Chu*o*ng 1: Buo^?i Chie^`u Windows
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Bui Chiu Windows


Mt bui sng ma h, trn ܩng Nguyn Du c ba c gi chy trn hai chic xe, va i va dm do dc. ܩng mt chiu, nhng khng v vy m ngܩi qua k li t nhn nhp. Nhng chic xe phn khi ln va phng vun vt va bp ci inh i khin ba c nhn mt np st v pha trong.
D nhin nhng ai džc qua nhng truyn di i loi nh "N sinh " hoc " B cu khng a th" NJu bit ngay ba c gi khng ai khc ngoi b ba Xuyn, Thc v Cc Hng.
Cc Hng ch Thc. Cn Xuyn chy mt mnh.
C l mt mi v ch nng, Cc Hng but ming than vn:
-Ci cng ty qu qui ny u m p hoi khng ti vy n !
Xuyn nhanh nhu ph ha :
- , mi chn gh ! Phi chi khng phi cng ty m la mt qun n th d n c tn Bc Cc, mnh cng u thy mi nh vy !
Trong khi Thc ngi Ǣng sau che ming cܩi khc khch th Cc Hng lic Xuyn, h mi:
-Xin x g tao my !
Xuyn thn nhin:
-Tao ch v d vy thi ch hi u...
Xuyn ni cha dt li, Thc ku ln:
-Hnh nh ti ri ! Tp li i !
Cc Hng v Xuyn lp tc bp thng, tp v l.
Khu vc ny nh ca san st, hng cm k hiu sch bo, tim un tc chen vi ca hng sa cha ti-vi.
-Phi y khng? - Cc Hng nhn vo cn nh c trng tm bng "Cng ty Vit Anh" hi trng trng.
-Theo nh a ch con Xuyn ni th ng l n ri! - Thc gt u.
-Tao nghi khng phi! - Cc Hng nhn vai - y chc l cng ty chuyn son t in!
Thc tr mt:
-Sao my bit ?
Cc Hng tnh b:
-My khng thy trn bng NJ hai ch " Vit Anh " sao ! Chc chn n cn mt cng ty em l "cng ty Anh Vit" na!
Thc "h" mt ting:
-Ni nh my!
Xuyn khng tham gia vo cuc tranh ci ca hai bn. Lng l li t trong ti xch ra mt t giy nh, n lm nhm džc ri lic vo cn nh, gt g:
-Chc l cng ty ny ri...
Cc Hng tr ti, dm vo t giy trn tay Xuyn:
-ng khng my?
-ng chc!
Thc ngp ngng hi:
-B thy Gia khng bit tn cng ty ny h?
Xuyn tc lܫi :
-Chc l thy qun ! Nhng theo a ch thy ghi th ch th l cng ty ny!
-Vy th mnh v i!
Nghe Thc hi, Xuyn v Cc Hng lin loay hoay dng xe. Nhng ri ba c gi vn tm tm li mt ch, khng ai nhc nhch, v ngn ngi hin r trn mt.
Thc huch khuu tay v hng Cc Hng:
-V i my! Lm g ng tr nh phng vy!
Cc Hng rt c:
-Khng hiu sao tao thy s s th no! Thi Nj con Xuyn v trܧc!
-T t Nj tao quan st "trn a" ! - Xuyn hng ging, mt vn khng ngng dn cht vo nhng bng ngܩi i li thp thong bn trong cn nh.
Thy Xuyn ng c bui vn khng bun Ƕng y, Cc Hng st rut:
-B nh quan st ljn tt Ma-rc h my?
-ng ngܩi qu h! - Xuyn chp ming, ging hi hp.
iu b ca Xuyn khin Thc rt LJi ngc nhin. Cc Hng do d, Thc cn hiu ܮc, nhng Xuyn m rt r th qu tnh Thc cha tng thy bao gi. Tuy c hai NJu bm mp, lanh li, nhng so vi Cc Hng, Xuyn "trnh Ƕ" hn nhiu. Xuyn bn lnh, gan l, hnh nh sinh ra ch Nj t ging v trn p k khc. bao nhiu ln, Thc tng chng kin cnh nhng tn con trai ng ngo phi d khc d cܩi khi i din vi Xuyn. Vy m by gi, chng c mt "i th" no trܧc mt, Xuyn li m ra bi ri, l tht!
-ng ngܩi th n nhm g! - Cui cng khng nhn ܮc, Thc vt ming - trܩng mnh ng ngܩi gp my ln y m my u c s!
- My ngc qu! - Xuyn h ging - trܩng khc, y khc! i hc lm sao so vi i xin vic lm ܮc! trܩng, mun "b c" a no, tao ch cn a tay ra "rp" mt ci l xong. Cn y nu mnh long qung, ngܩi ta s "b c" ht c bn!
- My ni g nghe gh qu! - Thc nhn mt v bt gic bܧc lui mt bܧc.
Th ngn ng "khng b" ca Xuyn chng my may tc Ƕng ljn Cc Hng, lc ny ang king chn nhn nhc nhn vo trong nh. ang nghing ng, Cc Hng bng ht hong ku ln:
- Nhm to ri, ti my i!
Ting la Ƕt ngt ca Cc Hng khin c Xuyn ln Thc NJu git tht.
-Chuyn g vy? - C hai ci ming cng hi.
Cc Hng ǥt tay ln ngc:
-y khng phi l cng ty tin hc nh thy Gia gii thiu!
Pht hin ca Cc Hng lm Thc ngn ng:
-Ch y l u?
Cc Hng t v hiu bit:
- Cng ty ny ch chuyn bn hoc sa cha ti-vi g thi!
- Ai bo my vy? - Xuyn nhch mp.
- Cn g ai bo! -Cc Hng ch tay vo trong nh - B my khng thy c dy ti-vi by trong phng king sao?
Trong khi Thc l v hoang mang khng bit c nn tin li Cc Hng hay khng th Xuyn m bng cܩi r:
- Tri i l tri! My vi tnh ca ngܩi ta , c nng!
-My vi tnh? - Cc Hng h hc ming.
- Ch cn g na!
Ging Cc Hng vn cha ht nghi ng:
- Sao n ging ht ci ti-vi vy?
- l ci mn hnh! - Xuyn ra v thng tho - N cn c mt ci u my na, gi l ci g h, ci CPU !
Thc nhn Xuyn bng nh mt thn phc:
- My rnh qu hn!
Xuyn khoi ch, v ngc:
- Tao l chuyn gia v vi tnh m! Hc ht cm ht go ch my tܪng! Nu khng vy, d g thy Gia chu gii thiu ti mnh ljn y!
- Nhng trong ba a ch c mt mnh my rnh, cn tao vi con Thc c bit cc kh g v vi tnh u! - Ging Cc Hng tht nhin e ngi.
- Khng h g! - Xuyn khot tay - Ti my c nhn tao, h thy tao lm sao, my v con Thc c lm y nh vy! Dn dn ri ti my cng... gii bng tao thi!
Nghe Xuyn trn an bng mt ging v cng t tin, Cc Hng bnh tnh tr li. N nhn Xuyn:
-Vy sao my cha v trng hi th xem?
- V th v ch s g! - ang hng h, Xuyn bng nhu my - Nhng v gp ai hn?
- Ai l ai? - Cc Hng khng hiu.
Xuyn chp mt :
- Bn thy Gia tn g, tao qun bng mt ri?
Cc Hng ph cܩi:
-Tn Vn.
- Th th ܮc ri! - Xuyn th pho - By gi hai a my sp hng mt sau lng tao! C ba cng v!
- V lm g ng vy! - Thc thp thm ln ting - Li sp hng mt na, lm nh sp hng v lp khng bng!
- Lnh ban ri, khng c ci! - Xuyn quc mt - Mnh phi sp hng mt i v Nj ngܩi ta bit rng tuy mnh la nhng c gi xinh p nhng khng kiu cng hm hnh, lc no cng bit gi n np trt t, c vy ngܩi ta mi khoi ch m nhn mnh v lm, hiu cha ngc!
Trong khi Cc Hng bm bng c nn cܩi th Thc gt u lia la, khng cht nghi ng nhng li vng ngc ca Xuyn.
Nhng ngܩi ngi trong cng ty Vit Anh NJu l v t m khi nhn thy ba c gi tr mng khng bit u ang ni ui nhau rt r bܧc vo.
Trܧc nhng nh mt hiu k ang ǰ dn v phi mnh, chn Thc nh quu li, bܧc ht mun ni. Cc Hng cng vy, mt bng, mt nhn chm chm xung t nh th nn nh dܧi chn n sp nt ra lm hai vy.
Ch c Xuyn l trn tnh, mc d tri tim n cng ang nh l- t trong lng ngc. Bܧc li gn chic bn nh k cnh li i, Xuyn nh bo ln ting hi c gi ang ngi sau ng giy t cao nghu:
- Ch lm n cho gp thy Vn!
- Thy Vn? - C gi hi li, mt trn xoe v ngc nhin.
Thi Ƕ ca c gi khin Xuyn cht d:
- D, thy Vn! Chng l y khng c ai tn Vn sao ch?
nh mt c gi vn k d:
-Tn Vn th c, nhng "thy Vn" th khng! Nhng khng sao, cc c Ǯi mt cht!
Ni xong, trong khi Xuyn cn cha ht ngc nhin, c gi ngonh u v pha trong ku ln:
- Thy Vn i thy Vn! C ba c gi no mun gp thy ka!
C gi ko di ting "thy" mt cch tinh qui khin nhng ngܩi ngi quanh cܩi r.
Bt gic, Xuyn, Thc v Cc Hng a mt nhn nhau. C ba mt my NJu l v hoang mang.
Trong ba c, d nhin Thc l ngܩi yu bng va nht. N run trong bng, khng hiu ti sao mi ngܩi li cܩi ln nh vy. Cn cht mi, Thc hi hp kh lic mt v pha sau c gi.
T trong cn phng ܮc ngn bng nhng tm king ln, ni k dy my vi tnh, mt chng trai tc ngn, o ca-r lt t chy ra:
- G vy Mai Hng?
C gi tn Mai Hng nheo nheo mt, lu lnh:
- C my ngܩi p mun gp thy!
- Khng gin nghen! - Chng trai nhn mt.
- Em cng u c gin vi "thy"! - Mai Hng ch Xuyn - Khng tin, "thy" hi c ny n!
Chng trai ng ngc quay sang Xuyn. Khi ny, anh thy ba c nhng khng ngh l h i tm mnh.
- Cc c kim ti h? - Anh hi, ging bn tin bn nghi.
Xuyn lic nhn Vn, thy anh c hm ba, hm bn, hn bn Xuyn chng nm su tui l cng. Trong khi Xuyn ang ngp ngng cha bit xng h nh th no th Cc Hng vt ming:
- Thy c phi l thy Vn khng?
Vn gt u:
-Ti l Vn! - ang ni, anh bng h ging - Nhng ti sao cc c li gi ti l "thy"? Coi chng cc c nhm ti vi ai!
Thy anh h ging, Cc Hng bt gic cng th tho:
- Ti ny l hc tr thy Gia!
- A! - Vn reo ln, cp mt anh long lanh - Anh Gia bo cc c ljn y phi khng?
Ri khng Ǯi cho bn Xuyn tr li, anh vy tay, nim n:
- Vy th vo y i! Vo trong ny ni chuyn!
- Hc tr anh h? - Mai Hng Ƕt ngt hi.
- Dng c m chc qu! - Vn ti cܩi - y l hc tr anh Gia! Anh Gia gii thiu cc c ny ljn lm vic phng vi tnh, thay cho nhm "tam u ng"!
Mai Hng v l, gt g:
- Hn chi cc c gi anh l thy! Ha ra chc "thy" ca anh l chc n theo!
ngha ch nho trong cu ni ca Mai Hng r mn mt nhng Vn gi v khng Nj . Anh thn nhin dn ba c gi men theo mt hnh lang hp dn vo phng king.
Phng gn my lnh, va bܧc chn vo bn Xuyn thy mt rܮi.
Dc theo dy king ngn cch phng lm vic vi hnh lang l nm chic bn nh p mi-ca trng sp thnh mt hng, trn mi chic bn chm ch mt my vi tnh. Trong nm my, hin c ba my khng hot ng. Mt my ang m nhng khng c ngܩi. Chc l my ca anh chng Vn, Cc Hng nh bng v tr mt nhn vo mn hnh t m džc dng ch "Xin dung tat may. Ngo Thi Van" ang chy lin tc t phi qua tri, ht nh di bng ch vn xut hin mi ti trn nc ta cao c bng binh ch Bn Thnh. Ch vng trn nn xanh trng rt du mt. Nu nh ch khc, Cc Hng reo m ln "bo Ƕng" cho Xuyn v Thc bit v dng ch k qui , nhng chn l lm ny, n nh phi c nn ting ku trong c hng.
Trong phng, ngoi Vn ra, cn c mt chng trai khc. Anh ngi trܧc chic my vi tnh k ngoi cng, st ca phng, ang loay hoay nh nh g g g . Khi bn Xuyn bܧc vo, anh kh ngng u ln v mm cܩi, mt n cܩi hin lnh hi c v rt r.
Sau khi ba c gi ngi vo b xa-lng nh ǥt st tܩng, Vn quay v pha chng trai, ging vui v:
-Xin gii thiu vi cc bn, y l Thiu, cng vi ti lo phn dn trang y!
Nghe ljn tn mnh, Thiu ngonh li chp mt nhn ba c gi v bn ln cܩi.
Cc Hng lic Xuyn nh hi "dn trang " l g nhng Xuyn nhy mt ra hiu im lng.
-Cn y l... - Vn ch tay vo bn Xuyn nhng mi ni na chng, sc nh mnh cha bit tn ba c, anh bi ri nhn bn Xuyn, ch Ǯi.
Xuyn nhon ming cܩi:
-Ti l Xuyn! - Ri ch vo hai bn, Xuyn tip - Cn hai c nng ny l Thc v Cc Hng!
Thy Xuyn gi ging bng a, Cc Hng bit bn mnh bt u "thch nghi" vi "mi trܩng" khng ly g lm khc nghit lm ny, n dn dn bnh tnh tr li. V n nhn Vn, tinh nghch:
-Cn tn thy l g, ti ny cng bit ri!
-Th thy Gia ca cc c ni ch g !
Cc Hng m :
- Thy Gia ch bo thy tn Vn thi ! Nhng ti ny li bit c tn y ca thy kia ! Full name y!
Trong khi Xuyn v Thc sng st khng bit Cc Hng nh gi tr g th Vn vn t ra im tnh:
-Vy na kia! Th full name ca ti l g?
Cc Hng lc lc mi tc:
-Tn ca thy ging tn con gi lm! Ng Th Vn, ng khng?
"Khm ph" ca Cc Hng khin Vn ph cܩi:
-Ai bo Cc Hng vy?
-Cn g ai bo! - Cc Hng lm ra v b mt - Ch cn iu tra mt cht l bit ngay!
- Cc Hng iu tra t chic my Ǣng gc phng ch g? - Vn ni, ging thng thnh, u vn khng quay li.
n lc ny Xuyn v Thc mi a mt nhn v gc phng ni ǥt chic my vi tnh ca Vn v khi nhn thy dng ch "Ngo Thi Van", c hai khng nn ܮc ting cܩi kh.
Bt chp "b mt" ca mnh nhanh chng b pht gic, Cc Hng vn tnh ri:
-Nu khng c "trnh Ƕ nghip v" th d g "iu tra" ra l tn thy! Ti m khng ni ra, con Xuyn v con Thc s tܪng dng ch b him kia l mt m g g ch!
Vn nheo mt nhn c gi lm lnh trܧc mt, ging chm ri:-Nhng tic l Cc Hng on sai ri! Tn ti l Ng Th Vn ch khng phi Ng Th Vn!
D nhin Vn tha bit Cc Hng gi v on sai Nj tru mnh nhng anh vn tr li bng thi Ƕ nghim trang. Ch c Thiu l khng bit Cc Hng gi tr. ang im lng theo di cuc i thoi ny gi, ti y dܩng nh khng nhn ܮc, anh bt thn vt ming:
-Con trai ai li lt ch "th" bao gi!
S ngy th ca Thiu khin ba c gi a tay che ming cܩi khc khch. C Vn cng cܩi. V nh sc nh ra, anh quay sang ni vi Thiu:
-K t hm nay, Xuyn, Thc, Cc Hng s thay cho nhm "tam u ng", trܧc mt l ph trch khu nhp d liu. C g Thiu hܧng dn thm cho cc c y nh!
Ln th hai nghe ljn cm t "tam u ng", Xuyn khng khi thc mc. N nhn Vn :
-"Tam u ng" l g vy thy? "tam" sao li cn "ng"?
-"Ng" y l "ng" ch khng phi "ng". "Ng" l ng g ng gt y! Trܧc khi cc c ljn y th b phn nhp d liu do ba chng cng nhn sp ch bn nh in Thnh Cng m trch. Bn h lm ca m nn ban ngy ljn y lm thm h c gt g gt g, mt nhm mt m, nh my sai ti sai lui, c khi b st c on. V vy mi ngܩi mi gi h bng bit danh "tam u ng".
Vn chm ri gii thch, mt khng l v g cܩi ct nhng ba c gi c rc ra rc rch. Cc Hng hi :
- By gi h u ri thy ? Thy ui vic bn h ri h ?
Vn nhn mt :
-Gn y h ǰi sang lm ca ngy nn xin ngh. Nhng m ny! - Anh Ƕt ngt chuyn NJ ti - Cc c ng gi ti bng thy na ܮc khng? Ti c phi l thy ca cc c u !
- Nhng thy l bn ca thy Gia! - Xuyn hng ging - Bn ca thy tc l thy !
- Thy Gia trc tip dy cc c, cc c gi bng thy l phi ri. Ti chng dy d g, t nhin ܮc "tn" lm thy, k lm!
Xuyn kht mi:
-Ti ny chng thy k g c! Trܧc nay h thy ai "xng ng ", ti ny NJu tn lm thy ht ro!
Ging iu ngang ph ca Xuyn khin Vn ch cn bit lc u. Trnh ܮc "tam u ng", tܪng khe, ai ng gp "tam u quy", cn mt hn ! Anh ngn ngm nh bng v c thuyt phc:
-Cc c khng thy k nhng nhng ngܩi chung quanh thy k! Lc ny, khi nghe cc c ku ti bng thy, mi ngܩi lin ln tru ti, cc c khng thy sao?
T khi bܧc chn vo phng ljn gi, Thc vn ngi im. Vn tnh nht nht, li khng lanh mm l ming nh hai bn, Thc ch thnh thong mm cܩi ph ha, cn trܧc sau vn khng tht mt ting no. Nhng by gi thy Vn t v kh x, Xuyn li c nng nc khng chu nhܮng b, Thc cm thy bt nhn bn ln ting :
-Nhng nu khng gi thy th gi bng g ?
Nghe vy, mt Vn ti ln:
-Gi bng g chng ܮc ! Min ng gi thy l ܮc ri !
- Gi bng ch hn ? - Cc Hng nheo mt.
Vn mp my mi nh ni g nhng khng hiu ngh sao anh li ngi im.
Thy vy, Xuyn l mt nhn Cc Hng:
-Ngܩi ta ln hn mnh c my tui, ai li gi bng ch ! ng ra phi gi bng... bc!
Ni xong, Xuyn tot ming cܩi h h. Thc v Cc Hng c lm mt nghim nhng cui cng vn ph cܩi. Ngay c Thiu cng khng gi ܮc v im nhin. Anh ci mt xung bn phm, ming tm tm.
Ch c Vn l khng h nhch mp. Anh ng ln khi gh, ging lnh m:
- Thi, ty cc c ! Mun gi g th gi !
. Thi Ƕ ca Vn khin ba c gi hong ht. Xuyn lung cung:
-Ny, ny, anh i u ?
Ch Ǯi c vy, Vn quay pht li :
-Xuyn va gi ti bng g vy ?
Cu vn vo Ƕt ngt ca Vn khin Xuyn sc nhn ra mnh va sp by. Chng bit lm sao, n nh nhe rng cܩi :
- , , th bng... anh!
-Cn Cc Hng v Thc ? - Vn l mt nhn hai c gi.
Trong khi Thc ang p ng th Cc Hng nhanh nhu :
-Th trܧc nay con Xuyn sao ti ny vy! H n "anh" th ti ny "anh", cn n "bc" th ti ny "bc" !
Vn mm cܩi :
-Vy l thng nht cch xng h ri nh ! Cn by gi th cc c li y th my ! Cn phi lm quen vi chng trܧc khi bt u cng vic!
Ni xong, Vn quay lng bܧc li ch nhng chic my. Cc Hng v Thc ngn ng nhn nhau nhng thy Xuyn hng dng khot tay, c hai ly ht can m ng dy v hi hp i theo Xuyn.

Truyn Khc star Bui Chiu Windows star ChÜÖng 2