Chu*o*ng 11: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Bui Chiu Windows


Khi mt chng trai v mt c gi Nj nhau v bt u c nhng quan h "trn mc tnh bn", khng hiu sao h li c khuynh hܧng giu gim, che y mi quan h x ra chng c g sai tri ny. C th v h ngܮng. Cng c th h mun bo v chic mm tnh cm non t ca mnh trnh xa nhng bo tp ph phng ca d lun.
 D vy, trong su xa, nhng tri tim chn thnh bao gi cng mun nhanh chng cng khai ha nhng cm xc ngy cng mnh m ca mnh. Xt cho cng, l mt nghch l ng yu.
 Xuyn khng phi l mt ngoi l. T xa ljn nay, n cha bao gi Nj bn con trai vo mt. Trong quan h vi bn trai, n thch a gin hn l ngh ljn nhng chuyn nghim tc. V mt ny, so vi Cc Hng, n xng ng vi bit hiu "c gi h PAL" hn.
 Vy m khng hiu sao khi gp Thiu, Xuyn bng cm thy mnh khng cn l mnh na. Dܩng nh khi i din vi mt chng trai ng ngo, ci cht ng ngo trong Xuyn li bng ln nh mt phn ng t nhin. Cn khi tip xc vi mt chng trai hin lnh, rt r nh Thiu, trong Xuyn li ny sinh cm gic mun ch che, gip Ǫ. Tt nhin ch l "cm gic" thi, bi trong thc t cng vic hng ngy, ch c Thiu gip ǫ n, cn n u c gip ܮc g cho anh. N ch nh v v lm phin anh thm thi!
 T khi pht gic ra mnh c mt tnh cm ǥc bit vi Thiu, Xuyn va mun giu Thc v Cc Hng li va mun th l tm s vi hai a bn ca mnh. Tht ra, Xuyn khng s Cc Hng tru chc nhng khng hiu c mt sc mnh b n no ngn n li. nhiu ln, vo nhng gi ngh tra trong cn phng nh pha sau hoc nhng lc c ba thong th rong rui trn ܩng v, Xuyn nh chia s ni lng vi hai bn nhng ri rt cuc n ngm tm.
 Va che giu vi kh s v s che giu , trong rt nhiu ngy Xuyn loay hoay tm cch thot ra khi tnh hung tr tru ny nhng bt lc.
 Chnh tr "a dai" va ri ca Thc v Cc Hng v tnh gip Xuyn thot khi tnh cnh tin thoi lܫng nan.
 T khi "hm th mt" b pht hin v Thiu b hai bn mnh cho vo xic trܧc cng 5B V Vn Tn, Xuyn t dng cm thy lng mnh nh nhm hn. N i ng thi rn ra rn rn. N nhn thi lm lt, lo lin. Thm ch by gi n a gin hoc i xem phim, xem kch vi Thiu cng chng ai chng gho. Ngܩi ta ch t m trܧc mt cnh ca ng kn, ch mt khi ca m toang, chng ai bun tc mch dm d na.
 Nhng nh vy khng c ngha l Xuyn sn sng Nj cho Thc v Cc Hng tip tc "thܪng thc" nhng li trao ǰi, nhn gi thm kn gia Thiu v n.
 N khu Thiu:
 - Gi sao anh?
 - Sao ci g?
 - Ci file "Letters" ?
 Thiu vn cha hiu:
 - Ci file "Letters" sao ?
 S chm chp ca Thiu lm Xuyn bc mnh. N nhn mt:
 - Ch chng l Nj nh c?
 - !
 Thiu cht hiu ra. Anh bt cܩi:
 - Xuyn s Thc v Cc Hng tip tc džc ln ch g ?
 - Ch cn g na ! - Xuyn nhn vai - Hai con qu nh con bm l bm dai nh a!
 - Khng sao u - Thiu im nhin - Ti s c cch!
 Xuyn vn cha yn tm:
 - Cch g ?
 Thiu hng ging:
 - Trong Norton Utilities c mt lnh gi l lnh diskreet! Lnh ny s gip m ha tp tin! Ch nhng ai bit mt m mi m tp tin ra ܮc!
 - Th ra vy!
 Xuyn th pho. Nhng ri n bng thc mc:
 - Anh c bit mt m khng ?
 Thiu cܩi:
 - Mt m l do mnh t ǥt ra ch u! V ch c ti v Xuyn bit mt m m thi !
 Ti y th Xuyn khng hi na. N Nj mt cho Thiu "by binh b trn".
 Qu nhin, khi tp tin "Letters" ܮc m ha, Thc v Cc Hng nh chu cht, khng c cch no džc trm ܮc na.
 - Con qu ny! - Mt hm, Cc Hng hi - My lm sao m do ny file "Letters" ca my ng kn bng vy ?
 Xuyn cܩi cܩi:
 - bo l "hm th mt" m li! Nu Nj cho my v con Thc džc ly džc Nj th cn g l ch ring t na!
 Thy Xuyn khng ni, Cc Hng cng khng bun d hi na. V li lc ny n ang bun nn chng cn tm tr u Nj ch mi vo chuyn thin h.
 Ch l sng nay n va b Vn ry. Quanh i qun li cng v ti chi games.
 Chi hoi hai tr xp bi v g mn c sn trong windows, Cc Hng m chn. Cch y ba hm, n ti cc ca hng dch v vi tnh chp v mt l mt lc nhng tr chi mi, no l ua xe, xp gch, cu cng cha, no l mo bt chut, rp hnh, nh c ca-r... thi th khng thiu th g!
 B cc tr chi vo a C xong. Cc Hng cht chm lun trong . N chi m mn ljn mc bao nhiu bi v Thiu phn cho n, n NJu n ht cho Xuyn v Thc. Bui tra ti gi i n cm, n c dn l ngi trn gh. Xuyn v Thc phi li mi, n mi chu tic r ng ln.
 S sa ca Cc Hng tt nhin khng qua khi mt Vn v Thiu. Nhng Thiu vn rt r, li c n, ch bit tc lܫi than thm.
 Vn cng rn hn, li l ngܩi giu nguyn tc nhng trܧc mt c gi bܧng bnh v a gin di nh Cc Hng, anh cng c t kim ch. Anh rt s nhn thy cnh Cc Hng dm chn bnh bch, nܧc mt mi tm lem v ng ng xch ti i thng ra ca trܧc nhng nh mt t m ca nhn vin v khch hng ang ngi y trong cng ty.
 Nhng Vn ch nhn ܮc hai ngy. n ngy th ba, thy Cc Hng vn cha h c nh g chia tay vi nhng tr chi hp dn kia Nj quay li vi cng vic, anh bܧc ljn sau lng n, c gi ging tht nh nhng:
 - Cc Hng chi hoi vy m cha chn sao?
 - Cha
 Cc Hng p gn ln, khng hiu tht th hay khiu khch.
 Vn c t ra im tnh:
 - Nhng tr chi ny qu l hp dn tht, nhng nu Cc Hng sp xp th gi Nj chi vo bui tra th hay hn!
 Ging vn du dng, li l mm mng nhng ph phn th qu r.
 Cc Hng tt my nh "tch" mt ting ri khoanh tay gc mt xung bn, khng Ƕng y.
 Thy vy, Vn kh bung ting th di v lng l quay li bn lm vic. Sut t lc cho ljn gn tra, anh khng nhn v pha Cc Hng nhng anh bit c gin anh gh lm. C c nm im nh th cht ri.
 Vn khng hiu ti sao Cc Hng li phn ng vi anh gay gt nh th, khng phi bao gi m c trܧc y cng vy. Chnh v thi hn mt ca c m anh phi thay ǰi cung cch x s ca mnh. Anh l mu ngܩi n ni bc trc, thng thn, i khi chm chc nhng khng bao gi vng vo. Bao gi anh cng thch li din t trc tip. Vy m vi Cc Hng, anh phi thn trng cn nhc tng li sao cho tht kho lo. Anh phi kh s tm cch ni xa ni gn sao cho c vn hiu anh m khng cm thy b xc phm.
 Vy m cng chng n thua g! Vn bun b chp ming v khi khng cn chu ܮc ci cnh Cc Hng nm n v bn cnh, anh xp h s giy ti li v b ra khi phng.
 i Vn khut sau cnh ca, Xuyn th tay p ln vai Cc Hng:
 - Thi, ngi dy i!
 Cc Hng vn khng nhc nhch.
 Xuyn li p p
 - Dy i! "Khn gi" ca my i ri! Cn "nm" na cng chng ai xem u!
 Cc Hng ngng mt ln, ging hm h:
 - Hn i lc no vy?
 - Mi i! - ang ni, Xuyn bng nheo mt - Ch, dm gi "ngܩi yu" l "hn" h!
 - Ngܩi yu ci kh mc! - Cc vn cha ngui m c - Thng cha i lm cng an coi b hp hn l lm vi tnh!
 - ng nng li, my! - Xuyn bnh Vn.
 Cc Hng h mi:
 - Tao thm vo nng li! Tao ch ni s tht thi!
 Xuyn cܩi:
 - S tht u phi vy! Tao ch bit c mt s tht thi!
 - S tht g ?
 Xuyn nhy mt:
 - l my bin "yu thng" thnh "th hn"! Ci ny trong in nh ngܩi ta gi l... "Tnh th rc nng"!
 Thy xuyn tru mnh, Cc Hng ngoc ming nh phi kch nhng bng nghe cay cay ni sng mi, n lin im bt v gc mt xung bn.
 Phi chng Xuyn ni ng? Cc Hng thn th t hi. Phi chng mnh khng chu ǿng ni bt c mt li gp no ca Vn khng phi v bn thn nhng li gp m chnh v thi Ƕ xa cch ca anh i vi mnh? Ch nu khng ti sao mnh li gin anh ljn th, trong khi tht ra anh c lm g qu qut ng cho mnh phi gin u?
 Sau mt hi loay hoay ngh ngi, ni hn gin trong lng Cc Hng ngui ngoai dn.
 N ngi thng dy v cܩi va qut nܧc mt:
 - Tht tc cht i ܮc!
 Xuyu lu lnh:
 - ng tc! Tc mau gi!
 - Gi k tao!
 Cc Hng vng vng. Ri n cha tay v pha xuyn:
 - Xp bn tho ca tao u?
 Xuyn y xp giy v pha bn, mt nheo nheo:
 - , chu lm vic ri hn! Vy m dm bo l gin anh Vn!
 Cc Hng "h" mt ting:
 - Gin th gin m... lm vic th lm vic ch! Sc my tao chu b qua "mi th" ny!
 Ming tuy ni vy nhng khi lic v pha bn lm vic ca Vn, khng thy anh ngi , lng Cc Hng bng cm thy nao nao.
Nhng Cc Hng ch ch th vi cng vic ܮc chng mt tun. Nhng ngy sau , n li tip tc dn ht thi gian v tm tr vo nhng tr chi mi.
 Ln ny, Cc Hng khng mng ljn nhng tr chi games na. Khng bit n kim ܮc u nhng trng chnh v bi ton, m li bi v tnh duyn. Th l n sut ngy chi u vo my, nh nh g g.
 Khc vi ln trܧc, tr bi ton mi l ny ca Cc Hng ܮc xuyn v Thc hܪng ng nhit lit.
 Xuyn h hng:
 - Tr ny chi sao?
 - G tn ngܩi mnh yu vo my!
 - Ri sao na?
 - My s cho bit ngܩi ang ngh g v mnh!
 - Hay y! - Xuyn khoi ch - Vy my g gim tao i!
 Cc Hng gi b ng ngc:
 - G tn g?
 Xuyn nhn nh:
 - Thi ng gi v!
 Cc Hng gi u:
 - Tn Vn h ?
 Xuyn nhn vai:
 - Vn l ca my ch u phi l ca tao!
 - Nhng m tao khng th g gim my ܮc! - Cc Hng tc lܫi.
 - Sao vy?
 Cc Hng chp mt:
 - Ai yu ny g! G gim mt linh!
 - Vy th Nj tao!
 Ni xong, Xuyn chm ngܩi qua g vo mn hnh ch "Thiu".
 Xuyn g xong, thy mn hnh vn tr tr, lin ngonh nhn Cc Hng:
 - Xo h my?
 - Con ngc ny! - Cc Hng kht mi - ng l my yu qu ha... n! Cn phm enter na chi!
 Sc nh ra, Xuyt tot ming cܩi v th tay nhn phm enter.
 Ngay lp tc, mt hng ch hin ra trn mn hnh.
 C ba c gi vi vng chu u džc:
 "Thiu: anh ta ngh ljn bn mi ni mi lc".
 Thc tc lܫi, ht h:
 - Thch hn!
 Cc Hng a tay v v trn:
 - Ch "mi ni mi lc" sao nghe ging chng trnh qung co trn ti-vi qu my!
 - Thi i! - Xuyn nghinh mt - ng c nghen t vi hnh phc ca ngܩi khc! Tt nht my nn tm hiu xem hong t ca my c ang ngh iu g tt lnh v my hay khng!
 Khng Ǯi nhc ljn ln th hai, Cc Hng lt t g tn Vn vo my. Ri va nhn phm enter, n va hi hp dn mt vo mn hnh.
 "Vn: mt tnh yu thm lng dnh cho bn".
 Dng ch va xut hin khin Cc Hng mun ht ln. Mt ni hn hoan v b lan khp ngܩi n lm n mun chong ngp. Cc Hng c cm gic mnh ang tri i, tri i trn mt dng sng m i, mt m v y xc cm.
 Ting xuyn nh t xa vng li:
 - Th l k t gi pht ny my c th bin "th hn" tr li thnh "yu thng" ܮc ri y!
 Cc Hng nghe thy ting ni ca Xuyn nhng khng p li ܮc. N vn ang cn b dng sng k diu cun i.
 Ting Xuyn li vang ln:
 - Mt k n, Thc! "Tnh yu thm lng" lm n xu lun ri! By gi ti lܮt my!
 - Tao sao? - Ting Thc ht hong.
 - Th my g tn ngܩi yu ca my vo my!
 Thc bi ri:
 - Tao lm g... c ngܩi yu!
 Xuyn h ging:
 - Ch nh th Tc My my b u?
 - Tri t! - Thc ku ln - Tao u c lin quan g vi ng!
 Xuyn vn khng tha:
 - ng bo my gp nhau lm chi vi, Nj ljn ma thu ri hay t tnh m my bo l khng lin quan h?
 - Kh gh ! - Thc xu mt - My li i nghe li tn huu tn vܮn ca con Cc Hng ri!
 - Nu my nht nh ph nhn th thi! - Thy Thc c v chun b gi tr "mt ܧt", Xuyn vi vng du ging - Nhng nu my c g i tn ng vo my th cng u c cht ai!
 Thc giy ny:
 - Thi, thi, tao khng g u!
 - My khng g th tao g ln u my ! - Ting Cc Hng Ƕt ngt vang ln.
 Sau mt hi "m man", Cc Hng t t "tnh" li. Nt Thc mt cu xong, n chm ri tip:
 - u cn phi yu mi g! My g tn Tc My ct th xem ng ang ngh g v my thi! Hiu cha, ngc!
 Thy Cc Hng ni vy, Thc hi yn d. V li Cc Hng qut tho gh qu, n cng n.
 Thc lin th tay ln bn phm g lc cc my ci.
 Trong chp mt, mt dng ch xut hin:
 "Tc My: anh ta t bit khng th sng thiu bn".
 Cc Hng pht v lng Thc mt ci "bp":
 - Thy cha! Tao bo nh th Tc My c tnh vi my m my c ci!
 Thc bn ln:
 - My bi chc g ng!
 - Sao li khng ng? - Cc Hng trng mt - My khng thy n bi cho tao vi con Xuyn trng chc hay sao!
 Thc khng bit Cc Hng cn c vo u m dm khng nh my bi "trng chc". Thiu c ngh v Xuyn "mi ni mi chn" hay khng, ngay c Xuyn cng khng th kim tra ܮc, hung g k ngoi cuc nh Cc Hng. V Vn ca n c thc ang dnh cho n "mt tnh yu thm lng" hay khng th ch c tri mi bit ch n lm sao bit ܮc! Vy m n dm bo l my bi "trng chc", con nh xo gh!
 Nhng Thc ch ngh ngm trong bng, ch khng ni ra. D sao Thc cng cm thy vui vui khi my tit l nh th Tc My khng th sng thiu n. Tt nhin Thc khng di g tin vo nhng li l v bng c . Nh th Tc My cha bao gi gp n, v vy chng c l g khng th sng thiu n ܮc.
 Tuy nhin li tin tri ca my vn khin Thc ln thn ngh ngi. V hng bit ang tܪng tܮng iu chi m n bng mt tm tm cܩi.
 Xuyn nhn thy, tru:
 - A, thy ngܩi ta khng th sng thiu mnh, khoi qu cܩi hoi h !
 - Dp my i! My chuyn ni by khng h! - Thc lm b gin di quay mt i Nj giu s bi ri.
 Cc Hng chng quan tm ljn mn chng gho ca Xuyn. N chng tay ln cm, lim dim tn hܪng nim hoa h ln lao ang rn r trong lng. Ngy hm nay, n bit ܮc tnh cm sau kn ca Vn. Anh vn l ngܩi kn o, d ǥt. Anh m thm Nj n lu nay m n u c bit. N c tܪng anh hng h, lnh nht vi n. Cho nn h ra mt t l n gin anh. N cn tm mi cch Nj hnh h anh cho b ght. Tht ti anh gh!
 Cc Hng vui cn v s gia tch cc ca Xuyn v Thc vo tr chi mi ca mnh. Hi n say m chi games Xuyn v Thc ng vai k ngoi cuc. Do , khi Vn ry, ch mnh n lnh .
 By gi th Cc Hng chng ngn na. Bi tnh duyn, ba a cng bi ch u phi ch mnh n.
 M tr bi ton th Cc Hng su tp ܮc v s.
 My ngy sau, n "x" ra mt tr bi khc: tr bi hai ngܩi!
 - Bi hai ngܩi l sao?- Xuyn ri rt hi.
 - L g tn hai ngܩi vo my! - Cc Hng gii thch.
 - Hai ngܩi no?
 - Th hai ngܩi no yu nhau y! Nh my vi Thiu chng hn!
 - Ri sao na? - Xuyn t m.
 - G enter!
 - V duyn! G enter th ni lm g!
 - Sao li khng ni! - Cc Hng h ging - Ln trܧc my c nh g enter u!
 Xuyn st rut:
 - Thi ܮc ri! G enter xong ri sao na?
 - Trn mn hnh s hin ra mt dng ch!
 - Ba nay sao t dng my a lng vng qu! - Xuyn cau c - Ch chng l trn mn hnh hin ra mt dng... sui?
 Cc Hng gi c:
 - Th tao phi ni cho c u c ui!
 - u ui ci con kh mc! - Xuyn bu mi - Dng ch ni g?
 Cc Hng nghim ngh:
 - Dng ch s cho bit duyn s ca hai ngܩi!
 - Gh qu! - Xuyn rt c - Vy my bi xem duyn s ca my trܧc i!
 - Khng ܮc! - Cc Hng lc u - Tin khch hu ch!
 Xuyn tc lܫi:
 - Vy con Thc lm trܧc!
 - Thi i my! - Thc t chi.
 - Khng c "thi" g ht! - Xuyn quc mt - My c chu khng, ni mt ting i! Yes hay No!
 Thc hong hn:
 - Yes... yes...
 Xuyn h mi:
 - Yes th g i! G tn my vi tn ng Tc My!
 Thc rt r th tay ln bn phm nhng ljn pht cht n li quay li nhn hai bn, nhn nh:
 - K qu h! T nhin li g tn tao vi tn ng kia!
 Xuyn sm mt:
 - ng b my ch ng kia no m ng kia!
 Thy Xuyn gm g da nt gh qu. Cc Hng s "gi no t dy", lin chen li:
 - G i i! My c coi nh y l mt tr chi thi!
 Bit khng th no thoi thc trܧc hai "gng km" khng khip ny, hn na nghe Cc Hng ni y ch l tr chi, Thc nh bm bng lm theo li "xi gic" ca hai bn.
 Sau khi Thc g tn n v tn nh th Tc My vo my, trn mn hnh lp tt hin ra dng ch tin on "hu vn" ca hai ngܩi:
"Thc + Tc My: trn ǩi bn nhau".
 Xuyn cܩi h h:
 - Trm nm hnh phc! Xin chc mng!
 Va ni ni va cha tay v pha Thc.
 Thc ht tay Xuyn ra:
 - Dp i my!
 Chuyn chc mng Nj tnh sau - Cc Hng vi vng can thip - By gi ti lܮt con Xuyn!
 Cng nh Thc v Tc My, "duyn s" ca Xuyn v Thiu ܮc d bo cc k tt p:
 "Xuyn + Thiu: tnh cm ngy m su m".
 - Xuyn bu mi:
 - Tܪng g! Chuyn ny tao bit t khuya ri!
 - Xo i my! - Cc Hܧng "x" mt ting.
 - Th xo ch sao! - Xuyn tnh b - Tao ly my m!
 Tuy giu ct nhng Xuyn vn khng giu ܮc nim vui long lanh trong mt mnh. Thc thy iu v n cm thy vui ly vi nim vui ca bn. Trong mt thong, n cht ngh ti nh th Tc My. Cha gp anh bao gi nhng n tin mt ngܩi vit ra ܮc nhng cu th ng nh th phi l mt ngܩi c sc thu ht mnh m. Vi bt hiu p , th mng kia, i mt anh phi rt sng v ming cܩi ca anh d nhin l duyn dng cht ngܩi.
 Tng pht mt, Thc lng l v ra trong tr tܪng tܮng chng thi s ca lng mnh. V khi hnh nh ho hoa phong nh ca nh th Tc my kia r nt dn trong u, Thc bt gic cm thy thi thc mun ܮc gp anh, mun ܮc nhn thy tn mt ngܩi n ng "khng th sng thiu mnh" kia Nj t m tm hiu xem c phi anh vit bi th "Gp nhau lm chi vi" chnh l Nj tng mnh hay khng.
 Ting tru tro ca Xuyn Ƕt ngt vang ln ct t nhng ngh ngi lan man ca Thc:
 - i tri i! y l chng trnh ci lng ch u phi chng tnh bi ton!
 - Ci lng u m ci lng! My ng c xuyn tc! - Cc Hng c n.
 Thc lt t nhn vo mn hnh v khi thy dng ch tin on v chuyn tnh duyn ca Cc Hng, n cng khng khi ph cܩi:
 "Cc Hng + Vn: lc no cng nh chim lin cnh nh cy lin cnh, ch c ci cht mi chia la i la".
 Thy Thc bm ming cܩi, Cc Hng ni khng:
 - A dua vi con Xuyn h my?
 - A dua g u - Thc rt c, c nn cܩi.
 Xuyn bnh Thc:
 - Chuyn tc cܩi th ni cܩi ch khng c "a-dua" hay "da-ua" g y, my ng c mng oan n!
 Cc Hng ngoc ming tnh ci nhng quai hm n bng nhin cng ǩ.
 T lc no Vn lng l ri ch ngi v ang tin gn st ljn ch ba c gi. C l ting la chi tai va ri ca Xuyn lm anh ch .
 Tt my ngay! Tt my ngay! Ngay lc , Cc Hng nghe thy mt ting ku cung qut v cp bch vang ln trong u nhng chn tay n li ǩ ra, khng sao nhc nhch ni.
 C Xuyn ln Thc cng khng kp phn ng.
 Thc quay mt ng l ch khc Nj che giu s bn ln. Xuyn vn nhn trn trn vo mn hnh nhng c gi v mt bt Ƕng, v hn, ra v ta y tuy nhn nhng... chng thy g ht.
 Ch c Cc Hng l kh s nht. Xu h, ngܮng ngng, chng bit trn i u, n ch c cch nhm mt li Nj khi nhn thy dng ch qui c ang nm s s trܧc mt kia, dng ch m ni bit gi y Vn ang ng nhm džc dng sau lng n.
 Thot u, nghe ting ht tong ca Xuyn, Vn lic mt trng sang. Thy cc c gi chm u gin trܧc chic my ca Cc Hng, Vn tܪng cc c ang ty my chi games v nh bܧc li nhc nh.
 No ng mi s li din ra ngoi sc tܪng tܮng ca anh. Vn d cܩi d khc khi nhn thy dng ch trn mn hnh v khng cn phi suy ngh lu, anh hnh dung ngay ra ba c gi ang chi tr g v quan trng hn, ln u tin anh hiu ܮc tm s thm kn ca Cc Hng.
 iu va pht hin khin Vn sng s. Anh khng ngh ci c b bܧng bnh v a hn di li dnh cho anh mt tnh cm ǥt bit nh vy. Trܧc nay, thy c ngy no cng tm cch "lm kh" anh, anh c inh ninh l bn tnh ca c - mt mu ngܩi thch lm mnh lm my v thch ܮc k khc chiu chung. Nhng ljn gi pht ny th Vn mi nhn ra anh khng hiu g v c, hon ton chng hiu g.
 Cc Hng chng bao gi "lm kh" Xuyn, Thc hay Thiu. C ch gy kh khn cho mt mnh anh. l iu biu hin khc thܩng m trܧc nay v v tnh, anh khng h Nj . V ti sao c li hnh Ƕng nh vy th hm nay chnh ci tm nguyn c ang phi by l l trn mn hnh kia ct ngha tt c.
 Vn mm cht mi, c nn mt ting th di. Anh khng bit phi phn ng nh th no trܧc tnh hung ny. Anh khng th la ry cc c gi. y l mt tr chi, nhng li khng phi l mt tr chi. Ni ng ra, y l nhng tm tnh v kht vng nghim tc ܮc din t dܧi hnh thc mt tr chi.
 T dng Vn cm thy bun bun. Anh nhn Cc Hng, nhn mi tc en nhnh chm ngang vai c, mong rng tt c nhng g xy ra ngy hm nay i vi c d sao cng ch l mt tr chi tinh nghch ca tui hc tr, ngha l ngy mai khi ri khi ni y, c s d dng qun ht, nhng hn gin, nhng nim vui v nhng ni bun. Qun c anh lun.
 Vn ng th ra mt hi. Cui cng, anh ni, ging bn thn:
 - Li cn th na !
 Vn ch ni bn ting, khng mt thi Ƕ g r rt ri thn th quay gt b i.
 Cc Hng ngn ng nghe ting chn anh xa dn.
 Ri khng r ngh ngi nhng g m ngy hm sau, Xuyn v Thc thy trn mn hnh Windows ca n ch ton mu xanh ngc v mu cnh sen. Theo din gii ca Cc Hng l mu mu "hy vng".

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 12