Chu*o*ng 12: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Bui Chiu Windows


Cc Hng "hy vng" bao nhiu th ngܩi n ng tn Bng bo tui hoa cng tht vng by nhiu.
 Theo ng nh giao hn gia cc c gi v ng th hm nay l ngy t sp ch trao bn nh ca t bo sp ti cho ng. Nhng thi gian qua, do Cc Hng mi sa vo ci tr chi games, Xuyn v Thc sa li hng xu nn khi ng l d ljn th Xuyn nh nhe rng cܩi tr.
 - Khng kp ch i!
 - Ci g khng kp? - Ngܩi n ng cha hiu.
 Xuyn gi u:
 - Ti ny cha ra bn nh kp!
 Ngܩi n ng trn mt:
 - Cc c hn ba nay m?
 - Th hn ba nay! Nhng ti ny bn qu! - Ri nhn v pha Cc Hng, Xuyn nheo nheo mt - Nht l con Cc Hng kia ka! N bn ti my ti mt!
 - Ch, kiu ny th kt ti ti qu! - Ngܩi n ng xoa xoa ci u hi, v kh ngh.
 Cc Hng vt ming:
 - Ch ng lo! Chng mt, hai ngy na ti ny s c bn nh cho ch!
 Ngܩi n ng nhu my:
 - Nhng mt hay hai ngy? Ti phi bit ch xc ngy no Nj sp xp quay li ch!
 Cc Hng quay sang Xuyn:
 - Chng no xong my?
 - Tao cng chng bit!
 Xuyn h ging th thm. Ri n nhn ngܩi n ng trܧc mt, cܩi cu ti:
 - Ch khi cn quay li chi cho mt! Lc no in nh xong, ti ny s em thng ljn ta son cho ch!
 - Vy cng ܮc! - Ngܩi n ng gt u - Nu khng gp ti th cc c a cho c Lan!
 Ni xong, ngܩi n ng dm quay i th Cc Hng gi git:
 - Khoan ch i!
 - G vy c Cc Hng? - Ngܩi n ng nhܧn mt:
 Cc Hng cܩi toe:
 - Sao ch mau qun qu vy?
 Ngܩi n ng l v bi ri:
 - Qun chuyn g c?
 - Th chuyn con thc nh ch !
 - C Thc nh h?
 Ngܩi n ng va hi va a mt nhn Thc khin Thc mt chi lia:
 - Ch ng c nghe li con Cc Hng! N xo !
 Nhng ngܩi n ng nh ra. ng gt g:
 - , v nh th Tc My phi khng?
 - Th "v" ch cn "v" no na? - Cc Hng nhn mt - Sao, ch gp ng cha?
 - Cha! - Ngܩi n ng lng tng.
 Cc Hng tr mt:
 - Lm g m ljn ba nay ch cng cha gp ng? B ng i hp cng tc vin g g min Trung cha v h?
 - ng v ri! - Ngܩi n ng xui x - Nhng v xong, ng li i... min Ty!
 - Ch ni sao kh tin qu! - Xuyn ny gi im lng, bng Ƕt ngt hng ging - ng l nh th ch c phi ti x xe u m chy lung tung vy?
 - Th ng l nh th. Nhng ngoi ra, ng cn l ngܩi ph trch mng lܧi cng tc vin ca t bo. Khi no rnh, ng mi ngi lm th. Cn bnh thܩng, ng i sut!
 Li gii thch ca ngܩi n ng khin cc c gi ht ܩng bt b. Xuyn kht kht mi:
 - Nhng chng l trܧc khi ng i min Ty, ch khng gp ng?
 Ngܩi n ng chp mt:
 - ng v bui ti, sng hm sau li i ngay, lm sao ti gp ܮc!
 Cc Hng th di:
 - Tht kh thn con Thc! Ln ny ng i min Ty v, ch nh bt ng tri li dn ljn cho ti ny nghen!
 - Cc c c yn ch! - Ngܩi n ng gt u - Ln ny v, chc ng chng i u na u !
 Cu ni ca ngܩi n ng u hi gieo vo lng Thc mt tia hy vng. nh, rt cuc ri anh cng s v! Chng l anh c i hoi quay nm sut thng! Anh phi v Nj gp Thc, Nj gp ngܩi con gi tn Th. Anh tng Nj tng dܧi bi th hm no.
 Thc cn nh nh in nhng ln nhn gi ca anh:
 Xin ng bun em nh
 Ma xun xanh qua ri
 Xin em ng ta ca
 L vng no khng ri...
 Khng, nu anh tr v th ma xun xanh hn s tr v theo. Thc s chng cn ta ca ngm l vng m bng khung m tܪng. Anh cng ng s "gp nhau lm chi vi, Nj mai ngܩi xa ti". My vi tnh "bi" ri: "Thc + Tc My: Trn ǩi bn nhau". Con Cc Hng bo "my bi trng chc", l no anh li khng tin?
 Thc mi ǡm chm trong m mng suy t. Trong gic m p ca n, cuc gp g gia n v nh th mi tc bnh bng, i mt tinh anh v ming cܩi duyn dng c tn l Tc my kia din ra tht nn th v cm Ƕng. Anh dt tay n qua ngn ni c, ngt nhng a hoa di trn ܩng du dng ci ln tc n v ht cho n nghe nhng bn tnh ca bt t bng mt ging trong tro nh ting sui reo...
 - ri! qu ri, c nng!
 Ci ging anh ca Xuyn vang ln bn tai Thc lm ci ging "trong tro nh ting sui reo" kia hong hn tt ngm.
 Thc gic mnh ng ngc hi:
 - Chuyn g vy?
 Xuyn nghim mt:
 - Chuyn my ch chuyn g! Lm vic khng lo lm, m m mng!
 Thc lun cung:
 - M mng g u!
 - M mng ljn anh chng Tc My ca my ch m mng g! B my tܪng tao khng džc ܮc nhng ngh trong u my h?
 - Thi i, ng c dc! - Thc phn ng mt cch yu t.
 Thy vy, Xuyn cng tru gi:
 - Ch khng phi my ang ch anh chng Min Ty v Nj r anh ta i chi Vng Tu h.
 Trܧc kiu tn cng t ca Xuyn, Thc chng bit chng ǫ nh th no. May thay, Cc Hng kp thi ln ting "cu b":
 - Con Xuyn ch gii ti suy bng ta ra bng ngܩi. Tao cam oan l con Thc khng h c ngh !
 - Sao my bit ? - Xuyn nheo mt.
 Cc Hng thn nhin:
 - Sao li khng bit? Con Thc khng h mun r ng Tc My i Vng Tu! N ch mun... r i Lt thi!
 Ni xong, Cc Hng nhe rng cܩi h h. Nhng mi cܩi ܮc mt, hai ting, n bng ku ln "oai oi" v trng mt nhn Thc:
 - Khng chi tr ngt ngo vo nghen my!
 - Ai bo ni by chi!
 - By g! B tao ni khng ng h?
 Thc nghinh mt:
 - Khng ng!
- ܮc ri! - Cc Hng gi gc u - t hm na ng Tc My v ti, xem th ai "ni by" cho bit!
 Nhng nh th Tc My "i min Ty" cha kp v th Thc bt ng gp anh.
 Hm , theo nh li ha vi ngܩi n ng u hi, Cc Hng v Thc lc cc ch nhau em bn nh ljn ta son bo Tui Hoa Nj giao cho ng ta.
 Thot u Xuyn nh i cng nhng ljn pht cht n li m ra lܫng l:
 - Thi, ti my i i! Tao nh!
 Cc Hng ngc nhin:
 - Sao t dng thay ǰi kin k cc vy?
 Xuyn th di:
 - Tao phi nh lm nt mt s vic! Cn hai, ba ba na ti mnh ngh y ri, nu sng nay ko nhau i ht th ly ai nhp c ng d liu cn tn džng kia!
 Cc Hng "x" mt ting:
 - My nh mt mnh Nj len ln nhp d liu vo file "Letters" ca my th c!
 - Ni by ni b tao cc cho mt ci by gi!
 Xuyn va ni va vung tay da khin Cc Hng vi v li v pha ca phng.
 - Ni vi ch Bng l chng no ng Tc My min Ty v, tao s gh thm ta son nhn tin bit mt nh th ca con Thc lun th!
 Ra ti ca, Cc Hng cn nghe Xuyn ranh mnh dn vi theo.
 111
 Ta son bo Tui Hoa nm trn mt con ܩng tp np xe c. Cng vo bng st m toang, bn trong l nh ngܩi.
 Thc v Cc Hng ng ngp ngng trܧc cng, hi hp nhn vo.
 - Sao my? - Thc kh nu o bn.
 - Vo i ch sao!
 Thc lic ng h ni tay:
 - Hm trܧc ch Bng dn ti mnh c ljn th ljn lc chn gi kia m! By gi mi c tm rܫi h!
 - ng c dn vy h?
 - , lc ra v, ch y dn i dn li l ng gh trܧc chn gi!
 - C vo i! Ti mnh ti sm cn na ting ch my! Bit u ng ang ngi Ǯi mnh trong !
 Cc Hng va ni va hin ngang dt xe vo trong sn.
 Nhng ljn khi pht hin nhng ngܩi ngi trong cn-tin cnh ang chm ch nhn mnh, n bng m ra lng tng, phi bt chng xe ljn ba, bn ln mi ng ܮc xe ln.
  trng tnh, Cc Hng c khng nhn ai. N mm mi bܧc thng qua ca. Thc rt r lo o theo sau.
 Cc Hng tin li ch ngܩi thanh nin ang ngi cm ci bc mt chng th ngn ngang trn chic bn k , l nh gi:
 - Anh i!
 Ngܩi thanh nin ngܧc ln, t m nhn hai c gi qua trng knh trng:
 - Cc c cn g ?
 Cc Hng lim mi:
 - Ti ti mun gp ch Bng!
 - Ch Bng no? - Anh thanh nin ng ngc hi li.
 Cu hi ca k i din lm Cc Hng chng hng:
 - Ch Bng tc l ci ch lm y y m!
 Anh thanh nin nhu my:
 - - y u c ai tn Bng !
 Ri anh bn khon nhn Cc Hng:
 - Ngܩi hnh dng nh th no?
 Cc Hng p ng:
 - Ch c ci u... ci u...
 Ni ti , t dng n bng ngc ng khin anh thanh nin ph cܩi:
 - Ai m chng c ci u! Ngܩi nh vy th y c ljn hng ng!
 Cu chng gho ca anh thanh nin lm Cc Hng mt. N mm mi:
 - Nhng ch y c ci u... hi!
 - Ci u hi ? - Anh thanh nin bt ku kh - Nh vy ngܩi m cc c nh tm chnh l nh th Tc My ri!
 - Khng phi! - Cc Hng vi vng nh chnh - Ti ti mun gp ch Bng ka!
 - Ch Bng ca cc c chnh l nh th Tc My y! Bng l tn cng cm ca ng, ti nh ra ri!
 Nhng g anh thanh nin va tit l khin Thc v Cc Hng sng st.
 Thc ngp ngng:
 - Nh th Tc My i cng tc min Ty cha v kia m?
 Anh thanh nin trn mt:
 - Min ty no? - y chng c ai i cng tc min Ty c!
 Cc Hng bng thy cht d. Nh sc ngh ra chuyn g, n hp tp hi:
 - Th trܧc y c ai i cng tc min Trung khng?
 - Khng! - Anh thanh nin lc u - Ti ti i min Trung Nj lm g?
 Cu hi li ca anh thanh nin ri tm vo im lng. C hai c gi lc ny ang bng hong ng ngn nhn nhau. Trܧc s tit l v tnh ca ngܩi thanh nin. Thc tܪng nh mnh va bܧc ht xung mt h thm. Hnh nh th mng v nh th Tc My m n tng chm cht v vi trong tr tܪng tܮng bng Ƕt ngt v tan nh bong bng x phng. Khng cn l chng hong t c mi tc bng bnh, ming cܩi tnh t v i mt sng nh hai v sao na, nh th Tc My by gi hin nguyn hnh l mt ngܩi n ng u hi chuyn chy vic in n giy m cho t bo.
 Thc c cm gic mnh nh mt ngܩi b phn bi. Ni tht vng khin n bn thn nh k mng du.
 Cc Hng ǫ hn. Sau mt thong sng s. N kp thi trn tnh, quay sang anh thanh nin:
 - Th nh th Tc My c y khng h anh?
 - ng cha ti.
 Cc Hng lim mi:
 - Vy anh cho ti ti gp c Lan cng ܮc!
 Anh thanh nin li lc u:
 - C Lan cng cha v!
 Ri thy hai c gi bi ri nhn nhau, anh ch tay v pha b gh nm k st tܩng dng Nj tip khch, nim n ni thm:
 - Cc c c ngi y Ǯi! Cn khng th c th ra cn-tin ngi ung nܧc! Khong na ting na th no h cng ti!
 - Thi, Nj ti ny ra cn tin!
 Ni xong, Cc Hng ko tay Thc ro bܧc ra ngoi.
 Cc Hng chn mt chic bn nh nm khut sau chu da king Nj khng ai nhn thy mnh. Khi n v Thc va bܧc vo cn tin, nhng ngܩi khc ngi t m a mt nhn nhng ch mt chc sau h li chm u vo tr chuyn khin n v Thc th pho.
 Cc Hng ku hai ly chanh.
 Khi c ch qun bng ra, n va khoy ܩng va nhn Thc, pha tr:
 - Ung i my! Ung i Nj thy ǩi lun lun l mt b phim nhiu tp vi nhng pha hi hp, gay cn, ly k, mn nh rng, m thanh tuyt ho...
 Thc Nhn mt:
 - Tao khng thch gin nghen!
 - Tao cng u c thch gin! - Cc Hng nhn vai - Chnh nh th Tc My ca my mi l ngܩi thch gin!
Nghe nhc ljn nh th Tc My, Thc lp tc sa sm mt:
 - Tao khng mun nghe ljn tn ca ng na!
 Cc Hng lic Thc, tnh m ming tru tip nhng thy v ru ru ca bn, n bn h ging an i:
 - Gin vy thi ch theo tao, my nn delete ba chuyn i! Bun lm chi cho mau gi!
 Va ni Cc Hng va lng l quan st Thc, thy bn mnh vn chng bun nhc nhch, v nh chng nghe thy g. Bit li khuyn ca mnh va ri khng "p-ph". Cc Hng tm cch khc, N nhn ln trn nh:
 - Thc ra... c tc hay khng c tc, iu u c quan trng!
 Bung mt cu lng l, khng thy Thc phn ng g, Cc Hng tc lܫi, tip:
 - Nhng bc v nhn nh Dostoevsky hay Picasso u c cng... nhn nhi vy!
 Ri thy mt Thc kh chp, Cc Hng phn khi h n quyt nh:
 - Vy m c nhn loi NJu yu mn, knh trng h!
 Ti y, Thc khng th kin nhn hn ܮc na. N nhn Cc Hng bng nh mt cnh gic:
 - my mun ni g vy?
 - tao h? - Cc Hng gi gy - tao mun ni l gi tr ca con ngܩi nm tm hn v ti nng ch khng phi ... tc tai! Nh nh th Tc My chng hn, gi tr ca ng nm ci tm hn vit ra nhng vn th y cm xc kia ch khng phi ngoi hnh ca ng. Chnh tri tim ca ng quan trng hn ci u, cng quan trng hn ci... mc trn u ng!
 Trܧc nhng phn tch hng hn ca Cc Hng, thc chng t v g phn i. N ch ngi lng l cn mi.
 Thy vy, Cc Hng ho hng "ch o":
 - Do chng c l do g Nj my phi tht vng v ng, nht l mt khi s phn ca my v ng ܮc sp ǥt "trn ǩi bn nhau"!
 Cc Hng ba hoa cha dt cu git bn mnh ngܩi khi nghe mt ngܩi trong cn-tin ln ting gi:
 - Nh th Tc My! Vo lm mt ly c ph i!
 Cc Hng v Thc ing ngܩi trong ra, thy nh th Tc my ang chy xe vo trong sn.
 Sau khi li hi dng xe, ng lng thng bܧc vo cn-tin.
 Hai c gi khng hn m cng xch gh st nhau, c giu mnh Ǣng sau cy da king.
 Khng hiu sao ngay lc c Thc ln Cc Hng khng ai c nh tin ra gp nh th Tc My Nj giao bn nh. C th s khm ph bt ng va ri khin hai c s phi lng tng khi chng mt ra gia m ng l lm ang ngi y trong cn-tin. Nh th Tc My d nhin khng pht hin ra Thc v Cc Hng.
 ng bܧc vo qun, thn nhin ngi xung gh v gi mt ly c ph .
 - Sao ti tr vy? - Ngܩi bn hi.
 Nh th Tc My chp ming;
 - Phi a thng con ln ti h bi K ng. Ri phi ch con em n i hc n Nh Vn Ha Thiu Nhi.
 - Ch b x u?
 Nh th Tc My th di:
 - B i tp th dc thm m!
 ng i u trong phong tro "nui v gii dy con ngoan" nh vy l nht ri ch cn ai hn na!
 Ngܩi bn hng ging tru. Sau anh ta cn tip tc giu ct thm mt vi cu na nhng Thc chng nghe thy g.
 Lc ny nghe Cc Hng thuyt phc, n thy hi xiu xiu. nh, con ngܩi quan trng tm hn ch u phi din mo. Nh th Tc My ch c mi ti... hi u ch ng ch trc tui ba mi, u gi lm. Hn na, ng dnh cho Thc bit bao tnh yu mn qua bi th do n. V nht l ng khng th sng thiu Thc, nh my vi tnh ... bi! Vy v c g m mt c gi lng mn nh Thc li gh lnh vi nh th ca mnh ch v bt hiu ca ng khng ging vi con ngܩi?
 Nhng ngh ti sng va nhen nhm tr li trong u Thc, cha kp lo ln vi tt ngm trܧc mu i thoi ph phng vng li t chic bn k ngay pha bn kia cy da king.
 Thc nhm mt v a tay bt hai tai li nh mun trch s ch giu ca s phn.
 Trong t th , Thc khng bit nh th Tc My b i, cng khng bit Cc Hng kh khng ng dy v ln vo ta son giao bn nh mt mnh Nj trnh cho bn nhng giy kh x.
 - Xong ri! Thi, ti mnh quit!
 n khi Cc Hng quay tr li v th di gi Thc, n mi kh ca mnh ng dy ln thn i theo, lng khng r thc ra mnh ang ri khi chn ny hay ang tng bܧc ri khi gic m thiu n ca mt thi mi ln.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 13