc Hng ku ln - Chng phi hi sng anh khen ti nay hc mt hiu mܩi, thng minh xut sc ngoi hnh xinh p sao!
Thc git mnh lic Cc Hng:
-My ni ci g m c "ngoi hnh xinh p" trong my?
Cc Hng nheo mt ng Thc:
-Tao ni g k tao! Sao my a thc mc qu!
Ri quay sang Thiu, Cc Hng tip:
--Sao, ti ni c ng khng?
Thiu gܮng go:
-D nhin l ng ri! Nhng d sao cc bn cng nn hc cch s dng bn phim ng theo bi bn.Ch nu c nh theo phng php "m c" hin nay, tc Ƕ s rt chm.
Ri s cc c gi gi ging a dai, Thiu vi ni tip:
- trong my ca mi bn hin nay NJu c hai phn mm dy v k thut bn phim: TT v Touch. Cc bn c th dng chng trnh TT.
Thiu va ni xong, Xuyn, Thc,Cc Hng lp tc th tay bt cng tc my, dng iu nhanh nhn, t tin, tht khc xa vi v lng ngng rt r hm trܧc.
hc qua ri nn ba co cng chng cn Thiu t t ch dn. Sau khi chuyn qua ch Ƕ hin th ca mn hnh Norton, ba c bt u d tm th mc d vo chng trnh "luyn ngn".
Cng vic c v d dng nhng rt cuc ch c Thc va Cc Hng l "vo" ng "a ch". Cn Xuyn sau mt hi nhn nhn g g, bng m ming la hong:
-Anh Thiu i anh Thiu! Sao k vy n?
Thiu nghing ngܩi dm ln mn hnh ca Xuyn, mm cܩi:
-Xuyn vo ln ri! y l chng trnh ET ch khng phi TT!
-ET? - Xuyn tr mt - y c phi l b phim "ET, ngܩi ngoi tri dt" khng?
Cc Hng lm b ni nh vo tai Thc nhng c Nj Xuyn nghe:
-Con Xuyn n tܪng n ang ngi trong rp Thng Long!
- ngc! - Xuyn quay sang Cc Hng - B my tܪng my vi tnh khng chiu phim ܮc h?
-D nhin l ܮc! - Thiu gt u - Nhng ET y khng phi l phim. ET l ch vit tt ca English Tutor, mt chng trnh dy ting Anh!
-, hay qu hn - Cc Hng reo len - Vy mai mt mnh ljn y m chng trnh ny ra hc, khi phi ljn cc trung tm ngoi ng lm g!
Thc ngi bn "x" mt ting:
-Ni nh my! Mnh ljn y l Nj lm vic ch u phi Nj hc ting Anh!
Cc Hng cܩi h h:
-Th mnh p dng phng chm "va lm va hc" m!
-Th cn TT l vit tt ca ch g? - Xuyn hi Thiu.
-TT l Typing Tutor! Xuyn vo chng trnh TT, s thy ch hin ln ngay!
Xuyn tc lܫi:
-Nhng by gi lm sao thot khi ET?
-Nhn escape!
Xuyn gi u:
-Escape u m nhn?
-Ci phm c ch ESC !
Xuyn nhn phm ESC. Trn mn hnh Ƕt ngt hin ra hng ch "Are you sure?"
-Ci g na vy? - Xuyn git mnh - N hi mnh "c chc khng?" phi khng?
-ng ri! - Thiu hng ging - N mun hi Xuyn c chc l nh thot khi chng trnh khng! Nhng thng bo loi ny, ri y cc bn s gp thܩng xuyn. ng sau cu hi l hai ch Yes v No, Xuyn thy khng?
-Thy.
-Vy by gi Xuyn Yes hay No?
-Yes, sir.
- ri, khi cn sir! - Thiu lu bu - Mun Yes th nhn ch Y!
Xuyn lin nhn phm chu Y. Chng trnh ET lp tc ng li.
Xuyn khoi ch ang nh ln ting khen Thiu mt cu th Cc Hng cܧp li:
-Sao, anh thy ti ny hc hnh c sng d khng?
-Sng.
Cc Hng lim mi:
-Vy c xng ng ܮc thܪng khng?
Thc nhn nh nh bng "Khng bit con nh ny nh gi tr vi vnh g y? Chc l vi n!
Qu nhin, trong khi Thiu cn ang ngp ngng :
-Thܪng h? Thܪng g...
Cc Hng tip ngay:
-Ni chung l anh c nh thܪng ti ny t lu nhng cha ngh ra cch g phi khng? ti lm qun s khng cng cho! n gin thi, chiu nay anh dn ti ny i n ch!
Trܧc nhng n tn cng ti tp ca c gi lu lnh, mt Thiu c ǿc ra:
-Ch h? Ch g...
-Lm g m anh c ng ng ngc ngc nh th! - Cc Hng h mi - Tm li, anh c mun dn ti ny i n ch hay khng, anh ni mt ting i! Sao, Yes hay no
Thiu git tht, u gt lia la:
-Yes, yes.
Ni yes m ming anh mo xo.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 5