Chu*o*ng 10: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Bui Chiu Windows


Khc ܩng V Vn Tn ch sn khu nh ta lc n m sng choang. Trܧc cn nh s 5B, nhng p-phch qung co kch mc treo la lit.
 Mi by gi rܫi ti m bi gi xe bn kia ܩng ng nght ngܩi. Ting thc gic, ting cܩi ni v ting gi nhau i lm huyn no ca mt qung trܩng.
 Thiu va dn xe vo bi va nhn quanh qut. Chng thy Xuyn u, anh lng thng bng ngang ܩng ljn cnh gc cy c th k cng vo, ng Ǯi.
 Thiu khng h hay bit cch khng xa, c hai c gi va nhm nhi nܧc ma va lu lnh quan st nht c nht Ƕng ca anh.
 i mt lt, Thiu thy st rut. Anh t ba iu thuc, vut tc su ln, ǰi chn nm ln v nhn ng h tm ln m Xuyn thy chung vn cha thy xut hin. Bt c c gi no hai u ܩng i ti, anh cng chm ch nhn. Nhn ngܩi ln nhn xe.
 T ny ljn gi, rt nhiu ngܩi hao hao ging Xuyn. V rt nhiu xe hao hao ging xe xuyn. Nhng chng c ai l Xuyn c. Ti Tm gi km mܩi th Thiu thc s qunh quu. Anh s vo tr s khng c gh ngi, thm ch c th s khng vo ܮc nu chng may ngܩi ta cao hng ng cng li.
 Nhng tp khn gi i mun l lܮt ko ngang mt Thiu, va i va cao ging hi thc nhau, cng khin anh nhp nhm nh ang ng trn kin la. Anh khng ngt quay u nhn ngang nhn dc, lo u v bi ri.
 Thc ng Cc Hng :
 - Ti nh qu my!
 - ng ǩi! Ai biu toa rp cng con Xuyn nh la ti mnh!
 Thc vn xuyt xoa:
 - Chc nh lo lng lm!
 Ri thy Cc Hng khng phn ng g, Thc d dt a ra kin:
 - Hay l ti mnh ra i!
 - My mun ra th ra! Tao ngi y! - Cc Hng quc mt.
 Ging iu gay gt ca Cc Hng lm Thc xi mt:
 - Ch my nh ngi ljn bao gi?
 Cc Hng nhn vai:
 - n khi no anh chng chu ht ni nh b v, ti mnh hy xut hin!
 Thc gi c :
 - Nh nh Ǯi ljn khuya th sao?
 - Th mnh Ǯi ljn khuay!
 Ging Cc Hng chc nh inh ng ct. Bit chng thit phc ܮc bn, Thc khng ko ni na. N th di nhn qua ch Thiu ng.
 Quanh gc cy c th, by gi khi m mt. Chc Thiu t gn mt gi thuc! Thc y ny nh bng v li a mt ng Cc Hng:
 - Coi b anh chng mun b v lm ri!
 Cc Hng thn nhin:
 - Th c Ǯi coi sao!
 Thc li nhn v pha gc cy trܧc cng. Khn gi vo gn ht. Ch cn lc c mt vi ngܩi i tr. m ni u iu thuc trn mi Thiu vn lp lo, na kin nhn, na nn nng.
 Thiu li nhn ng h. Cy kim pht ch ti s su. Nh vy l ngha l v kch trong kia bt u ܮc na ting. Nh vy cng c ngha l Xuyn s khng ti nh hn. Mi va ri y, Thiu inh ninh l Xuyn s ti. Nhng ri c mi pht tri qua, ngh lc quan dn d ri b anh.
 Thiu khng hiu v sao Xuyn li hn. C th c ta hng xe dc ܩng hoc bn Ƕt xut mt cng vic quan trng no m khng kp bo cho anh hay. Thi ܮc, ngy mai mnh s hi Xuyn! Thiu thn th nh bng v tc lܫi bܧc xung lng ܩng.
 Nhng anh mi i ܮc hai, ba bܧc nghe c ting gi git pha sau:
 - Anh Thiu!
 Thiu nghe nh c mt lung in chy ngang ngܩi. Anh quay pht li. Khi nhn ra ngܩi gi mnh l Cc Hng v Thc, ngn la hy vng va bng ln trong anh vt tt ngm. Thay vo l ni sng st:
 - Hai bn i u y?
 - Ch cn anh i u y? - Cc Hng khng p , m hi li.
 - Ti i xem kch.
 - Xem kch sao khng i v m li i ra?
 Thiu git tht. Anh c lp lim:
 - Ti ljn tr qu, mua khng ܮc v.
 Cc Hng tinh qui:
 - Ch khng phi anh Ǯi ai h?
 - Ti au c Ǯi ai! - Thiu p ng p, c gi Nj ging khi run ln.
 - Ti nghi lm! - Ging Cc Hng l v bn ct.
 Thiu nut nܧc bt:
 - Tht m! Ti u c Ǯi ai!
 Thiu lp li cu ni va ri. Lc ny anh bng s Xuyn xut hin bit bao. Nh c ta hng xe dc ܩng, by gi sa xong, lc cc p ti th nguy to.
 Cc Hng cht mm cܩi :
 - Nu anh ni xo, th xung a ngc, qu s rt lܫi rng chu nghen!
 Ging ni ca Cc Hng vn bnh thܩng nhng Thiu nghe tc gy mnh c dng ng c ln. Anh bn khon khng r s trng hp gia cu ca Cc Hng vi nhng li l Xuyn vit cho anh trong "hm th mt" l s trng hp ngu nhin hay l Cc Hng bit tng ht mi chuyn v ang tm cch tru anh. Thiu kh lic trm Cc Hng nhng chng pht hin ra iu g khc l. Thi Ƕ ca c vn t nhin, nh nhnh. Ch c Thc ng bn l che ming tm tm. iu khin anh hi lo lo. Anh hi li, ging cnh gic:
 - Cc bn cng i xem kch h?
 - ! - Cc Hng gt u - nhng khng phi i xem v "Tnh 281"!
 Thiu ngc nhin :
 - Ch cc bn nh xem v g?
 Cc Hng thn nhin :
 - V "n hn li... khng ln"!
 Mt ln na, Thiu tht bng li. Anh tha hiu n ch giu trong cu ni ca Cc Hng nhng chng bit cch no i p, nh cܩi gܮng :
 - Cc Hng ni g u khng!
 V mt sܮng sng ca Thiu khin Thc thy bt nhn. N du dng ln ting:
 - Con Cc Hng n a ! Anh ng c gin n!
 Thiu lim mi :
 - Ti c gin g u!
 Thc mm cܩi:
 - Tht khng?
 - Tht.
 Cc Hng nheo nheo mt:
 - By gi cng vy v mi mi sau ny cng vy ch?
 n bt ng ca Cc Hng lm Thiu ng cht trn nh T Hi lc sa c. Mt ti mang tai, anh ǩ ra c ljn ba, bn pht. Mi mt lc, anh mi hon hn v hoang mang hi:
 - Cc Hng vi Thc bit ht ri h?
 Cc Hng tm tm:
 - Bit g?
 Thiu ngܮng ngp:
 - Bit file "Letters"...
 - ! - Cc Hng gc gc u - Ni chung l ti ny c xem s qua! Hay lm!
 Ci li gp g ca Cc Hng khin Thiu mun chui ngay xung t. Khng chui ܮc, mt anh mu xch:
 - Thi m Cc Hng...
 ang ni, sc nh ra iu g, anh but ming ku "a" mt ting.
 - G m "a"? - Cc Hng nhܧn my.
 - Ti hiu ri! - Thiu th mt hi di - Th ra cuc hn ti ny l do cc bn sp ǥt!
Cc Hng nhn vai:
 - D nhin l vy ch "th ra" vi "th v" g na! Chng l ch c anh vi con Xuyn bit "sp ǥt", cn ti vi con Thc sut ǩi b ngܩi ta la?
 Thiu nhn nh:
 - La u m la! Kh gh!
 Cc Hng nhy mt:
 - Gi anh mun ht kh khng?
 - Mun - Thiu p, v ngn ng, c s b Cc Hng ging by.
 - Vy anh mua cho ti vi con Thc mi a mi a BC. Nh vy ti ti s khng t m khui "hp th mt" ca anh na. Ti ti cng khng tit l chuyn hm nay vi bt c ai, k c Xuyn!
 Li bo m ca Cc Hng khin Thiu cm thy yn tm. Nhng anh khng r va ri Cc Hng ni a g.
 - Mua cho mi bn mt a B phi khng? - Thiu hi li.
 - Khng phi! Ti ti ang cn a BC ka!
 Thiu tr mt:
 - a BC l a g?
 Thc cܩi khc khch, chen li:
 - Tc l a bnh cun !
 - Tri t!
 - Khi "tri t"! Sao, ng khng? Yes hay No? Yes, sir phi khng? Vy th anh i ly xe i! Ti ti Ǯi!
 Cc Hng tun mt trng, khng cho Thiu chen mt cu no. Anh ch bit lc u v lt t ro cng chy qua bi gi xe.
 - Ni tht vi anh Thiu nghen! - Cc Hng gt g ni, khi ngi trܧc a bnh cun cn bc khi - Khng phi l ti ny khng bao ni anh u, nhng kt mt ni l tnh hnh kinh t th gii lc ny bin Ƕng qu...
 Ni ljn ch "tnh hnh kinh t th gii", mt Cc Hng l v nghim trang. Trng n lc ny chng khc g cc v gio s trn bc ging. Thiu khng bit Cc Hng tht hay a, nh ngi im gng mt dm.
 Cc Hng tip tc trnh trng:
 - Anh cng bit ri ! My hm nay ng yen ln gi so vi ng dollar khin Nht Bn xnh vnh...
 Thiu khng bit ti sao c gi lm lnh thܩng ngy bng dng li ni hng bn lun v NJ ti cao xa, tm c th gii nh vy, lin bt gic sa li th ngi cho ngay ngn.
 - Cc th trܩng chng khong New York, London, Tokyo... chao o. Nhng khon n ca cc nܧc ang pht trin Ƕt ngt tng vt...
 Thiu nghe tai mnh i. Anh tܪng nh mnh ang d hi ngh ti chnh quc t.
 Bt chp nh mt sng st ca Thiu, Cc Hng vn thn nhin:
 - Cc nܧc ng Nam trong c Vit Nam d nhin khng khi b nh hܪng. c bit, ti v con Thc b nh hܪng nng nht. Ti ti ht sch tin, do nh Nj anh tr ba ny!
 Nghe ljn cu cui cng, Thiu sm t na t ln xung t. Cc Hng ni vng vo mt hi ha ra cng ch Nj nhc anh v tr tin bnh cun. vy th c ni thng ra, cn by ǥt "lm sang", no l ng yen ln gi, th trܩng chng khon London chao o, tht kh cho hai l tai ht sc! Anh nhn Cc Hng, nhn nh:
 - Ti c ni g u m Cc Hng phi gii thch dng di th!
 Cc Hng tc lܫi:
 - Tnh ti xa nay ni ci g cng phi c u c ui! Ni khng u khng ui, anh hiu lm, li ngh ti ti chuyn ngh "bc lt"!
 Cc Hng "bc lt" Thiu thng tay nhng mt my th c tnh ri, ra v ta y t t nht th gii. Thiu bit vy nhng trܧc ming do quo ca Cc Hng, anh ch cn cch nhe rng cܩi gܮng go. Nu chc Cc Hng ni a ln, c nng em chuyn ba nay k li ht vi Xuyn th kh.
 Ph n l sinh vt nhy cm v d xu h. Nu Xuyn bit ܮc "hm th mt" cha ǿng nhng cuc hn h v nhng li thn mt "qu trn" gia c v anh b Thc v Cc Hng pht gic, c khi c ngܮng ljn mc "ngh chi" vi anh lui khng phi chng!
 Thiu ngh vy nn anh c gng gi mm gi ming. Mc cho Cc Hng c kha v tn hu tn vܮn, anh c chu lp mt b, bng ch mong cho bui chiu i bt ǡc d ny nhanh chng tri qua.
 Nhng ng nh ng b ni "mu s ti nhn, thnh s ti thin", mc d tnh ton k lܫng, nn nhn mi b, Thiu vn cn s sut mt iu, li l iu ti quan trng: anh qun xa cu tr li gi mo ca Cc Hng trong a!
 Sng hm sau, m file "Letters" trong a B ra, nhn thy nhng font ch Windings quen thuc, anh yn tm vit tip nhng li nhn gi cho Xuyn theo thi quen, qun khut i mt trong nhng hnh v ngon ngon trܮc mt kia l mt cu do Cc Hng "sng tc".
 Sau khi vit th cho "ngܩi yu" bng ch Vit, anh chuyn tt c qua font Windings ri thot ra khi Windows, tt my.
 n tra, nh thܩng l, t qun cm tr v, Xuyn ngi vo my, m "hm th mt" ra xem.
 Khi nhng hnh v ngon ngoo ܮc chuyn tr li thnh font ch VNI-Times, xuyn t m dn mt vo "l th" mi nht gn y mn hnh.
 N mn cܩi khi džc nhng li Thiu vit:
 - Ti va mua cho Xuyn mt chic vng eo tay bng bc. Ngܩi ta bo eo chic vng ny s khng bao gi b trng gi hay nhim lnh. Ti b chic vng trong ngn bn. Xuyn th tay vo s thy.
 Xuyn ho hc nh cho tay vo ngn bn m mm, bng nhin n khng li. N cܩi trn mi n cng Ƕt ngt tt ngm. Mt n va thong thy hng ch nm ngay pha trn cu vit "Ti s ti".
 Thot u, Xuyn tܪng mnh hoa mt. Nhng sau khi a tay ln di mt hai, ba ci v chm ngܩi vo st mn hnh, n bit khng trong nhm.
 Xuyn sng st nhn trn trn vo hng ch l lm kia. N nh hm qua khi Thiu r n i xem v kch "Tnh 281" 5B V Vn Tn, n tr li l n khng i ܮc. N cn nh nh in cu phc p ca mnh: "Ti nay ti khng i ܮc. Hn li tun sau i!". Vy m khng hiu sao hm nay m file "Letters" ra, n khng nhn thy cu u. Thay vo l mt cu tr li k qui, vi ni dung hon ton ngܮc hn li.
 ang hoang mang, nh sc ngh ra iu g, Xuyn lt t x gh ng dy v i nh chy vo phng khch, ni Thiu ang nm ngh tra trn chic gh di ca b xa-lng tip khch.
 - Anh Thiu! Anh Thiu!
 Xuyn lay mnh vai Thiu. Khng cn bit anh thc hay ng.
 Thiu m chong mt v ngi bt ngay dy:
 - C chuyn g vy Xuyn?
 Khng Ǯi Thiu kp hon hn, Xuyn hi "Ƕp" ngay:
 - Ti hm qua, anh c ljn ch 5B V Vn Tn khng?
 Cu cht vn bt thn ca Xuyn khin Thiu lnh tot c ngܩi. Anh khng hiu ti sao Xuyn li hi anh nh vy. Hm qua Thc v Cc Hng ha vi anh l s khng k cu chuyn ny li vi Xuyn kia m. Hay l hai c nng li cao hng khng gi li.
 Thy Thiu th ngܩi ra khng p, Xuyn cng nng ny:
 - Sao anh khng ni g ht vy? Ti hm qua anh c ljn phi khng?
 Thiu p ng:
 - u c! Ti... u c ljn!
 Xuyn h mi:
 - Anh ng ni di! Anh c ljn!
 Thiu chng bit chuyn g xy ra, nh tip tc ph nhn:
 - Ti khng ljn tht m!
 Xuyn vn li:
 - Anh hn ti sao anh khng ljn?
 Ti y th Thiu ǿc mt ra, khng bit p th no.
 - Sao, anh tr li i! Ti sao anh hn ti i xem kch m anh li khng ljn? - Xuyn li gic, ging c v sn sng gy hn.
 Thiu m h cm thy c mt chic by ang ging ra trܧc mt mnh nhng khng bit phi trnh n nh th no. Sau mt hi loay hoay, anh nh chp ming tr li i:
 - Ti v Xuyn bo ti l... Xuyn khng ljn ܮc kia m!
 V ngp ngng ca Thiu khng lt khi mt Xuyn. N nhn chm chm vo mt anh:
 - Th ti c ni ti sao ti khng ljn ܮc khng? Ngoi ra ti cn ni thm g na?
 Ln ny th Thiu nghn hng. Anh khng džc ܮc cu tr li ca Xuyn, cu b Cc Hng xa mt. V vy, anh khng bit Xuyn vit cho anh nhng g.
 - Sao? - Xuyn nhch mp - Nh vy l anh khng džc ܮc cu tr li ca ti phi khng?
 Thiu xui x:
 - .
 - V anh džc ܮc cu "Ti s ti" gi mo kia?
 Thiu ngc nhin:
 - Sao Xuyn bit?
 - Sao li khng bit? - Xuyn nhn vai - Ci cu mc toi cn s s trong a ch bin i u!
 By gi, Thiu mi v l mi chuyn. Ha ra tt c l do s l nh ca anh. Vy m khi ny anh ngh oan cho Thc v Cc Hng. Nhng Thiu ch bit than thm trong bng ch khng dm l ra ngoi mt.
- Vy l ti hm qua anh c ljn 5B V Vn Tn phi khng? - Xuyn li hi.
 V Thiu li xi l:
 - .
 Xuyn lim mi:
 - Anh gp ai ?
 - Thiu cht d:
 - Ti u c gp ai!
 - Anh li ni di na ri! Xuyn gm g. Anh gp hai con nh qu con kia phi khng?
 - Hai con qu con no? - Thiu lm ra v ng ngc.
 - Anh ng c gi b ngy th! - Xuyn kht mi - Th con Thc vi con Cc Hng ch hai con qu con no! Ti n la anh ra Nj tru chc ch g?
 Thiu nhn nh:
 - Ai bo Xuyn vy?
 - Cn g ai bo? Ti cn l g hai a ny! Nht l con Cc Hng qu s kia!
 Ri Xuyn nhn Thiu, nghin rng:
 - Ti phi tm hai a ny hi ti mi ܮc!
 Ni xong, Xuyn quy qu b i.
 Thiu hong ht:
 - Ny, ny...
 Nhng mc cho Thiu gi, Xuyn vn pht l. N xc thng vo phng ng pha sau.
 Nghe ting chn Xuyn hng h i vo, Thc v Cc Hng vi vng ngm tt mt li.
 Nhng Xuyn u phi l ngܩi d b la. N ng chng nnh ngay gia phng v rt qua k rng:
 - Thi, gi v th ri! M mt ra i hai c nng!
 Bit khng th "nm v" ܮc na, Cc Hng lin chp chp mt, v ng ngc:
 - C chuyn g vy? Leo ln nm ng i!
 - Khi ng! - Xuyn hm hc - Ngi y nghe tao hi ti n!
 - Ti g? - Ging Cc Hng vn tht th nh ljm.
 Xuyn hm h:
 - Ai cho php my vi con Thc m file "Letters" ca tao ra džc?
 - Th ti tao u c bit l "hm th mt" ca my! My ch bo ti tao rng ch l nhng hnh v ng ng my va khm ph ra l g!
 L l ca Cc Hng lm Xuyn cng hng. Qu l trܧc y Xuyn c ni nh th tht. Nhng Xuyn u d dng chu thua. N gn ging:
 - Nhng ai cho php ti my vit by v ?
 Cc Hng nhn mt:
 - Ti tao c vit by g u!
 - Li cn chi na h? Ci cu cht tit ca my cn lu li nguyn xi trn a ka!
 Va ni xuyn va chm ti nh mun n ti nut sng hai "con qu con".
 Thc ny gi nm im he h mt, thy vy hong hn ngi dy la oai oi:
 - Ti tao gin cht xu m!
 Xuyn vn cha ngui m c:
 - Gin chi nh vy m la cht xu?
 - My ngc qu! - Cc Hng kht mi - L ra my phi cm n ti tao mi ng! Chnh nh ti tao gin chi nh vy, my mi hiu ܮc lng d anh chng Thiu ca my! nu ti hm qua my nhn thy anh chng ng bn gc cy Ǯi my c ting ng h v t gn hai gi thuc, chc my cm Ƕng ljn o ln mt!
 Xuyn "X" mt ting:
 - C my khc th c!
 Ngoi ming ni vy nhng trong bng Xuyn cm thy vui vui. nh, nhng ngy gn y Thiu t ra quan tm ljn mnh. Anh chm sc cho mnh tng li tng t. Ti hm qua Thiu phi sng phi gi di c Ǯi mnh. Vy m sng nay anh li em chic vng bc ljn tng mnh Nj mnh khi nhim lnh. Ng gh!
 - Sao, tao ni ng khng? - Cc Hng cܩi cܩi.
 - ng ci mc x!
 Cc Hng nheo mt:
 - Mc x m mt my thn th c nh ngܩi mt ca!
 Xuyn thu nm m d d trn mt:
 - Thn th ci ny ny!
 - i, Nj yn! C Nj yn nh th! ng h tay xung! - Cc Hng bng la ln.
 Xuyn ngc nhin:
 - Sao vy?
 Cp mt Cc Hng trn xoe:
 - Lc ny trng my ging din vin in nh c!
 Xuyn khoi ch:
 - Tht khng?
 Cc Hng gt u:
 - Tao ni dc my lm g! - N nhu my - tao nh xem! Ci t th ca my lc ny ging ht din vin ng trong phim...
 - Phim g? - Xuyn ho hc.
 - Phim "Hy Ǯi y!".
 Ni xong, Cc Hng cܩi toe. Thc khng nhn ܮc cng m mt cܩi rc rch. Ch c Xuyn l ni cu. N nghin rng tro tro:
 - B my ni tao ging con th h?
 - By! - Cc Hng lc u nguy nguy - My u c ging con th! Tܧng my trong ging... con ch si hn!
 Cc Hng va ni xong, Xuyn pht vt ln i-vng. Nhng Cc Hng NJ phng t trܧc. N bn vo xung t nh sao xt.
 C hai rܮt ui rn rn trong phng, va rܮt va la ht ch che, lc ny trong mi ging ht con cho si rܮt con th trong b phim hot hnh "Hy Ǯi y". Ch ljn khi c ting Ǣng hng ca Vn t phng ngoi vng vo, lc con cho si v con th mi chu ngng ui bt nhau v cng ngi xung i-vng m ngc th dc.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 11