Chu*o*ng 3: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Bui Chiu Windows


Xuyn ngi trܧc my, mt nhn ln mn hnh nhng bng th tc Cc Hng anh ch.
Hm nay, Xuyn ch nh bng ljn cng ty m thy Gia gii thiu Nj thm d, xem th ngܩi ta yu cu mnh lm g, sau s v nh ngh cch i ph. Nu thy cng vic n gin hoc nu gp nhng tr ngi khng ng k - ngha l c th khc phc ܮc bng cch gi sch ra "nghin cu" hoc hi thm ngܩi ny ngܩi n - th ba a s quay tr li, bng khng th c bn "chun" lun.
Ngh vy, Xuyn hm h ngi vo my, nh lm qua loa vi ba Ƕng tc tt tt m m cho Vn v Thiu khi nghi ng, ri xin php co t.
No ng sau khi nh Thiu khi Ƕng gim chic 286 xong, Cc Hng li cao hng hi ti hi lui khin rt cuc mi s ǰ b tm lum. By gi th Thiu bit tng Thc v Cc Hng chng bit mt my may v tin hc.
Tai hi hn na l k t lc , sau khi v ch ngi, Thiu chng bun chi mi vo chic my ca mnh m li m m quan st Xuyn - ngܩi m Cc Hng qung co l k duy nht trong ba c bit s dng rnh r my vi tnh.
nh mt t m ca Thiu khin Xuyn cm thy v cng nht nht nhng n chng bit phi lm sao Nj anh quay mt i.
Cui cng, thy khng th c ngi yn hoi, Xuyn hm hc th tay g lnh dir. bn cnh, Thc v Cc Hng vi v lm theo. Ting bn phm vang ln nghe lch cch.
Sau khi Xuyn nhn enter, nhng hng ch chi cht xut hin v cun nhoang nhong theo mn hnh.
Thc ht hong:
-My nhn phm no vy?
Xuyn cc lc:
-Phm enter.
Thc nh hi li phm enter l phm no nhng va nhn xung bn phm, n thy ngay ch enter ghi s s trn mt nt phm hnh ch L ngܮc. Thc lin s s nhn ln .
t nhin Thc nghe Cc Hng ngi bn cnh la hong:
-a, my tao sao li c ljn hai phm enter ln, Xuyn?
-My no m chng c hai phm enter? - Xuyn p, mt nhn nh v ging la oang oang ca Cc Hng.
-Vy tao bit nhn phm no by gi? - Cc Hng li hi, ln ny thc ܮc s bt cn ca mnh n h ging tht kh.
-Nhn phm no cng ܮc!
Xuyn nn th p, mt nhn nhc lic sang ch Vn ngi, bng php phng s anh nghe thy ting ku tht va ri ca Cc Hng. V n bng bin hn sc mt khi thy Vn Ƕ ngt x gh ng ln.
Vn t t bܧc ljn sau lng Xuyn. N lng nghe ting bܧc chn ca anh, bng tht li.
-Sao ri Xuyn? - Ting Vn vang ln t pha sau - My chy tt khng?
Xuyn lim mi:
-D, tt lm!
-Ny gi Xuyn dng phn mm son tho vn bn no?
Cu hi ca vn khin tai Xuyn ǥc. N kht mi:
-Ti ch mi... kim tra my!
Vn li hi:
-Trܧc nay Xuyn quen s dng phn mm no? Vietstar, Vietres hay VNI?
Xuyn cm thy mnh ang i vo mt khu rng m mt. N nhm mt li:
-D, phn no... cng ܮc!
-Vy th tt lm! y son tho trn VNI! Xuyn vo VNI th coi!
Lm vo tnh th ny, Xuyn bit khng th che mt mi ngܩi ܮc na, nh hi thng:
- Lm sao vo?
Cu hi ca Xuyn khin Vn hi khng li. Nhng anh vn nh nhng p:
- Xuyn chuyn ljn th mc VNI.
- Lm sao chuyn?
-nh lnh cd ! Nhng thi - ang ni, Vn bng tc lܫi - chc l Xuyn qun ht lnh ca DOS ri! By gi Xuyn chuyn qua Norton i!
Xuyn gi u:
-Norton l g?
n y th Vn khng gi ni im tnh na. Anh lic sang Thiu, thy Thiu cng ang ging mt ng ngc nhn anh.
Vn khng bit Thiu cn sng st hn anh gp bi. Khi ny nghe Cc Hng qung co v Xuyn, li thy Xuyn hng h nh nh g g lm u tr cho c bn, anh c ngh Xuyn phi gii vi tnh lm. No ng c chng hn g hai bn mnh. Nh vy l c ba c, chng c no bit cht xu g v cng vic mnh nh xin v lm. ngh k qui ljn mc Thiu chng ti no chp mt ܮc. Anh nhn Vn, kh mp my mi nhng khng tht ܮc ting no.
Cc Hng v Thc th khi ni. C hao hu nh khng tin vo mt mnh. T khi bܧc chn vo phng vi tnh ca cng ty Vit Anh ljn gi, d cc cc v mi th, Cc Hng v Thc vn yn tm trng cy vo "chuyn gia" Xuyn. By gi v l ra Xuyn l "chuyn gia" dm, mt my a no a ny mu xch trng ljn ti.
Cc Hng kh a mt lic Vn, xem th thi Ƕ ca anh ra sao v anh nh "x pht" ci ti lu lo ca ba a n nh th no. Chc anh ta s ni nng ln v tng c bn mnh ngay tp l! Cc Hng nh thm v n chun b t th sn sng ng dy nu Vn ra hiu "tin khch".
Nhng Vn chng bc l mt phn ng g ǥc bit. Sau mt thong ngc nhin, anh mm cܩi bo Xuyn:
-Hnh nh tn c khng phi l Xuyn!
D rt mc thng minh nhng ang trong cn bi ri, Xuyn khng ngh ngay ra ti sao Vn li ni nh vy. N mm mi:
- Chng l anh ngh ti l cha ni di?
Vn nheo nheo mt:
- Khng phi! ti mun ni tn c l Mai-ka th c v thch hp hn!
-! - Xuyn sc hiu, mi n nhn li - Anh mun bo ti l c b t trn tri ri xung, ci g cng khng bit ch g?
Cc Hng bng chc qun c lo lng. N cao hng vt ming nhi ging Mai-ka:
-Khc l g? Cܩi l g?
Vn gt u:
-ng ri! - Ri anh gi ging Xuyn - VNI l g? Norton l g?
Thy Vn tru Xuyn, c Cc Hng, Thc ln Thiu khng nhn ܮc NJu bt cܩi. Khng kh cng thng trong thong mt bin mt.
Ch c Xuyn la khng cܩi. N sm mt:
-Thy Gia gii thiu bn ti ljn y Nj xin vic lm ch u phi Nj lm tr cܩi cho thin h!
Vn ly li v nghim trang:
-Nhng ti sao anh Gia li bo ti l cc c hc qua cc lp tin hc...
Xuyn ct ngang:
-Chnh ti ni vi thy Gia nh vy!
- Nhng cc c hc qua u!
Xuyn ht u v pha Thc v Cc Hng:
- Hai a ny cha hc, nhng ti th hc qua ri!
- Tht khng? -Ti di anh lm g!
Vn hi tip, khng Nj ljn v bt mn ca Xuyn:
-Xuyn hc lp g?
-Lp "Tin hc cn bn".
Ging Vn cht trm ngm:
-Lp hc ca Xuyn ko di bao lu?
- Ba thng! - ang ni, Xuyn bng a tay gi u - Nhng ti chi hc c...hai tun u h!
Vn trn mt:
-Th cn sau ?
Xuyn lim mi:
-Sau h? Sau th ti...ngh lun!
Ri n ngp ngng ni thm:
-Thnh ra by gi ch nh mi ci lnh dir !
Thiu ngi cnh Xuyn thnh lnh ku ln hai ting "M i" nhng khi Xuyn ngonh qua thy anh bm ming quay i ch khc. Trong khi , Cc Hng v Thc khng hn m cng a mt nhn nhau, ming bung ra mt ting th di no nut.
Cc Hng ln nhn Vn, thy anh c v m chiu, lin st rut hi:
-By gi sao h anh?
-Sao l sao?
-Anh s ui ti ny ra khi ca ch?
Cu hi thng thng ca Cc Hng khin Xuyn v Thc bt gic nn th. C Thiu cng hi hp ly. Anh nhn chng chc vo mt Vn thp thm ch Ǯi.
Vn nhn vai:
-Cc c c y lm vic cho ljn ht h!
Li xc nhn ca Vn khin bn ci ming ng lot th pho. Nhng Cc Hng vn cha ht bn khon:
-Nhng ti ny c bit g u m lm!
Vn thn nhin:
- Khng bit th hc ri s bit! Thiu s ch cho cc c!
- Tri i! - Thc ny gi im lng, bng but ming ku kh.
- G vy Thc? - Vn ngc nhin hi.
Thc hong ht:
-D, khng c g u !
-Khng c g sao li ku tri?
Thc p ng:
-Ti ti ny ch lm y...c my thng h, nu by gi mi bt u hc th bit ljn chng no mi bt tay vo vic ܮc!
-Thc khi lo iu ! - Vn mm cܩi trn an - Nu hc Nj c th nhp d li th cc c ch cn hc mt bui l thc hnh ܮc ngay!
Xuyn by gi ly li bnh tnh. N nhn Vn, lm lnh:
- Hc ngay ba nay h "thy"?
- Hm nay tr qu ri! By gi cc c c th v, ngy mai ljn y chng ta s bt u! - Ri nhn thng vo mt Xuyn, anh ni tip, ging y ng - C ng c "tha nܧc c th cu"! Ngܩi trc tip hܧng dn cho cc c l Thiu ch khng phi l ti u!
Bit anh bt b ting "thy" va ri ca mnh, Xuyn nhon ming cܩi khng p. Ch c Cc Hng l gn c ci:
- Anh ku ti ny l "cc c" th ti ny ku anh bng "thy" cng ܮc ch u c sao! "C" vi "thy" u c g khc nhau!
Thy Cc Hng n ni ng ngo, Thc s hi nm tay o bn git git.
Nhng Vn chng h t v pht . Anh nhn Cc Hng, thong th p:
-Khc nhau xa ch! "Thy" c th phn bit ܮc a B v a C, cn "c" th khng!
Vn va ni xong, Cc Hng git bn ngܩi, bng hong nhn sang Xuyn. C Xuyn v Thc cng ing hn. Ny gi thy Vn cm ci ngi lm vic Ǣng gc phng, ba c NJu inh ninh anh chng hay bt g v Ƕng tnh ni "xm nh l" ny. Ha ra anh nghe thy ht.
Ngh ljn nhng thc mc ngy ng ca mnh khi ny, Cc Hng bng mt. N chng bit lm g ngoi cch dm chn thnh thch.
Thy vy, Vn mm cܩi h ging:
-Ti a cht thi, Cc Hng ng gin! Tht ra, lanh li nh cc c, chu kh hc hi chng t lu l rnh r ngay thi!
Nhng mc cho Vn c lm ha, Cc Hng c v vn cha ngui gin di. N xch ti ng dy i thng ra ca khng ni khng rng khin Vn v Thiu ch bit nhn nh a mt nhn nhau.
Xuyn cܩi cܩi:
-Ln sau anh ng c chc n! Con nh cm tinh con nhm, ai m ng ti n l n x ln kinh lm!
Sau khi bung mt cu hm da, Xuyn nhy Thc; c hai vi v co t Vn v Thiu ri lt t ro bܧc ui theo Cc Hng, bt chp nh mt ngc nhin ca c th k Mai Hng v nhng ngܩi ngi trܧc phng khch ang t m nhܧn c trng theo.
Cc Hng ly xe v ng Ǯi bn kia ܩng.
Thc chy o qua v sau khi ngi ln yn sau, n m lng bn thm thp:
-My lm tr g vy?
Cc Hng lm mt tnh:
-Tr g u?
-Thi i! - Thc li cu lng bn - Khng lm tr g m b i mt mch khng thm cho hi ai ht?
Cc Hng cܩi h h, khng p khin Thc cng thc mc:
-B my gin anh Vn h?
- Gin g u!
-Xo i! Khng gin m ng ng b v?
Cc Hng nhn vai:
-Tao ch "dn mt" anh chng thi! Ai bo anh ta lm tao "qu" trܧc mt mi ngܩi chi!
ng lc , Xuyn tr xe ti. Cc Hng hm hm "Ƕp" ngay:
-u ui cng ti con qu ny n! Khng bit ci cc kh g ht m dm r tao v con Thc ti y xin vic lm! Li cn v ngc t xng l "chuyn gia vi tnh" na ch!
Thc cܩi khc khch:
-N cn bo hai a mnh c nhn n lm ri bt chܧc lm theo, sm mun g cng gii bng n ngay thi! Tht dc i l dc!
-Tao dc vi ti my hi no! - Xuyn h mi - Tao ch bit mi lnh dir, by gi ti my cng bit lnh dir, vy ch gii bng tao ri l g!
-Thi, thi! - Thc rt c - ng ba hoa na! tao s my qu ri!
Cc Hng nhn bn p cho xe vt ti, bo Xuyn:
- My nhn v lng tao coi! Thy g khng?
-Thy! Lng my l lng ong!
Cc Hng gm g:
-Tao khng gin! My nhn k li i!
- Nhn k r!
-Thy g cha?
-Thy.
-Thy g?
-Lang ben t trn xung dܧi! - Xuyn cܩi khc khch.
Cc Hng tnh b:
-My nhn ln ri! l lng con Thc!
-Tao khng th on g vi ti my nghen! - Thc giy ny khin chic xe chao qua chao li.
Xuyn bng ngng cܩi. N h ging bo Cc Hng:
-Ni a ch tao thy ri! Lng my m m hi!
Cc Hng nhch mp:
-My bit ti sao vy khng?
-Bit. Ti phng vi tnh nng qu!
-ng xo! Phng gn my lnh m nng?
Xuyn tinh qui:
-Vy chc ti anh chng Vn!
-Ti my! - Cc Hng mm mi - My lm tao v con Thc nhp nhm c nh ngi trn la sut c bui sng. Ti my l ra phi em treo c!
- Ch tao cng u c sung sܧng g hn! - Xuyn tc lܫi - My th nhn lng tao xem!
- Khi nhn! My lm th my chu!
Xuyn cha kp phn trn, Cc Hng hm he:
-My cha thot khi tai ch u! Thy Gia m bit my la thy, my ch c nܧc chui xung t vi...giun!
n y th Xuyn ht bng phng ni. N xanh mt:
-Cht ri, chuyn quan trng vy m tao qun bng mt! Ngy mai tao phi dn anh chng Vn gi kn chuyn ny mi ܮc!
-Ngy mai th thy Gia bit tng ht ri! - Cc Hng tip tc da dm.
Xuyn nghin rng:
-Nu vy, anh chng Vn s tr thnh k t th ca tao!
Cc Hng ranh mnh:
-Cn anh chng Thiu s tr thnh... ngܩi bn i ca my?
Cu tru ct ca Cc Hng chng "nga ngy" g vi Xuyn. N thn nhin:
-Cng c th, nu con Thc khng phn i!
- v duyn! - Thc la oai oi - mc chi ljn tao m tao phn i!
Xuyn cui:
-Nu my khng phn i th by gi ti mnh i!
- i u?
Xuyn b mt:
-i khi Ƕng a BC!
Thc ng ngc:
- Quay tr li cng ty Vit Anh h?
- Khng sao quay li !
Nhn v mt ng ngn ca Thc, Cc Hng tm tm:
-My kh qu! a BC tc l a bnh cun ! Ba nay con Xuyn mun i ti mnh n Nj chuc ci ti lm ti mnh mt va sng nay m!
Xuyn lܩm Cc Hng:
- a B v a C th my ln l lung tung, cn ci v a BC ny coi b my rnh qu hn!
Cc Hng cܩi h h:
-Ngh ca tao m!
Ni xong, khng Ǯi Xuyn v Thc c kin, n hm h phng xe vt ln trܧc, dn ܩng.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 4