Chu*o*ng 2: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Bui Chiu Windows


Nm chic my nm thnh mt hng st dy king chn, mn hnh quay vo trong.
Chic ca Vn nm tch ra xa, ngay gc phng, ni c hng chc l thng ln bng u ngn tay ܮc xoi trn vch king Nj ngܩi bn trong v ngܩi bn ngoi c th ni chuyn vi nhau. Vn ngi c l Nj tin quan st v trao ǰi vi nhng khch hng vi v v t th gi, cng nh Nj nhn nhng mnh lnh ngn gn v him hoi ca nhng ngܩi lnh o cng ty.
Bn chic cn li nm san st nhau. Tr mt my Thiu ang lm vic, ba chic cn li NJu b trng.
Ngp ngng mt thong, Xuyn ngi vo chic gh bn cnh Thiu. Cc Hng khom ngܩi nh ngi vo chic gh tip theo nhng Thc ht hong nu tay n:
- tao ngi k con Xuyn ! My ngi ngoi ra !
Cc Hng nhn mt :
- B s ma sao ginh ngi gia, c nng ?
Ni vy nhng Cc Hng vn nhch ra nhܩng ch cho Thc. D nhin Thc khng s ma. Nhng lng n y lo lng. Khng h bit g v vi tnh nhng xiu lng trܧc nhng li d d ܩng mt ca Xuyn, n liu lnh vc xc ti y. by gi nhn chic my ang ngi l l v cm nn trܧc mt, n bng hoang mang ht nh ngܩi lnh lc ra gia trn tin cht pht hin mnh qun mang theo v kh.
Ci mn hnh my tnh nom xinh xn ht nh ci ti-vi nh nhng khng hiu sao lc ny Thc li m ra s hi. Thc nhn n v c cm gic n ang nhn li mnh, v e da v giu ct. ngh khin Thc php phng ljn pht khc. Thc phi cn cht mi Nj trn tnh v nhn nhc nhn sang Xuyn.
Xuyn dܩng nh khng Nj ljn ni thp thm ca Thc v Cc Hng. N thn nhin ngi xung gh, vi ci v ung dung ca mt chuyn gia vi tnh v tng lm vic cng ty Vit Anh ny t nht l mܩi nm.
Lic li Ǣng sau, thy Vn khng cn ng - anh ang chi mi vo chic my ca mnh Ǣng gc phng t bao gi - Xuyn li cng yn tm. N hin ngang th tay ln ci CPU bt cng-tc nh tch mt ci. Thc ny gi vn theo di nht c nht Ƕng ca Xuyn, thy vy lin rt r lm theo.
Nhng hai chic my sau khi ܮc bt cng-tc vn c im ru b r, chng thm ljm xia g ljn v mt nn nng ca hai c ch mi.
Xuyn chp chp mt, v dao Ƕng. N li th tay ln cng-tc bt tanh tch lin hai ci. Ch Ǯi c vy, Thc lt t lm theo. Nhng n hiu trn hai chic my vn khng bun chp sng. Chng c v nh ly chng ng gt ca nhng ngܩi ch c.
S ngoan c ca hai chic my khin bng Thc c git thon tht. Dm sng bn cnh, thy trn Xuyn ang lm tm m hi, Thc li cng hong. Trong bn, ch c Xuyn l bit cch s dng my vi tnh, nu Xuyn vn khng khi Ƕng ܮc my, Thc v Cc Hng ch bit tr mt ch ra nhn ch u c "lm n "g ܮc!
 Xuyn li a tay r rm cng-tc my, v thn trng nh c khm ph xem c b mt no ang n np Ǣng sau chic nt vung vung nh nhn kia khng. Nhng loay hoay mt hi Xuyn vn khng hiu ni ti sao chic my li khng nhc nhch. ang hoang mang v s l ca chic my bܧng bnh, Xuyn cht nghe c ting ni kh bn tai:
-Xuyn cha bt n p !
Li nhc nh kp thi ca Thiu khin Xuyn nh bng tnh. N quay nhn Thiu bng nh mt bit n ri vi v nhn xung chn. Pht hin chic n p mu trng ang nm nn thinh mt cch ng ght dܧi gm bn. Xuyn hm hc th ngn chn ci nhn mnh ln nt cng-tc nh mun trt ton b ni bc tc ny gi vo c p ca mnh.
n p va m, n hiu trn CPU v trn monitor gn nh cng lc bt sng v t trong my pht ra nhng ting "tch tch" v cng m tai.
Thc ngc nhin mt cch mng r:
-My lm sao hay vy? Ch tao vi!
Bit Thc khng nhn thy nhng "hot Ƕng dܧi gm bn" ca mnh, Xuyn mm cܩi:
-Bt ci n p dܧi chn my y!
Thc bt n p v th pho nh nhm khi thy chic my trrܧc mt nhanh chng pht ra nhng tn hiu khi Ƕng. N mm cܩi lic sang Cc Hng nh Nj ngm chia s ni mng thot nn. No ng va quay li, Thc bng trn xoe mt khi thy Cc Hng mt my v cng thiu no:
-My lm sao vy? - Thc ngc nhin hi - Bt n p ln cha?
-Bt ri! - Cc Hng nhn nh p.
Khi ny, ngay lc va ngi vo bn, Cc Hng pht hin ra chic my ca mnh khng ging vi chic ca Xuyn v ca Thc. CPU ca Xuyn v Thc ǥt ng cnh mn hnh, cn CPU ca Cc Hng khng hiu sao li nm ngang, vy cn b ci mn hnh ln trn. Lc nhn ra s khc l, Cc Hng ngoc mm nh ku ln nhng thy Xuyn ang nhn mt nhu trn loay hoay tm cch khi Ƕng my, n nh nn lng ngi im. Ri ljn khi thy Xuyn v Thc bt cng-tc, n cng my m bt ti bt lui ci nt m n nghi l cng-tc. Ri thy Xuyn v Thc bt n p, n cng qunh quu bt n p. My ca n cng ku"tch tch x x", n hiu cng chp chp.
Nhng ljn khi ngܧc mt nhn ln mn hnh th Cc Hng bng ti mt. Trn my ca Xuyn v Thc, mn hnh my no cng hin ra k hiu "C:\ >", trong khi mn hnh trܧc mt n li nhy ra cu g l hoc "Press to RESUME". N ing hn cha kp hi Xuyn th Thc quay sang.
Thc khng bit tt c nhng rc ri va xy ra vi Cc Hng nn kh ging trn an:
- My ng lo! Tao v my c nhn con Xuyn, h n lm sao tao vi my c lm y nh vy!
- Lm y sao ܮc m lm y! - Cc Hng h mi - My nhn my ca tao xem! N u c ging nhng chic my ca ti my!
n lc ny Thc mi nhn ra dng v k l ca chic my trn bn Cc Hng ng thi Nj ljn dng ch k l trn mn hnh. Thc lp tc quay li khu Xuyn:
- My nhn chic my ca con Cc Hng ka!
-Sao?
-N ng lm! N khc vi my ca tao v my!
Xuyn chm ngܩi qua dm d mt hi ri tc lܫi:
- My ca con Cc Hng l my 286. Cn my ca tao vi my l my 386.
- Vy my no "xn" hn? - Cc Hng vt ming hi.
-Tt nhin l 386 "xn" hn! -Xuyn nheo nheo mt - My 386 ging nh xe Cub vy! Cn my 286 chi tng ng vi Mobylette hay Vlo Solex thi...
ang ngoc ming ba hoa, cht thy Cc Hng xu mt xung, Xuyn vi v ni thm:
- Nhng my ca my vn cn tt chn! Min my c lm theo tao l u vo y ngay thi!
- u vo y ci kh mc! - Cc Hng cau mt ch tay vo mn hnh - My ca ti my u c hng ch qu qui ny!
Xuyn nhn theo tay Cc Hng ch, my nhu li:
- a, sao l vy n! Tao nh hi tao theo hc my lp vi tnh u c thy hng ch ny!
Nghe Xuyn ni, Cc Hng m hong:
- Vy by gi lm sao?
Xuyn lc u:
- Tao cng chng bit! tao hi anh chng Thiu xem!
Ni xong, Xuyn quay sang Thiu:
- N!
Ny gi vn lng l quan st tng c ch ca bn Xuyn, Thiu nhanh nhu p ngay:
- C chuyn g vy?
- Anh coi gim chic my ca con Cc Hng cht i!
- My sao?
Xuyn khng p, m hi li:
- My l my 286 phi khng?
- .
Xuyn lin nhon ming cܩi duyn:
- My 286 khi Ƕng cch sao ti ny qun ri!
- Chic my 286 ny phi khi Ƕng bng da mm! Chc cc bn khng quen s dng loi my khng gn da cng nn khng nh thi!
Va ni Thiu va x gh ng dy v i li ch Cc Hng. Anh rt ra t trong ngn ko mt ci da nh cho vo my v sau khi go lch cch ln bn phm mt hi, anh mm cܩi nhn Cc Hng:
-Bt u ܮc ri !
Nhng Thiu va quay i th Cc Hng th tay nu li:
- N, n!
-G na vy?
Cc Hng mt vn dn cht vo mn hnh:
-Sao vn cha ging?
Thiu ng ngc:
- Ci g cha ging?
- Ci mn hnh ch ci g!
Thiu dm ln mn hnh. Anh nhn chm chm mt hi vn khng hiu Cc Hng mun ni g.
-Ti sao hai my kia hin ch C m my ny li hin ra ch A? - Cc Hng tc lܫi ni thm.
Cc Hng khng m ming cn ǫ. N ni xong, Thiu cng sng st:
- Bn hi tht hay bn nh a ti y?
Cu hi vn vo ca Thiu lm Cc Hng cht d. N lp lng:
- Ti a y! Nhng anh c tr li i! Ti sao c s khc nhau ?
- Hai my kia khi Ƕng bng da C, cn my ca Cc Hng khi Ƕng bng da A, tt nhin phi khc nhau ch! - Thiu p, mt vn nhn Cc Hng vi v l lng.
- Th th da C ca ti u? - Cc Hng chp mt - Ti sao anh khng cho my ti khi Ƕng bng da C ging nh my a kia?
Nhng thc mc ca Cc Hng khin Thiu cng lc cng ngn ng. Ln ny cng vy, cu hi k quc ca n lm anh ng thn mt ra. Anh khng hiu Cc Hng khng bit tht hay ch gi b Nj tru anh. C l l c nng c tnh tru mnh, cui cng Thiu nh bng, ch chng l mt ngܩi hon ton m tt v tin hc li hin ngang ljn mt c s vi tnh Nj xin vic lm! Th gii ny u khng hong ljn mc con ngܩi ta pht r ln nh vy! Nhng nhn v mt ng ngc thnh tht ca Cc Hng, anh li c cm gic c gi trܧc mt mnh khng bit g tht. ngh khng khip khin anh c tr mt ra nhn Cc Hng, qun c tr li.
Thy Thiu ng nhn mnh chng chc, Cc Hng m quu:
- B mt ti dnh l ngh hay sao anh nhn d vy?
- u c! - Thiu p ng - Ti ti... ti khng bit bn hi g!
-Tri t! - Cc Hng ni qua k rng, nu khng s Vn nghe thy n la ln ri - Ti ni d hiu vy ti sao anh li c tnh khng chu hiu! Ti mun hi anh l ti lm sao anh khng khi Ƕng my ti bng a C nh con Xuyn v con Thc!
Thiu nhn nh:
- My ca bn lm g c a C! a C tc l a cng !
Nghe Thiu ni vy, Cc Hng git tht. Bit ny gi mnh h hnh kh nhiu, n bn tm cch lp lim:
- , , vy m t dng ti qun bng i mt! - Ri n gt g, v hiu bit - By gi th ti nh ra ri! My 386 ch c a C, cn my 286 ch c a A thi!
Li pht biu liu mng ca Cc Hng khin Thiu sm mt cht xu ln ng ra t. Nh khng tin vo tai mnh, anh c ng ǿc ra, mt chp chp. Mi mt lc, anh mi ni ܮc, ming mo xo:
-Ai bo Cc Hng vy? Bn phi bit rng cc loi my NJu c gn a A...
Xuyn gi bn tri Thc, cch Cc Hng mt gh, nhng vn nghe r mn mt cuc "hi p khoa hc" y m gia Cc Hng v Thiu. Thy bn mnh cng lc cng "pht ngn ba bi", Xuyn st rut v u bt tc, chng bit lm sao kha ming Cc Hng li.
n lc Cc Hng hng hn tuyn b my 386 ch c cc lc mt ci a C th Xuyn bit mnh khng th ta th bng quang lu hn ܮc na, bn th chn p kh ln chn Thc.
Bt gp nh mt v ci ht u ca Xuyn, Thc hiu ngay. N lin p ln chn Cc Hng.
Nhn ܮc tn hiu bo Ƕng, Cc Hng lp tc nn thinh. Thc ra, ngay t lc m ming "bnh lun" v a A, a C v thy cp mt ca Thiu c mi lc mt trn trn, Cc Hng bit mnh Nj l hng ng s h. N nh v vt ni bng qu vi cu g Nj nh tan ni nghi ng ang tch t ny gi trong lng Thiu. Nhng nhn ܮc tin hiu ca Thc, Cc Hng lin thay ǰi nh. N gi b chong mt ln mn hnh, ra v ta y ang tp trung t tܪng gh lm, nu Thiu l ngܩi bit iu th nn t Ƕng tr v ch ngi ca mnh Nj khng lm phin ljn ngܩi khc.
Nhng kh ni, Thiu chng t v g mun chng t mnh l mt ngܩi bit iu c. Nhng cu hi ng ngn ca Cc Hng khin anh kinh ngc ng ǩ ti ch, chng bun nhc nhch.
-Cc Hng n! - Mi mt lc, Thiu mi ngp ngng ln ting.
-G?
Thiu chp ming:
-Ti hi tht nghen!
Ging lܫi ro n ca Thiu khin Cc Hng cht d. N kht mi:
-Anh mun hi th c hi! Tht gi g cng ܮc !
Trܧc cu ni ܮm v gin di ca Cc Hng, Thiu m ra ngn ng. Nhng sau mt thong nhu my, anh quyt nh hi thng vo vn NJ:
-Hnh nh Cc Hng cha hc qua vi tnh bao gi phi khng?
Thy Thiu ni nng lng vng, ro trܧc n sau, bit th no anh cng hi cu ny, Cc Hng chun b tinh thn sn. V vy Thiu va hi xong, n lin gi b "h" mt ting di:
-Anh b ngoi trng hin lnh m bn trong khinh ngܩi qu hn!
-u c! - Thiu lp bp - Bn ng c ni oan cho ti!
Cc Hng nghinh mt:
- Nu khng vy ti sao anh dm bo ti cha tng hc qua vi tnh?
Thiu lim mi:
-Ti ch on vy thi! Bi nu a tng hc vi tnh ti sao bn li khng phn bit ܮc th no l a A th no l a C!
Cc Hng h mi:
-AI bo anh l ti khng phn bit ܮc? T ny ljn gi ti lm b Nj tru anh thi!
Thiu bng m lܫng l. Quan st Cc Hng ny gi, Thiu bit tng l c nng chng h bit g v vi tnh, nhng v mt thn nhin v ging lܫi chc nch ca Cc Hng khin anh m bn tin bn nghi. Cht mt ngh ny ra trong u Thiu. Anh th tay vo ngn ko ly ra mt ci a nh v ǥt trܧc mt Cc Hng:
-Vy bn ni th xem a ny l a g?
Cc Hng gܮng cܩi nhn ci a trܧc mt, bit rng mn kch i qu xa. Theo kch bn ca Cc Hng, sau khi b n t ging, anh chng Thiu hin lnh kia s p ng xin li v vi vng chy v ch ngi Nj nghin ngm v x v ci thi "khinh ngܩi" ca mnh. Khng h c chuyn Thiu ly ci a ra Nj "kim tra kin thc" ca n. Vy m ci chuyn v cng tai hi li xy ra.
my ln Cc Hng nh quay sang nhy mt cu cu Xuyn nhng li khng dm. N cng khng dm c p chn Thc. Sau khi "ra NJ" xong, Thiu nn th dm Cc Hng lom lom, v nh sn sng pht hin bt c mt hnh Ƕng kh nghi no.
Ht ܩng "gi tr", Cc Hng nh ging mt nhn trn trn ci a vung vung trܧc mt, mi mm cht nh th ang i din vi...k t th.
ang thp phn bi ri, mt Cc Hng cht sng ln khi n nh ti ci a Thiu va dng Nj khi Ƕng chic my 286. Ci a c kch thܧc ln hn ci a trܧc mt mnh, Thiu bo l a A, vy ci a ny chc chn l a C t ui i ri! Ngh vy, Cc Hng hn h quay nhn Thiu:
-D t vy m cng em ra !
-a g? - Thiu vn nhn chm chm vo mt Cc Hng.
Cc Hng nhn vai:
-Ai chng bit a ny l a C!
Thiu c nn cܩi:
-Cc Hng ni sai ri! y khng phi l a C!
Cc Hng nh rt t trn cung trng xung. N ngn ngܩi ra mt hi ri Ƕt nhin tr ging:
-Anh ng c gt ti! Ci a khi ny l a A th a ny ng nhin l a C ch cn g na!
Thiu nh nhng:
- a ny l a B!
- Tri t, a g m lm th! - Cc Hng trn mt - Vy a C u?
- a C gn c nh bn trong my, lm sao thy ܮc! - Ri Thiu mm cܩi hi - Ln ny l bn khng bit tht hay gi b Nj tru ti?
Cc Hng nh cܩi h h:
- Ni chung l ln no cng khng bit tht ht! Ti c hc vi tnh ngy no u m gi b vi chng gi b!
Mc d on ra t trܧc nhng ljn khi nghe chnh Cc Hng m ming th nhn, Thiu vn khng khi ng ngng:
- Bn cha hc qua vi tnh sao li xin v y lm?
Cc Hng ht u v pha Xuyn v Thc:
- Ti di theo hai a ny! Ti ti i u cng "trn b" ba a m!
Thiu nhn theo nh mt ca Cc Hng, ging phn vn:
- Nh vy chc Thc bit s dng my vi tnh?
Cc Hng tc lܫi:
- N cng nh ti! Mt ǥc!
- M i! - Thiu ku kh - Tht ti cha thy ai liu lnh nh hai bn!
Cc Hng nhon ming cܩi duyn:
- Anh yn tm i! Con Xuyn gii vi tnh lm! N s ch cho ti v con Thc
Thiu khng ni g. Anh th ra mt hi di thܩn thܮt v kh lc u, o no i v ch ngi. Anh khng bit ri y ci c s vi tnh ca anh s lm n nh th no vi nhng c nhn vin nh Thc v Cc Hng. V nu Vn bit chuyn, khng bit s phn ca cc c s ܮc nh ot ra sao. Cng ngh Thiu cng cm thy lo gim cho cc c gi v anh hi hp a mt nhn sang Xuyn, hy vng vi tay ngh cao ca mnh, Xuyn s sc gip cc bn nhanh chng lm quen vi cng vic mi. V anh cng khng r ti sao anh li lo lng cho nhng ngܩi bn mi ljn nh vy.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 3